Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp – regjeringen overser frivillig beredskap

Del

Overraskende mangelfullt og skuffende fra ny regjering om beredskap. Gang på gang har Ap og SP påpekt den viktige rollen frivilligheten spiller for å skape et trygt Norge, men når regjeringsplattformen skrives, er de fullstendig uteglemt.

Den nye regjeringen skriver: "Den viktigaste beredskapsressursen er det lokale politiet i samarbeid med kommunane, helsetenesta og brann- og redningsvesenet. Det er ein føresetnad at kommunar og fylkeskommunar blir sikra tilstrekkelege økonomiske ressursar til å løyse sine beredskapsoppgåver. Dette gjeld både personell, materiell, kompetanse og myndigheit". Samt:"Bidra til betre samarbeid mellom dei ulike nødetatane og andre beredskapsorganisasjonar."

Norsk Folkehjelp hadde forventet at den frivillige beredskapen var inkludert i den lokale beredskapen her. Lokal kjennskap og tilstedeværelse er verdifull, men er lite verdt uten fullverdig samhandling mellom de frivillige og de offentlige ressursene. Redningsaksjonen i Gjerdrum er et eksempel på hvordan dagens og morgendagens beredskapsutfordringer er avhengige av samhandling under veldig krevende forhold med en rekke ulike, spesialiserte funksjoner og verktøy. Våre frivillige beredskapsressurser har de siste årene vist at vi er høyt spesialiserte, går foran og tar ansvar for utvikling og innovasjon.      

 Frivilligheten er ofte beskrevet som bærebjelken i den Norske redningstjenesten, og bistår hvert år ved nærmere 2000 redningsoppdrag. Våre organisasjoner har over flere år understreket betydningen av et forpliktende samarbeid mellom de frivillige ressursene og myndighetene/offentlige redningsetater, samt styrke finansering og utvikling av samhandlingsverktøy.

 Som nasjon vil vi fremover bli utsatt for ulike typer trusler og hendelser som øker behovet for bedre samspill mellom ressursene og et økt behov for å vite hvem som skal gjøre hva i ulike situasjoner. En naturlig videreutvikling av samvirkeprinsippet vil derfor være å inkludere en dialog om hvordan samhandlingen mellom ressursene fungerer og hvordan alle kapasitetene kan utnyttes bedre. Vi mener derfor regjeringen bør nedsette en totalberedskapskommisjon som gjennomgår hele beredskapen i Norge og kommer med forslag til tiltak om hvordan den nasjonale og lokale beredskapen kan styrkes på ters av ulike sektorer.

 Trenger beslutninger, ikke nye utredninger

I desember 2018 leverte Nasjonalt Redningsfaglig Råd – på anmodning fra regjeringen - rapporten De frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonenes rolle i dagens samfunn. Utfordringer og tiltak for en styrket redningstjeneste. Det er en analyse av vår tids utfordringer med konkrete tiltak fra et bredt sammensatt utvalg av norske redningsorganisasjoner. Det rapporten foreslår av tiltak er kort oppsummert: Styrket samhandling med de øvrige redningsaktørene og levedyktige økonomiske rammer.

I stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet som blei behandlet i stortinget denne våren, var Ap og Sp sammen om å løfte frem frivillige organisasjoner i norsk beredskap.

Norsk Folkehjelp er klare for å både bidra inn i en totalberedskapskommisjon og gå i dialog med beredskapsmyndigheter om hvordan vår rolle kan sikres i tida som kommer, og håper at det ikke blir en vane at vi utelates.Men mange av de nødvendige tiltakene er altså allerede behørig beskrevet. Det begynner å haste at man kommer på banen med konkrete tiltak også på dette beredskapsfeltet.

 Vi har over flere år foreslått tre enkle tiltak som vil stor effekt og som koster lite:

 1. Sikre tilgang til nødnett for alle våre brukere

Slik at ressursene kan prate sammen under redningsoppdrag. Akutt trenger de frivillige dekning for 1000 nye terminaler, og på litt lengre sikt 2000 terminaler.

2. Øke den økonomiske støtten over justisbudsjettet

Slik at vi kan rekruttere mannskaper, tette hull i beredskapen og utvikle redningstjenesten. Samlet trenger de frivillige beredskapsorganisasjonene en økning på totalt 53 millioner kroner til ulike driftsoppgaver. I dag driver vi redningstjenesten for knapper og glansbilder.

3. Sikre fritak for engangsavgift på redningskjøretøyer

Så de frivillige lokallagene kan kjøpe sterkt etterlyst materiell som gjør det lettere å utøve god redningstjeneste for de som trenger oss. Det er dypt problematisk at man betaler store avgifter til staten på materiell som brukes til å stille opp frivillig på vegne av staten for å redde liv. 

Nå er det viktig at disse tiltakene iverksettes raskt slik at vi ikke svekker beredskapen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp: Tre av fire nordmenn ønsker å utsette sin tredje dose COVID19-vaksine i et halvt år for å få vaksinert flere i fattige land.10.9.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

Det viser en undersøkelse gjennomført av Mindshare og Respons Analyse for Norsk Folkehjelp. –Dette viser at nordmenn er opptatte av global rettferdig fordeling. Norge lovte å dele 5 millioner vaksiner i juni, tre måneder senere er bare 10% av det delt, sier Norsk Folkehjelps generalsekretær, Henriette Westhrin.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom