Innovasjon Norge

Norge har fått en nasjonal arrangementsstrategi

Del

En ny nasjonal arrangementsstrategi skal gjøre Norge til et mer bærekraftig og innovativt arrangørland.

Norseman. Foto: Lars-Erik Blenne Lien
Norseman. Foto: Lars-Erik Blenne Lien

Regjeringen skrev i sin stortingsmelding om norsk reiseliv «Opplev Norge – unikt og eventyrlig (2017) at «Innovasjon Norge vil, i samarbeid med byene, utvikle en nasjonal arrangementsstrategi for hvordan Norge kan tiltrekke seg internasjonale idretts- og kulturarrangementer som kan gi grunnlag for økt verdiskaping i reiselivsnæringen». Også i regjeringens strategi for Kultur og Reiseliv (2019) fremheves behovet for å utløse synergieffektene mellom arrangementer og Norge som reisemål. 

- Med dette oppdraget på bordet valgte viå involvere idretten, kultursektoren, reiselivsnæringen og det offentlige i prosessen for å utvikle en arrangementsstrategi. Etter ett års omfattende arbeid er den klar til å overleveres - og vi håper også den vil engasjere og bli benyttetav alle aktørene iarrangementssfæren, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.  

Dermed er det opp til oppdragsgiver Nærings- og fiskeridepartementet å bestemme hvordan strategien og forslagene som ligger i denne skal tas ut i praksis. Torsdag 5. desember får de den overlevert av Innovasjon Norge - som sammen med et samlet og forventningsfullt arrangør-Norge nå er spente på veien videre. 

- Vi har klare anbefalinger om at Norge bør få på plass et nasjonalt ressurssenter for arrangementer, som skissert i den nye strategien. Dette ressurssenteret vil kunne bistå med kompetanse og kunnskap når ildsjeler fra ulike miljøer ønsker å søke om et arrangement, vil skape et nytt eller ønsker hjelp med et allerede eksisterende, sier Bratland Holm.
 

Én av ti turister i Norge skal på kultur- eller idrettsarrangement 

At arrangementer er viktig for reiselivsnæringen er hevet over enhver tvil. Det ble også bekreftet da Innovasjon Norge som del av Turistundersøkelsen 2019 spurte et representativt utvalg norske og utenlandske ferie- og forretningsreisende om deltakelse på et sportsarrangement eller kulturelt arrangement var del av reisen i Norge. Hele 19 prosent svarte ja. Ni prosent av de spurte svarte at de hadde som formål å delta på et annen type arrangement.  

At én av ti turister i Norge har som et av formålene med reisen å delta på et kultur- eller idrettsarrangement betyr at arrangementer allerede er viktig for verdiskapingen i norsk reiselivsnæring. 

- Arrangementer bidrar til verdiskaping i norsk økonomi og regional utvikling. Noen av effektene vil komme uavhengig av hvilken innsats som gjøres, men de ulike områdene kan og bør påvirkes for å styrke effektene for Norge, sier reiselivsdirektøren. 

Bred og åpen prosess 

Prosessen med å utvikle «Nasjonal arrangementsstrategi 2020-2030: Norge som et bærekraftig og innovativt arrangørland» har vært en åpen prosess og involvert et hundretalls interessenter fra idrett, kultur, reiselivsnæring ogoffentlige instanser. Innhold og retning i strategien reflektererdiskusjonene som har blitt gjennomført i løpet av 2018 og 2019, blant annet på tre workshops. 

Strategien er ment som en rettesnor for arrangører og destinasjoner som jobber med å tiltrekke nye arrangement og videreutvikle de eksisterende. Den har som mål å skape vekst, samhandling og positive synergier mellom kultur, idrett og næringsliv. Den skal bidra til at Norge og norske aktører får maksimalt igjen for å være vertskap for ulike festivaler, mesterskap og andre arrangementer i hele landet. Den skal også gjøre Norge og norske aktører mer attraktive som vertskap internasjonalt, i kampen om å tiltrekke seg større internasjonale arrangementer. 

 

Kontaktpersoner: 

Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør, tlf 952 73 280 

Birgitte Nestande, rådgiver arrangement, tlf 936 06 671 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Norseman. Foto: Lars-Erik Blenne Lien
Norseman. Foto: Lars-Erik Blenne Lien
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

Rigget for eksport – sterkere, mer strategisk og nær bedriftene4.9.2020 13:27:28 CESTPressemelding

Innovasjon Norge foreslår en ny arbeidsmodell for å øke eksporten og ta de beste bedriftene ut i verden. Den nye modellen skal fange opp og håndtere nye markedsmuligheter for å diversifisere norsk eksport og tilpasse spisskompetanse til næringslivets skiftende behov. Innsatsen skal spisses mot bedrifter og miljøer som har best forutsetninger for å lykkes. Et samordnet Team Norway skal være kostnadseffektivt og lett å bruke.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom