Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp:Kjernefysisk nedrustning altfor lavt prioritert.

Del

- Norsk Folkehjelp er svært skuffet over regjeringens manglende finansiering for å bekjempe atomvåpen. I et krigsrammet Europa hvor Vladimir Putin implisitt truer med bruk av atomvåpen, må kjernefysisk nedrustning prioriteres høyt, sier generalsekretær Henriette Killi Westhrin.

Foto: Norsk Folkehjelp
Foto: Norsk Folkehjelp

-  For å unngå økt risiko for bruk av atomvåpen er det eneste utveien nå økt fokus på nedrustning og på kunnskap om atomvåpens konsekvenser for helse, miljø, klima, utvikling og bærekraftsmålene. Vi kan og bør starte arbeidet med å redusere den verdi som tillegges atomvåpen og isteden stigmatisere dem, også mens allierte stater fortsatt har dem.

Norsk Folkehjelp har gang på gang bedt om at det opprettes en egen post på minst 50 millioner kroner for å reetablere og videreutvikle det humanitære initiativet på atomvåpen, og gjentar nå dette forslaget overfor Stortinget. Det humanitære initiativet ble opprettet av en regjering utgått av blant annet Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men de har ikke ennå maktet å gjøre noe med den totale raseringen av dette initiativet vi så under det borgerlige styret.

Uten en slik bevilgning kan Norsk Folkehjelp ikke se hvordan regjeringen skal klare å levere på Hurdalsplattformen, hvor det står i klartekst at regjeringen skal øke innsatsen for kjernefysisk nedrustning. Nå må regjeringen komme i gang.

Det humanitære initiativet bør finansiere forskning, kunnskapsformidling og sivilt samfunnsengasjement når det gjelder atomvåpens humanitære konsekvenser, samt konsekvenser for miljø, klima og bærekraftig utvikling og støtte til ofre for bruk og prøvesprengning av atomvåpen.

Den kunnskapsbaserte metoden i det humanitære initiativet har stort og uutnyttet potensial. Med midler fra en egen post kan Norge støtte mer forskning og kunnskapsformidling som utfordrer status quo på atomvåpen. Norge må ikke vente på konsensus om en atomvåpenfri verden, men bygge slik konsensus.

For mer informasjon ta kontakt med spesialrådgiver i Norsk Folkehjelp Grethe Østern på tlf: 90078208

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Norsk Folkehjelp
Foto: Norsk Folkehjelp
Last ned bilde

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom