Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norge må forberede seg på flere alvorlige tørker

Del

I fremtiden må samfunnet forberede seg på flere tørker slik vi har opplevd i sommer. Tørke har store konsekvenser for natur og samfunn: Reduserte matproduksjon, skogbranner, økte strømpriser, begrenset drikkevannsforsyning, skader på økosystemer og fiskedød. Dette vil være et viktig tema når eksperter på hydrologi og vannressurser fra hele Norden samles på Nordisk Hydrologisk Konferanse i Bergen 13. - 15. august

Nødvendige tiltak vil være:

•       få ned klimagassutslippene globalt slik at sannsynligheten for ekstremvær og alvorlig tørke øker minst mulig,

•       ta med tørkerisiko når vi planlegger vannforsyning,

•       ha en beredskap for hvordan vann må spares når vannstanden i magasiner, elver eller grunnvann går under et bestemt nivå

•       utrede og legge til rette for økt bruk av jordbruksvanning i Norge.

Årsaker til tørke er en kombinasjon av lite nedbør og stor fordamping. Endringer i klimaet gjør at sannsynligheten øker for å opplever flere tørker slik som den vi opplever i sommer. Når temperaturen øker, øker fordampningen og vi kan få lengre perioder med lav grunnvannstand og liten vannføring i elvene. I de sørligste fylkene i Norge viser dagens klimafremskrivninger liten eller ingen økning i sommernedbøren, og denne landsdelen er dermed spesielt utsatt for mer alvorlige sommertørker.

I Sør-Europa er det allerede i dag ofte knapphet på vann fordi etterspørselen er større enn tilgangen. Klimaendringene vil føre til en reduksjon i nedbøren. Situasjonen der, kan med andre ord bli dramatisk. 

For å tilpasse oss i Norge, kan det bli behov for å endre på både hvordan vi bruker vannet og hvordan vi fordeler vannet over året og mellom ulike regioner. Kanskje kan man bruke reguleringsmulighetene i eksisterende magasiner mer effektivt for å redusere både flom- og tørkeskader. Det kan også bli behov for flere magasiner eller økt bruk av grunnvann til ulike formål.  For jordbruket er det aktuelt å utrede muligheter og konsekvenser av økt jordbruksvanning.  I akutte situasjoner kan det bli behov for å legge restriksjoner på privat vannbruk.

Mer informasjon om konferansen

Pressekontakter:

Spørsmål knyttet til klimaendringers effekt på tørke og klimatilpasning: Hege Hisdal, hydrolog i NVE og leder av Norsk hydrologiråd, Mobil: 934 21 527

Spørsmål om pågående forskning om tørke: Lena M. Tallaksen, professor i hydrologi ved Universitetet i Oslo, Mobil: 922 27 132

Spørsmål om bruk av vannressurser: Tor Haakon Bakken, forsker SINTEF Energi, Mobil: 951 56 944

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom