WWF Verdens naturfond

Norge får internasjonal kritikk for oljebrune krisepakker

Del

Norge er nest verst i klassen i en ny rapport som sammenligner koronakrisepakkene i de arktiske landene, og effektene på klima, miljø og nye grønne jobber.

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond. Foto: WWF
Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond. Foto: WWF

Rapporten er laget av WWFs Arktisprogram i samarbeid med Vivid Economics. Bare Russland kommer dårligere ut enn Norge i sammenligningen mellom de åtte arktiske landene.

– Dette er en pinlig plassering for Norge. Denne rapporten viser hvor oljedominert vår økonomiske koronahåndtering har vært, og hvor skadelig det er for både miljøet og vår egen omstillingsevne, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Oljeskatten trekker ned

Rapporten (les hele her) gir hvert land to ulike skårer basert på den totale miljø- og klimaeffekten av krisepakkene – den ene måler påvirkningen på Arktis, mens den andre måler den nasjonale påvirkningen. Negativ skår betyr negativ miljøpåvirkning.

Mens våre naboland, Sverige og Danmark, nasjonalt havner på plussiden i denne rapporten, havner Norge godt nede på minus. På en skala fra -100 – 100, får Norge en totalskår på -66 nasjonalt, og en arktisskår på -72 (se delrapport om Norge her).

– Det er ikke det at ikke Norge har gjort positive investeringer. Tvert imot viser rapporten til viktige grep, som støtte til grønt skipsfart og bærekraftig fiskeri. Men dette er for lite, og klimaeffekten av innsatsen overskygges totalt av de store skattelettelsene som Stortinget vedtok for oljenæringen i vår, sier Andaur.

På grunn av skattelettelsene, økte investeringene i olje og gass i 2020 sammenlignet med året før.

– Fellesskapet, og naturen, vil sitte igjen som den store taperen når resten av verden tar sats mot nullutslippssamfunnet. Politikerne må så fort som mulig endre oljeskatteregimet slik at selskapene tar størst andel av investeringsrisikoen og det blir mindre attraktivt å investere i olje og gass, sier Andaur. 

Vi trenger virkemidler for grønn verdiskapning

Rapporten viser til at investeringer i næringsomstilling, naturbaserte løsninger, grønn infrastruktur og fornybar teknologi har potensial til å skape så mange som 20 grønne jobber for hver million dollar som blir investert. For eksempel produserer fornybare energiinvesteringer nesten 70 prosent flere jobber per dollar enn investeringer i fossilt brensel.

Fremover er det avgjørende at vi setter omstilling øverst på agendaen, mener Andaur.

– Regjeringen har nylig lansert en klimamelding for hvordan Norge skal nå utslippsmålene sine. Det er viktig at vi nå griper denne sjansen til å bygge opp nye industrier som kan bidra til å skape verdier og sysselsetting i tiden fremover, sier hun.

Andaur peker på at dagens petroleumspolitikk var nyttig for å bygge opp næringen. Men når verden nå skal vekk fra fossil energi trenger vi nye tiltak som kan ta oss ut av oljealderen på en effektiv måte, samtidig som de stimulerer de nye næringene.  

– WWF ønsker at oljenæringen skal få en omstillingsavgift på olje- og gassproduksjon som dekker utslippene fra brenningDet vil føre til at det ikke investeres i høyrisikoprosjekter i olje og gass, samtidig som det gir inntekter til staten som kan finansiere nye, grønne næringer, avslutter Andaur

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond. Foto: WWF
Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond. Foto: WWF
Last ned bilde
Last ned bilde

Dokumenter

Om WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond
WWF Verdens naturfond
Kristian Augusts Gate 7A
0164 Oslo

22 03 65 00http://www.wwf.no

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner. Vi jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene som vi er alle er så glad i og avhengig av: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr. Vi jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter.

Følg saker fra WWF Verdens naturfond

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra WWF Verdens naturfond på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra WWF Verdens naturfond

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom