Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norge tar i bruk nye satellittdata for å overvåke snø, is og flommer

Del

På Teknologidagene i Trondheim lanseres en ny tjeneste for å overvåke snø, innsjøis og flommer med satellittdata. Data fra Sentinel-satellittene kan vises og analyseres i en ny modul av nettportalen Xgeo.no. Hensikten er å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare, samt utfordringer knyttet til islagte vann og elver.

Alle kan nå se de siste satellittbildene – 24. oktober er en merkedag

Fra torsdag 24. oktober vil det være mulig for alle og enhver å se de siste satellittbildene over Norge i webportalen Xgeo.no. I Xgeo.no kan bildene fra en rekke europeiske satellitter kombineres med meteorologiske og hydrologiske målinger og modeller, webkamera, og data fra Regobs.no og veitrafikksentralene.

- Norge er ledende i verden med å ta i bruk satellittdata i offentlig forvaltning. Dette er et godt eksempel på at innovasjon i Copernicus-programmet har gitt nytte,sier Dag Anders Moldestad, seniorrådgiver i Norsk romsenter.

Ulike satellitter gir bilder under flere forhold

Bildene fra verdensrommet kommer fra Sentinel-satellittene som går i baner mellom 700 og 800 kilometers høyde.

De to Sentinel-1 satellittene tar radarbilder med høy detaljeringsgrad og ser gjennom natte/polarmørke og skyer. Vi bruker disse til å overvåke flom i vassdragene, siden bildene viser hvor vannet er.

De to Sentinel-2 satellittene tar optiske bilder med 10-20 m oppløsning. De er avhengig av sollys og tar bilder av jordoverflata der det er skyfritt og dagslys. Vi bruker bildene til å overvåke utbredelsen av snø i fjellet, is på innsjøene og breendringer.

Vi bruker også optiske bilder fra Sentinel-3 satellitten. Sentinel-3 tar hyppigere bilder enn Sentinel-1 og -2, men med grovere oppløsning (300-500 m).

Vi anvender spesialiserte algoritmer på satellittdataene for å beregne snødekningsgrad, isdekningsgrad, vanntemperatur og flomutbredelse.

-  Det blir lettere å lage gode isvarsler, nå som vi kan se hvilke innsjøer som er islagt med et klikk på Xgeo.no,sier Kjetil Melvold, isvarsler og prosjektleder i NVE.

Xgeo.no gjør bildene tilgjengelig for alle

For å tilgjengeliggjøring disse nye datasettene og kunne analyse dem sammen med modeller og andre observasjoner, så legges datasettene ut på Xgeo.no. Xgeo.no har også fått funksjonalitet for å kombinere flere datakilder og tidspunkter i samme visning. Dette er nyttig for å sjekke om de hydrologiske modellene viser riktig snømengde eller for å få informasjon der det mangler observasjoner. I Xgeo.no finnes det også en funksjon for å beregne snødekningsgraden i et vilkårlig valgt område, for eksempel et sted der det er ventet flom.

- De nye satellittdataene hjelper oss å sjekke om snøkartene og snømodellene stemmer, slik at vi får enda bedre naturfarevarsler på Varsom.no, sier Heidi B. Stranden, skredvarsler i NVE.

Om prosjektet

Produksjonslinjene for nedlastning, lagring, analyse og visualisering er utviklet av Norges vassdrags- og energidirektorat, i samarbeid med Norsk regnesentral, Statens vegvesen og Norsk romsenter. Hensikten er å utnytte mulighetene som ligger i data fra Copernicus-programmet. Målet er å bedre samfunnets evne til å håndtere naturfarer som flom og skred.

Om xgeo.no

Xgeo.no er et ekspertverktøy for varsling og beredskap. xgeo.no er primært utviklet for bruk i NVE, Statens vegvesen, Meteorologisk institutt og Bane NOR. Systemet er åpent og internettbasert, og utnyttes også av andre organisasjoner og enkeltpersoner. Xgeo er del av Varsom-platformen.

Kontakter

Kjetil Melvold, NVE. 905 59 464.

Heidi B. Stranden, NVE. 928 21 821.

Dag Anders Moldestad, NRS. 913 28 273.

Bilder

Skjermdump av Xgeo med satellittbilde på høyre side og modellert snødybde på venstre side.
Skjermdump av Xgeo med satellittbilde på høyre side og modellert snødybde på venstre side.
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom