Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp: 2 millioner palestinere innestengt på Gaza – skal verden la koronaviruset få herje fritt?

Del

De som ankommer Gaza må i karantene, med opp til 8 personer på samme rom. Det gjør en allerede vanskelig situasjon enda verre, forteller en av Norsk Folkehjelps lokale partnere!

I Palestina samler myndighetene og de ikke-statlige organisasjonene kreftene for å begrense COVID-19.Det er mange faktorer som gjør pandemien potensielt veldig farlig her: De politiske løsningene som skulle sikre palestinerne selvstyre og egen stat er langt unna. Det palestinske styret er delt mellom de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden og de facto Hamas-styre på Gazastripa, som begge må samarbeide med Israel for å gjennomføre tiltak for å begrense og håndtere epidemien. I Gaza, som er ett av de mest folketette områdene i verden, er faren for rask spredning spesielt stor, så tiltak for å forebygge spredningen er avgjørende.

«Å holde avstand er en selvfølge for oss, på Gaza er det en luksus som ikke er mulig å gjennomføre i praksis. På Gaza er 2 millioner mennesker innesperret som i et fengsel, og med et ekstremt dårlig rustet helsevesen står palestinerne overfor en koronaoppgave som krever hjelp fra utsiden,» sier Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Flere tiår med underutvikling og fattigdom på Gazastripen som følge av Israels okkupasjon har gjort basistjenester på Gazastripen svært sårbare for slike hendelser. Israels blokade av Gaza siden 2007 og gjentatte krigshandlinger mellom Israel og Hamas har bragt Gaza på randen av kollaps. Allerede i 2017, lenge før COVID-19 og de første tilfellene ble rapportert, ga FN beskjed om at Gaza vil bli ulevelig å bo på i 2020.

I følge lederen for WHO’s kontor i Gaza er det bare kapasitet til å behandle de første 100 tilfellene. Etter det må Gaza ha omfattende hjelp utenifra, med kun 2895 sykehussengeplasser og 50-60 ventilatorer til disposisjon (ifølge WHO) til en befolkning på 2 millioner.

«Situasjonen i Gaza er svært vanskelig og gjør den enda mer problematisk fordi de som har ankommet Gaza etter 15. mars gjennomgår en karanteneperiode på skoler som er minimalt utrustet. Åtte personer deler det samme rommet.» sier Fadi Abu Shammala fra General Union of Cultural Centres (GUCC), en av Norsk Folkehjelps lokale partnere.

Dette bekreftes av Taghreed Goma fra Tawasol som også er svært bekymret for karantenefasilitetene, da de ikke tar hensyn til at kvinner har behov for mer privatliv.

Lokale organisasjoner, deriblant Norsk Folkehjelps partnere, har erstattet ordinær prosjektdrift med å informere befolkningen om forebygging og myndighetenes tiltak for å begrense spredningen. Bred tilslutning til myndighetenes tiltak står øverst på alle partnerorganisasjonenes agenda. Organisasjonene samarbeider også med myndighetene på kommunenivå for å sikre størst mulig forståelse for tiltakene og overholdelse av begrensningene. De er i full sving med å spre informasjon om hvordan en skal opptre for å hindre smitte.

PNGO, en paraplyorganisasjon for palestinske organisasjoner, understreker at Gaza nå trenger en koordinert innsats, der alle parter umiddelbart forstår alvoret i situasjonen: Det som gjøres via FN, de internasjonale og palestinske organisasjonene er mye, men det er ikke tilstrekkelig. Vi har et svært kort vindu nå, for å få alle deler av helsevesenet, det sivile samfunnet og andre til å fungere sammen. Det må ikke legges noen restriksjoner på den humanitære responsen utover det epidemien krever.

Samah Jaber fra Union of Agricultural Work Committees (UAWC) kommer med en «urgent appeal» for hjelp til Gaza. I et område uten økonomiske reserver men der befolkningen har mye gjeld, har nesten ingen reserver til å klare seg gjennom enn økonomisk nedtur. Og som alltid i Palestina – frykten for mer vold og uro ligger alltid latent. Samtidig framhever palestinerne at erfaringene med portforbud og innestenging på grunn av kriger og intifada vil komme godt med nå.

For mer informasjon ta kontakt med Norsk Folkehjelps landdirektør for Palestina, Anja Riiser, som nylig kom hjem til Norge fra Palestina.
Telefon: 98 05 89 70
Mail: AnjRii404@npaid.org

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp - bistand på 1% av BNI er bra- arbeidet mot covid-19 må ikke gå på bekostning av arbeidet med å styrke sivilsamfunnet.7.10.2020 13:44:35 CESTPressemelding

Norsk Folkehjelp er fornøyd med å se at nivået på bistanden opprettholdes på 1% av BNI og utgjør 38,4 milliarder. Regjeringen viser at dette ikke er tiden for å kutte i internasjonal bistand. Kampen mot covid-19 er global og verdens land må stå sammen i den. Når flere andre land har kuttet i bistanden er Norges opprettholdelse av 1% et sterkt internasjonalt signal som vil bli lagt merke til.

Norsk Folkehjelp: Viktig å bekjempe hatkriminalitet - bra med nasjonalt kompetansesenter til støtte for alle politidistrikt7.10.2020 12:45:00 CESTPressemelding

Hatkriminalitet er et voksende problem som vi som samfunn må adressere. I dag er det bare Oslo politidistrikt som har en dedikert gruppe som jobber med hatkriminalitet. Det er derfor gledelig at regjeringen nå bevilger penger til et nasjonalt kompetansesenter som skal være til støtte for alle politidistrikt. Norsk Folkehjelp er også glade for øremerket tilskudd til forskning på feltet.

Norsk Folkehjelp: Bra med tiltak for bekjempelse av rasisme og diskriminering7.10.2020 12:35:29 CESTPressemelding

Norsk Folkehjelp er glade for regjeringas satsing på en ny tilskuddsordning i arbeidet mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Strukturelle forhold fører til at minoriteter systematisk kommer dårligere ut enn andre deler av befolkningen, dette må bekjempes. Norsk Folkehjelp håper derfor at bevilgningen for å øke mangfoldet i arbeidslivet kan bidra til faktiske endringer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom