MSC - Marine Stewardship Council

Norsk fiskeri etter snabeluer og blåkveite miljøsertifisert

Del
Det norske fisket etter snabeluer og blåkveite er nå sertifisert i henhold til Marine Stewardship Councils (MSC) globalt anerkjente standard for bærekraftig fiskeri.
FOTO: Ramoen/MSC
FOTO: Ramoen/MSC

Begge fiskeriene er sertifisert av det uavhengige sertifiseringsselskapet DNV, som har vurdert fiskeriet opp mot MSCs strenge kriterier knyttet til bestandssituasjon, økosystempåvirkning og forvaltningspraksis.  

Bestandene er pr. i dag i relativt god forfatning, og høstes på bærekraftige nivåer. Begge fiskeriene opererer innenfor et veletablert og effektivt forvaltningsregime.  

- Gratulerer den norske industrien

- Fiskeriene har vist at de når opp til de strenge kriteriene knyttet til bestandsituasjonen, økosystempåvirkning og forvaltningspraksis i MSCs fiskeristandard. Norges Fiskarlag har jobbet grundig og effektivt mot dette resultatet for å møte markedets forventinger til bærekraftige forvaltede bestander.  Vi gratulerer den norske industrien og særlig Fiskarlaget, sier Gisli Gislason, Programdirektør for MSC i Nord Atlanteren.

I tillegg til å ivareta fiskebestandene og det marine miljøet, vil fiskeriet nå kunne tilby MSC-sertifisert blåkveite og snabeluer. Rundt 33.000 tonn MSC-sertifisert norsk uer og rundt 14.000 tonn MSC-sertifisert norsk blåkveite vil nå være tilgjengelig for innenlandsk konsum og til de globale eksportmarkedene. Det meste av eksporten av disse norske artene går i dag til asiatiske markeder. Samtidig kjøper og konsumerer sentraleuropeiske markeder også en betydelig mengde fra disse fiskeriene.

Viktig med bærekraft og sporbarhet

-  Norge har lang tradisjon for bærekraftig fiskeriforvaltning. Vi er tilfredse med å kunne dokumentere dette gjennom MSC-standarden for også disse fiskeriene, sier Tor Bjørklund Larsen, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag, som på vegne av norsk fiskerinæring arbeider med sertifiseringen.

Han mener det er viktig at disse artene nå er sertifisert.

- For de globale markedene, er det av stadig større betyding at vi kan vise til bærekraft og ettersporbarhet i vår fiskeriforvaltning. Dermed er det også viktig at snabeluer og blåkveite også får dette sertifikatet, sier Bjørklund Larsen.

Kontakter

Bilder

FOTO: Ramoen/MSC
FOTO: Ramoen/MSC
Last ned bilde

Om MSC - Marine Stewardship Council

MSC - Marine Stewardship Council
MSC - Marine Stewardship Councilhttps://www.msc.org/

Marine Stewardship Council er en internasjonal ideell organisasjon. MSC ble etablert for å ta tak i problemet med uansvarlig fiske. Vi anerkjenner og belønner innsats for å beskytte havene og sjømatforsyninger for fremtiden.

Vår visjon er et verdenshav som yrer av liv, og at sjømatforsyningene beskyttes for denne og fremtidige generasjoner.