SINTEF

Nordnorsk samarbeid skal løfte Altaskiferen

Del

Norge legger natursteinsdekker for en milliard kroner hvert år, og andelen importert stein øker. Det nordnorske FOU-samarbeidet SkiferSolid skal nå utarbeide anbefalinger for ressurseffektiv bruk av den lokale skiferen. Målet er å få flere til å velge Altaskifer som utendørs belegningsstein.

Prosjektet SkiferSolid skal kartlegge mulighetene for utendørs belegningsprodukter av Altaskifer. Bildet viser Nordlyskatedralen Alta kirke i Alta, omkranset av Altaskifer som belegning. Foto: Frank Rune Isaksen / Frikant mediedesign AS
Prosjektet SkiferSolid skal kartlegge mulighetene for utendørs belegningsprodukter av Altaskifer. Bildet viser Nordlyskatedralen Alta kirke i Alta, omkranset av Altaskifer som belegning. Foto: Frank Rune Isaksen / Frikant mediedesign AS

Altaskiferen representerer en av verdens største registrerte forekomster av kvartsskifer, og brukes blant annet til utendørs belegninger. Skiferen er en del av vår nasjonale kulturarv, og er et kortreist, miljøvennlig og solid alternativ med lange produksjons- og brukstradisjoner.

Nå starter et nytt regionalt FoU-prosjekt som skal fremme gode helhetsløsninger og utarbeide anbefalinger for ressurseffektiv og miljøoptimal bruk av Altaskifer til store belegningsprosjekter i utemiljøer.

Vi velger billig granitt fra Kina

Hvert år legges natursteinsdekker for omkring 1 milliard NOK i Norge. Norske bykommuner er den største forbrukeren. Årlig legges det anslagsvis 150.000 kvm granitt og 20.000 kvm skifer som utendørs platedekker. Andelen importert naturstein er langt over fordoblet de siste 15 årene. Det er et uttalt ønske fra både byggherrer, entreprenører, konsulenter og arkitekter at det skal brukes mer norsk naturstein i offentlige og private prosjekter nasjonalt. Allikevel faller valget ofte på billigere alternativer som for eksempel granitt fra Kina.

- Et viktig mål med prosjektet er å dokumentere egenskaper og gi konkrete anbefalinger for bruk, slik at Altaskiferen blir et naturlig valg som belegningsstein, sier prosjektleder Lisbeth Alnæs i SINTEF.

Ny materialkunnskap og solide løsninger

SkiferSolid vil fremskaffe ny materialkunnskap og forståelse av skiferens konstruktive egenskaper, og studere samvirke og konstruksjonsoppbygging for typiske bruksbelastninger og grunnforhold. Prosjektet vil også fremskaffe bedre kunnskap om hvordan eksponeringsforhold og brukspåkjenninger som trafikkbelastning påvirker funksjonalitet og holdbarhet. I tillegg skal kostnader og miljøaspekter tilknyttet belegninger av skifer belyses.

- Vi kommer til å gjennomføre undersøkelser og utprøvinger, inklusive teoretiske analyser og et feltforsøk som skal følges opp over prosjektperioden. Prosjektet vil også dra nytte av tidligere erfaring og kunnskap, sier Alnæs.

Regionalt bedriftssamarbeid for økt verdiskaping

Målet er at regionalt bedriftssamarbeid skal føre til økt verdiskapning og forretningsvirksomhet.

- Oppdatert kunnskap og anbefalinger for ressurseffektiv og miljøoptimal bruk av Altaskifer vil gi landskapsarkitekter, konsulenter, entreprenører og byggherrer bedre forutsetninger for å nyttiggjøre skiferen, sier Alnæs.

SkiferSolid er et regionalt bedriftsprosjekt. Deltakerne er Altaskifer AS, Odd Erik Oppheim AS, Verte Landskap & Arkitektur AS og SINTEF. Prosjektet varer fra 2019 til 2022, og finansieres med støtte fra Regionalt Forskningsfond Nord-Norge.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Prosjektet SkiferSolid skal kartlegge mulighetene for utendørs belegningsprodukter av Altaskifer. Bildet viser Nordlyskatedralen Alta kirke i Alta, omkranset av Altaskifer som belegning. Foto: Frank Rune Isaksen / Frikant mediedesign AS
Prosjektet SkiferSolid skal kartlegge mulighetene for utendørs belegningsprodukter av Altaskifer. Bildet viser Nordlyskatedralen Alta kirke i Alta, omkranset av Altaskifer som belegning. Foto: Frank Rune Isaksen / Frikant mediedesign AS
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg saker fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SINTEF

Arbeidet hennes kan spare Norge for store kostnader – nå mottar hun NTVAs Ærespris25.5.2020 11:51:22 CESTPressemelding

Norges Tekniske Vitenskapsakademi tildeler akademiets ærespris for 2019 til sjefforsker og professor Gerd Kjølle for hennes bidrag innen forsyningssikkerhet og pålitelighet i elkraftnettet. «Gerd Kjølle har flyttet den internasjonale forskningsfronten innen forsyningssikkerheten i strømnettet. Kunnskapen hun har produsert har skapt betydelige verdier for norsk næringsliv og samfunnet forøvrig,» skriver priskomiteen i sin innstilling.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom