Norges Hytteforbund

Norges Hytteforbund anbefaler hytteeiere i Fredrikstad kommune å klage på utskrevet eiendomsskatt

Del

Fredrikstad kommune har benyttet sin rettmessige anledning til å re-takere samtlige eiendommer i kommunen. Norges Hytteforbund (NHF) har gjennomgått kommunens retningslinjer for taksering og sjekket samtlige salg fra de tre første måneder i 2022. Det viser det seg at takstgrunnlaget har flere og åpenbare feil. Alle feil går i kommunens favør. NHF vil nå hjelpe sine medlemmer i kommunen med å utferdige en klage. Fristen for å klage er 20. april.

Norges Hytteforbund (NHF) har den siste tiden mottatt flere henvendelser fra medlemmer med hytte i Fredrikstad kommune ifm. kommunens utskriving av eiendomsskatt for 2022.
Norges Hytteforbund (NHF) har den siste tiden mottatt flere henvendelser fra medlemmer med hytte i Fredrikstad kommune ifm. kommunens utskriving av eiendomsskatt for 2022.

Norges Hytteforbund (NHF) har den siste tiden mottatt flere henvendelser fra medlemmer med hytte i Fredrikstad kommune ifm. kommunens utskriving av eiendomsskatt for 2022.

Kommunen har re-taksert alle hytteeiendommer for en ny 10 års periode, og som resultat har alle hytteeiere i kommunen fått en vesentlig økning i eiendomsskattetakst og dermed også eiendomsskatt.

Etter å ha undersøkt alle salg for de tre første månedene i 2022 og gjennomgått Fredrikstad kommunes retningslinjer for beregning av eiendomsskattetakst, samt flere mottatte takstgrunnlag, synes det klart at kommunen forskjellsbehandler hytteeierne. 

Takseringen foregår slik

Sonefaktorer for helårsboliger tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig tomt på 800 m2 innenfor definerte geografiske områder, men for fritidsboliger foregår ved sonetaksering, dvs etter hvor langt fra havet hytta ligger. Hyttas beliggenhet innenfor soneområdet defineres ikke.

Anbefaler alle å klage på takseringen

NHF anbefaler derfor alle hytteeierne i kommunen å fremme en klage på utskrevet eiendomsskatt for 2022. I den forbindelse har NHF utarbeidet et forslag til klage til Fredrikstad kommune. Forslaget/malen er sendt samtlige medlemmer i kommunen.

Link til brevet her; 

Slik kan regnestykket ut

Eksempel: Tomta er av kommunen taksert til 6 000 000 kr. GEN FAK er satt til 2,0. Hytta på 75 m2 er bygget i ligger 200 m fra sjøen, i sone A. Sats er ifølge retningslinjene 25 000 kr pr m2.

Verdi tomt: 3 000 000 x 2                  6 000 000 kr

Verdi hytte: 75 x 25 000                    1 875 000 kr (faktor 1,0 pga alder)

Antatt salgsverdi                             7 875 000 kr

Eiendomsskattetakst for min eiendom skal dermed være følgende:

(Her setter du inn verdier du har beregnet for din eiendom. Egen takstberegning bør være vesentlig lavere en den takst du har mottatt i håp om at kommunen kommer din vurdering i møte.)

Verdi tomt: 3 000 000 x 1,2               3 600 000 kr

Verdi hytte: 75 x 25 000                     1 875 000 kr

Antatt salgsverdi                              5 475 000 kr

Innsyn i takstgrunnlaget

Det har ofte vist seg vanskelig å få innsyn i beregningsgrunnlaget fordi kommunene ikke overholder sin plikt til arkivering. NHF har henvendt seg til Arkivverket som helt klart sier at kommunene har plikt til å arkivere takseringsgrunnlaget. Et mange kommuner ikke overholder denne plikten har ikke innvirkning på klageadgangen til skattevedtaket.

Fristen for å klage er 20. april

Ved å ikke fremme en klage frasier hytteeier seg retten til å forfølge klagen videre overfor politiske myndigheter, statlige etater, Sivilombudet og/eller domstolene.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Norges Hytteforbund (NHF) har den siste tiden mottatt flere henvendelser fra medlemmer med hytte i Fredrikstad kommune ifm. kommunens utskriving av eiendomsskatt for 2022.
Norges Hytteforbund (NHF) har den siste tiden mottatt flere henvendelser fra medlemmer med hytte i Fredrikstad kommune ifm. kommunens utskriving av eiendomsskatt for 2022.
Last ned bilde

Om Norges Hytteforbund

Norges Hytteforbund
Norges Hytteforbund
Billingstadsletta 25
1396 Billingstad

https://hytteforbund.no/

Norges Hytteforbund har siden oppstarten i 1971 tatt opp hyttepolitiske saker og fungert som høringsinstans for saker fra myndighetene. Med over 370 velforeninger, samt tusenvis av individuelle medlemmer har vi tyngde i diskusjoner med det offentlige.

Følg pressemeldinger fra Norges Hytteforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Hytteforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Hytteforbund

Eiere av fritidsboliger med krav om strømstøtte (tilbakebetaling)11.3.2022 11:24:14 CET | Pressemelding

Norges Hytteforbund har gjennomført en spørreundersøkelse. I bakgrunn av de ekstremt høye strømkostnadene som rir landet og til dels hele Europa har Norges Hytteforbund sendt ut en enkel spørreundersøkelse til 2000 av våre medlemmer. Svarprosenten var over 50% og svarene er krystallklare. Eiere av fritidsboliger ber om strømstøtte på lik linje med eiere av privatboliger. Dette nærmer seg rett og slett overfakturering, sier Trond G. Hagen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom