Samferdselsdepartementet

Nordøyvegen får 60,5 millionar kroner årleg når vegen opnar

Del

- Vi har no avgjort at Nordøyvegen i Møre og Romsdal er omfatta av ferjeavløysingsordninga. Det betyr at Møre og Romsdal vil få pengar frå staten fordi ferjesambanda vertlagt ned når prosjektet opnar. Den nye vegen vil lette kvardagen til innbyggjarane på øyane. Prosjektet knyter saman heile den nye storkommunen Ålesund, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet har tatt avgjersla om at prosjektet er omfatta av ferjeavløysingsordninga. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsett summen på utbetalinga. Denne arbeidsdelinga er i tråd med retningslinene for den fylkeskommunale ferjeavløysingsordninga.

- Dersom alt går etter planen, opnar vegen i 2022. Det betyr at prosjektet får 60,5 millionar kroner i året frå staten frå 2023. Dette er meir pengar enn det fylkeskommunen har vorte stilt i utsikt tidlegare. Desse pengane skal gå til fylkeskommunen for å delfinansiere prosjektet. Dette styrkjer distrikts-Noreg, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Nordøyvegen er eit prosjekt som bind saman fem øyar nord for Ålesund i Møre og Romsdal. Tre tunnelar og eitt brusamband skal byggjast. Prosjektet blei vedtatt av Møre og Romsdal fylkesting i 2018, og arbeidet starta opp i 2019.

Øyane låg tidlegare i Haram og Sandøy kommunar, men desse kommunane vart ein del av Ålesund kommune frå 1. januar 2020. Når vegen er ferdig, har øyane fastlandsamband med resten av kommunen.

Fylkeskommunen får utbetalt ferjeavløysingsmidlar for nominelle byggjekostnadar, minus bompengar og meirverdikompensasjon pluss 50 prosent av berekna rentekostnader. Midlane vert prisomrekna i utbetalingsperioden. Med dagens rentenivå vil utbetalingsperioden vere 42 år.

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nord-Jæren får byvekstavtale for perioden 2019-20292.7.2020 14:52:55 CESTPressemelding

– Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange. Denne avtalen bygger opp under dette, og vil være et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Larvik, Kragerø og Mandal1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at det tenestetilbodet som var foreslått nedlagt i Larvik, Kragerø og Mandal likevel held fram, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tenestestaden for trafikantane held fram i Nordfjordeid1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at tilbodet om hallkontroll for tunge og lette køyretøy i Nordfjordeid som var foreslått lagt ned likevel vidareførast, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringa vil sikre gode tenester for trafikantar i heile landet1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Konklusjonen er at dei fleste av tenestestadene som var foreslått nedlagt likevel held fram, men at det vil skje nokre endringar i tenestetilbodet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom