Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom lanserer fem konkrete tiltak for å forebygge rasisme og diskriminering.

Del

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom reagerer på manglende politisk vilje for å forebygge rasisme, hatprat og diskriminering på flere arenaer. Det er bred politisk enighet om at rasisme bør bekjempes, men relevante tiltak uteblir.

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom lanserer fem konkrete tiltak for å forebygge rasisme og diskriminering.
Fra venstre: 2. nestleder Ivi-Emilie Panayiotou, leder Thea Tveter Lysvik og 1. nestleder Ammal A. Haj Foto: Ellen Johanne Jarli
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom lanserer fem konkrete tiltak for å forebygge rasisme og diskriminering. Fra venstre: 2. nestleder Ivi-Emilie Panayiotou, leder Thea Tveter Lysvik og 1. nestleder Ammal A. Haj Foto: Ellen Johanne Jarli

Alvorlig samfunsproblem
Alt for mange flyktninger og andre utsatte grupper står i dag utenfor arbeidslivet. Dette er mennesker som vil ha stor nytte av et arbeidsfellesskap, og som representerer en stor ressurs for samfunnet. Økt økonomisk ulikhet kan bidra til større motsetninger og spenning mellom ulike grupper av befolkningen. Dette kan igjen undergrave ønsket og viljen til inkludering hos mange i majoritetsbefolkningen. Økt fremmedfrykt og generalisering bidrar til økt diskriminering i arbeids- og samfunnsliv.

Vi kan ikke leve med at felleskapets goder fordeles til befolkningen på en urettferdig måte, eller at diskriminering, rasisme og hatkriminalitet ikke blir straffet.

Opplevd diskriminering er en oppfatning av å ha blitt forskjellsbehandlet på bakgrunn av den en er, uansett om hendelsen kan sies å være diskriminering etter rettslige og faglige definisjoner. I Norge i dag ser vi mange former for hat og diskriminering som er med på å skyve folk utenfor samfunnet med store konsekvenser for den enkelte. Både sammensatt diskriminering og strukturell diskriminering er samfunnsutfordringer som angår oss alle, og som fellesskapet må løse.

Dette er våre fem tiltak for å forebygge rasisme og diskriminering:

 • Dokumentere og registrere hvem som blir «tilfeldig» stoppet.
  Ungdom på østkanten av Oslo opplever å bli stoppet og kontrollert i større grad enn ungdom andre steder i Oslo. Ved å innføre krav om registrering og dokumentering vil politiet kunne samle mer data om hvem de stopper, hvor de stopper og hvorfor de stopper.

 • Satsing på tiltak med tidlig innsats mot barnehager og skoler.
  Ingen er født rasister, forebygging av fordommer og fremmedhat skal være i fokus fra tidlig alder. Dette krever økt kompetanse hos alle som jobber med barn og unge i offentlig og privat sektor.

 • Gi det nasjonale kompetansemiljøet innen hatkriminalitet økonomisk handlingsrom og opprettholde bevilgninger til forskning på feltet
  Utfordringene med å forebygge rasisme og diskriminering er manglende kunnskap, statistikk og forskning på feltet. Det er et skrikende behov for økt kompetanse og mindre mørketall.

 • Blindrekruttering
  Den best kvalifiserte burde få jobben, dessverre er ikke realiteten i dag. Antirasistisk senter har tidligere slått fast at det er 25% mindre sjanse for å bli innkalt til jobbintervju dersom du ikke har et etnisk norsk navn.

 • Etablere et fungerende og effektivt nasjonalt system for å frata utesteder skjenkebevilling ved avdekking av diskriminering og rasisme.
  Under en test gjennomført av Antirasistisk senter dro fem personer på fem forskjellige utesteder i Oslo, fire etnisk norske og en med dels afrikansk bakgrunn. De hvite kom inn på 5/5 utesteder, sistnevnte ble nektet adgang på 4/5 utsteder. Blant annet med unnskyldningen om at vedkommende ikke var på gjestelisten, noe ingen av de etnisk norske var.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom lanserer fem konkrete tiltak for å forebygge rasisme og diskriminering.
Fra venstre: 2. nestleder Ivi-Emilie Panayiotou, leder Thea Tveter Lysvik og 1. nestleder Ammal A. Haj Foto: Ellen Johanne Jarli
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom lanserer fem konkrete tiltak for å forebygge rasisme og diskriminering. Fra venstre: 2. nestleder Ivi-Emilie Panayiotou, leder Thea Tveter Lysvik og 1. nestleder Ammal A. Haj Foto: Ellen Johanne Jarli
Last ned bilde

Lenker

Om Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 03 77 00https://www.folkehjelp.no/Solidaritetsungdom

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom mener at verden ikke er fattig, den er urettferdig. Vi er en solidarisk antirasistisk organisasjon, derfor er det en hovedoppgave for oss å arbeide for en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser. Vi jobber for å fremme internasjonal solidaritet i norge, bekjempe rasisme og diskriminering, og fronte en human asyl- og flyktningspolitikk.

Vårt arbeid bygger på solidaritet, ikke veldedighet. solidaritet vil si å stå skulder til skulder med de margnialiserte i samfunnet og bidra til at de selv skal forme sine samfunn. Å vise solidaritet kan derfor innebære å ta standpunkt på de undertryktes side. I vårt arbeid med å utfordre makt og urett styres vi av prinsippet om å kun uttale oss i saker som vi, eller norsk folkehjelp, har erfaring fra gjennom vårt arbeid nasjonalt eller internasjonalt.

Følg pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

USAs nye Jerusalem-linje er et farlig skritt bakover8.12.2017 14:26:30 CET | Pressemelding

Jerusalems status er et av de mest betente punktene i fredsforhandlinger mellom israelere og palestinere. Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som hovedstad i Israel viker ikke bare fra den internasjonale linjen, den er i praksis ødeleggende for en fremtidig fredsprosess, og setter USA til de grader på sidelinjen som fredsmeglere i Midtøsten. Det sier leder av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Philip Rynning Coker.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom