YS

Norge 2025-utvalget: YS frykter økte forskjeller 

Del

- Koronapandemien har vist oss at det er de med de laveste lønningene og minst utdanning som har mistet jobben eller blitt permittert. Dette øker forskjellene, sier YS-leder Erik Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud
YS-leder Erik Kollerud

I dag mottok finansminister Jan Tore Sanner rapporten fra Norge 2025-utvalget. Utvalget peker blant annet på at arbeidslivet står foran store endringer fremover.


- Utvalget konkluderer med at de utfordringene vi sto i før pandemien ikke har endret seg. Snarere tvert imot. Dette handler om raskere teknologisk utvikling, endrede kompetansekrav og behovet for grønn omstilling. Vi må sørge for at alle får være med på denne utviklingen og at vi ikke skaper et arbeidsliv der mange faller fra, sier YS-leder Erik Kollerud i en kommentar til rapporten. 

- Gjennom pandemien har vi sett at det er de med de laveste lønningene og minst utdanning som har mistet jobben eller blitt permittert. Dette øker forskjellene, understreker han. 

YS-lederen er opptatt av at fordelingsvirkningene kommer tydelig frem når ny arbeidslivs- skatte- og næringspolitikk skal utformes. Særlig gjelder dette den grønne omstillingen. Derfor krever han at det utarbeides en stortingsmelding om rettferdig omstilling.

- Klimapolitikken må være kunnskapsbasert, og den må også inkludere kunnskap om hvordan ulike tiltak rammer ulike grupper. For YS er det viktig å ha et godt kunnskapsgrunnlag for å sikre at omstillingen kan skje på en rettferdig måte. Vi skal gjennom et grønt skifte og en teknologisk utvikling, det er det ingen tvil om, men det er avgjørende at det skjer på en måte som sikrer høy oppslutning, sier Kollerud.

Han mener partene må involveres i omstillingen i større grad enn i dag.

- For å skape oppslutning om den omstillingen vi skal inn i, er det nødvendig å involvere arbeidstakerne aktivt. Det må skje både gjennom trepartssamarbeidet og gjennom medvirkning lokalt på den enkelte arbeidsplass, sier Kollerud.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

YS-leder Erik Kollerud
YS-leder Erik Kollerud
Last ned bilde

Om YS

YS
YS
Lakkegata 23
0187 Oslo

http://www.ys.no

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. YS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 226 000 medlemmer i våre 13 YS-forbund.

Følg saker fra YS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra YS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra YS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom