Miljødirektoratet

Norges miljøstatus for 2020

Del

Miljøetatene forteller hvordan det står til med miljøet i Norge - kort fortalt på nett!

Miljøetatene forteller hvordan det står til med miljøet i Norge - kort fortalt på nett!
Miljøetatene forteller hvordan det står til med miljøet i Norge - kort fortalt på nett!

Norge og verden står overfor betydelige klima- og miljøutfordringer.

– Vi skal omstilles til å bli et lavutslipssamfunn og tilpasse oss klimaendringene. Vi skal ivareta økosystemene og hindre tap av naturmangfold. Vi skal utvikle en sirkulær økonomi der vi gjenbruker ressursene og ikke sprer miljøgifter. Norges 23 miljømål ser utfordringene i sammenheng og utviklingen i et langt perspektiv, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Naturmangfoldet i Norge påvirkes negativt

Arealbruk er den største påvirkningsfaktoren for naturmangfoldet i Norge. Nedbygging, oppstykking og gjengroing av naturområder er de viktigste grunnene til at mange naturtyper og arter står i fare for å forsvinne.

Vi har vernet store areal i Norge, men er ikke i mål verken for hav og skog

Globale utslipp av klimagasser øker og klimaendringene påvirker Norge

Det er få tegn varig til nedgang i utslippene av klimagasser i Norge og i verden, bortsett fra årets nedgang på grunn av koronasituasjonen. Norge blir varmere og det blir mer nedbør.

Klimaendringene øker presset på naturen og gir konsekvenser for hele samfunnet.

Klimautviklingen i Arktis er negativ

Lufttemperaturen på Svalbard øker.

Mange kilder bidrar til forurensning

Det er 100 000 ulike kjemikalier på markedet i EU- og EØS-landene. 22 600 av disse stoffene brukes i over 1 tonn per år. 4700 stoffer brukes i over 100 tonn per år.

For mange stoffer vet vi for lite til å vurdere helse- og miljørisiko.

Mange unike kulturminner og kulturmiljøer

Norge er et av landene i verden med flest bevarte trehus fra middelalderen.

Sju av ti deltar jevnlig i friluftsliv

Det er stor variasjon i hva vi deltar på og hvor ofte. I de største byene har bare tre av ti tilgang til turterreng nært der de bor.

Fakta: Miljøstatus i Norge

  • Vitenskapelige fakta om tilstand og utvikling er en grunnplanke for all innsats for miljøforbedringer.
  • På nettstedet Miljøstatus.no får du oppsummert status for alle miljøområder.
  • Du kan klikke deg videre for å lese mer om miljøets utvikling og status for alle Norges 23 miljømål.
  • Miljøstatus et samarbeid mellom flere statlige etater. Miljødirektoratet er ansvarlig redaktør.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Miljøetatene forteller hvordan det står til med miljøet i Norge - kort fortalt på nett!
Miljøetatene forteller hvordan det står til med miljøet i Norge - kort fortalt på nett!
Last ned bilde
Vi har vernet store areal i Norge, men er ikke i mål verken for hav og skog.
Vi har vernet store areal i Norge, men er ikke i mål verken for hav og skog.
Last ned bilde
Norge blir varmere og det blir mer nedbør. Klimaendringene øker presset på naturen og gir konsekvenser for hele samfunnet.
Norge blir varmere og det blir mer nedbør. Klimaendringene øker presset på naturen og gir konsekvenser for hele samfunnet.
Last ned bilde
Lufttemperaturen på Svalbard øker.
Lufttemperaturen på Svalbard øker.
Last ned bilde
Det er 100 000 ulike kjemikalier på markedet i EU- og EØS-landene.
Det er 100 000 ulike kjemikalier på markedet i EU- og EØS-landene.
Last ned bilde
Norge er et av landene i verden med flest bevarte trehus fra middelalderen.
Norge er et av landene i verden med flest bevarte trehus fra middelalderen.
Last ned bilde
Åtte av ti innbyggere i Norge har hørt om allemannsretten
Åtte av ti innbyggere i Norge har hørt om allemannsretten
Last ned bilde

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom