United Nations Development Programme

Norge svekker ryggraden til FNs humanitær- og utviklingsinnsats

Del

I revidert statsbudsjett foreslår regjeringen å kutte hele kjernestøtten på 440 millioner kroner til FNs utviklingsprogram (UNDP). Totalt kutter regjeringen 850 millioner kroner til FNs organisasjoner. Konsekvensen er svekket norsk respons på humanitære kriser og utviklingsutfordringer verden over. I er Norges rennommé som stabil og troverdig partner i internasjonalt utviklingsarbeid satt i spill.

- Dette kuttet kom som et sjokk. Konsekvensene er alvorlige for hele UNDP som er aktiv i 170 land. Det er ikke ett landkontor som ikke får dette med seg. Aldri før har Norge kuttet hele kjernestøtten til en FN-organisasjon uten konsultasjoner og grundige prosesser på forhånd. Kuttet er helt uforståelig for oss, sier Arvinn Gadgil, direktør for UNDP Oslo Governance Centre.  

Kjernestøtten er det bankende hjerte i UNDPs innsats. Den gir organisasjonen mulighet til å respondere raskt. For eksempel ble store deler av UNDPs første innsats i Ukraina finansiert av kjernestøtten. I tillegg er dette midler som gjør organisasjonen fleksibel og tilpasset de stadige skiftene omgivelsene UNDP arbeider i. Men kanskje viktigst av alt, bidrar kjernestøtten til at UNDP kan bistå det øvrige FN-systemets humanitære- og utviklingsinnsats.   

- UNDP er ryggraden i FNs humanitær- og utviklingsarbeid. Og kjernestøtten er ryggraden i UNDP. Ved å kutte denne, svekkes ikke bare UNDPs arbeid, men hele FN-systemets evne til å respondere på både akutte humanitærekriser men også det langsiktige utviklingsarbeidet verden over, sier Gadgil. 

Det kommer allerede internasjonale reaksjoner på Norges dramatiske kutt til UNDP. Flere stiller spørsmål om Norge nå endrer kurs i FN-politikken, og hva som er bakgrunnen for en fullstendig utradering av kjernestøtten til FNs utviklingsprogram. Norge har lenge vært sett på som en troverdig og langsiktig partner til FN, og en partner FNs institusjoner kunne stole på. De gangene Norge har gjort store kutt til FN-organisasjoner har det vært resultat av en grundig prosess og forutgående konsultasjoner. Det har ikke skjedd denne gangen. 

- Enkelte forteller meg at de ser på dette som en historisk dårligdag for norsk utviklingspolitikk. Nå setter vi vår lit til at Stortinget tar grep og gjenoppretter Norges rolle som en forutsigbar og ledende partner for FNs utviklingsorganisasjoner, sier Arvinn Gadgil. 

For mer informasjon, kontakt: 

Arvinn Gadgil, telefon 952 38 726 eller e-post: arvinn.gadgil@undp.org 

Emilie Andresen, telefon 464 63 687 eller e-post: emilie.andresen@undp.org 

Nøkkelord

Kontakter

Om United Nations Development Programme

United Nations Development Programme
United Nations Development Programme
Kongens gate 12
0153 Oslo

22121600http://undp.org/oslocentre

UNDP Oslo Governance Centre er UNDPs globale senter for styresett og jobber for demokrati i 170 land.