Virke

Nordmenn skal bruke 92 milliarder i sommer

Del

Sommeren 2021 ga historiens beste sommerhandel i Norge. Det blir ikke så verst i år heller.

Etter 15 prosent vekst i sommerhandelen fra 2019-2021, konkluderer en ny rapport utarbeidet for Virke at det er vanskelig å se for seg vekst i år.

Anslaget er en omsetning på 91,8 milliarder kroner ekskludert moms, fem prosent lavere enn i fjor.

– Sommerhandelen i fjor fikk et løft etter gjenåpningen av samfunnet våren 2021. I år er bildet mer usikkert på bakgrunn av prisøkning på strøm og drivstoff, økende boligrente og ustabilitet på grunn av krigen i Ukraina. På den andre siden kan problemer i flytrafikken og problemer i passproduksjonen føre til at mange ferierer og handler i Norge også denne sommeren, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke. 

Rekordsommer i fjor

Uansett hva som skjer, blir det vanskelig å toppe fjorårets sommer. I juli og august i fjor omsatte norske detaljhandelsbedrifter for 103,3 milliarder kroner ekskludert moms. Det er 2,1 prosent høyere enn i 2020.

Av dette omsatte butikker, kiosker og bensinstasjoner for 96,6 milliarder kroner, mens norske nettbutikker, torghandel og annen handel omsatte for 6,7 milliarder kroner.

 Sommerhandelen er viktig for svært mange bedrifter i Norge, spesielt på steder med mye turisme. Det ser ut som omsetningen blir litt lavere i år enn i fjor, men den er fremdeles høy i et historisk perspektiv, sier Hammerstad.

Sørlandet og Nord-Norge utmerker seg

Tallene fra 2021 viser at sommerhandelen økte mest på Sørlandet og i Nord-Norge. Omsetningen i juli og august sto for henholdsvis 19,6 og 18,5 prosent av årsomsetningen på landsbasis.

Like etter fulgte Trøndelag med 17,9 prosent, Østlandet med 17,4 prosent og Vestlandet med 17,3 prosent.

På fylkesbasis tronet Agder på topp med 19,6 prosent, etterfulgt av Nordland på 19 prosent, Vestfold og Telemark på 18,7 prosent, Innlandet med 18,6 prosent og Troms og Finnmark på 18 prosent.

Usikre utsikter for 2022

Hammerstad sier det har vært gode tall i varehandelen så langt i år. Store deler av faghandelen, særlig sko og kosmetikk, har stor omsetningsvekst i de første fem månedene av året sammenlignet med i fjor.

Samtidig har dagligvarehandelen gått ned fordi folk spiser og drikker mer ute enn i fjor. I tillegg er grensehandelen på vei tilbake til nivåene fra før pandemien.

Hammerstad er derfor spent på hva årets sommer bringer.

– Mange ferierte i Norge i fjor. Det gjorde Sørlandet til vinner av fjorårets sommerhandel, sammen med Nord-Norge. Det er i sør og i nord det knytter seg mest spenning til årets sommerhandel. Det er usikkert om mange av oss ferierer hjemme, om det kommer turister og ikke minst hvordan sommerværet blir. Det blir spennende å se, sier han.

SOMMERHANDEL (juli-august) 2021

FYLKE

Millioner kroner ekskl. mva.

Andel av årsomsetning

Rangering

VIKEN

21 368

17,0

9

OSLO

10 593

16,4

11

INNLANDET

7 558

18,6

4

VESTFOLD OG TELEMARK

8 467

18,7

3

AGDER

6 656

19,6

1

ROGALAND

7 832

16,6

10

VESTLAND

11 047

17,5

8

MØRE OG ROMSDAL

4 762

17,9

7

TRØNDELAG

8 595

17,9

6

NORDLAND

5 076

19,0

2

TROMS OG FINNMARK

4 690

18,0

5

NORGE

96 644

17,7

 

ØSTLANDET

47 986

17,4

SØRLANDET

6 656

19,6

VESTLANDET

23 640

17,3

TRØNDELAG

8 595

17,9

NORD-NORGE

9 767

18,5

Tallene er utarbeidet av Kvarud Analyse på vegne av Hovedorganisasjonen Virke.

Kontakter

Bilder

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.