OsloMet

Nordiske ungdomsforskere samles i Oslo 

Del

Forskningskonferansen Nordic Youth Research Symposiums (NYRIS) arrangeres 13 - 15 juni i Oslo, og årets tema er fortiden, nåtiden og fremtiden for nordisk ungdomsforskning.

Photo: Oliver Cole
Photo: Oliver Cole

Det er den 15. gangen at denne konferansen går av stabelen, og over 130 forskere – fortrinnsvis fra Norden men også fra andre deler av Europa, deltar.    

Hvorfor er det så viktig å diskutere ungdomsforskningens framtid?
Ungdomsforskning har kanskje aldri vært viktigere enn den er nå. Dagens ungdom lever i en verden med raske og store endringer som følge av globale hendelser som digitalisering, klimaendringer og pandemier. Når vi vet at de unges liv i dag er med på å forme deres liv i framtiden, er det derfor helt avgjørende at vi kan levere ungdomsforskning som er relevant og har høy kvalitet.   

Hovedinnledere
Det vi vet om ungdom i dag bygger på tidligere forskning. Få norske ungdomsforskere har vært så tett på ungdommen over så lang tid som Willy Pedersen. I sitt innlegg tar han oss med på en reise tilbake i ungdomsforskningens spede begynnelse i Norge. Den gang forskningen bestod av små kvalitative studier av marginalisert ungdom og fram til i dag der vi gjennomfører store survey-undersøkelser som gjør det mulig å utforske og beskrive hele landets ungdomsbefolkning.

Willy Pedersen er professor ved UiO, og tilknyttet NOVA, OsloMet.  

Jeanette Sørgaard kommer i sitt innlegg inn på hvordan det er å være ungdom i dagens samfunn, i en tid preget av usikkerhet og venting, og hvordan dette kan påvirke deres syn på og ide om fremtiden.  
Jeanette Sørgaard er seniorforsker ved forskningssenteret Vive i København.  

I sitt innlegg vil Robert MacDonald snakke om viktige overganger i de unges liv, om en ny krise, forestillingen om en sosial generasjon, og om verdien av et politisk økonomisk perspektiv i ungdomsforskningen.  
Robert MacDonald er professor ved Universitetet i Huddersfield.  

Nærmere hundre presentasjoner  
Fremfor alt er denne konferansen en møteplass og diskusjonsarena for forskere og andre som er interesserte i og/eller jobber med ungdom i Norden. Mye spennende forskning vil bli presentert. Gjennom fem parallelsesjoner vil over hundre presentasjoner blir levert innenfor temaer som sport, fritid, mental helse, medborgerskap, skoletrivsel, kjønn, seksualitet, utdanning, digitalisering, dop, vold, seksuelle overgrep og mye mer.  

Arrangørene
Konferansen organiseres av Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA, OsloMet. Ansvarlig for vertskapet er Oslomet.

Nøkkelord

Kontakter

Er du journalist og ønsker å delta på konferansen? send en mail til:

Aurora Berg (aurora.berg@oslomet.no)

Faglig ansvarlig Christer Hyggen (christer.hyggen@oslomet.no)

Bilder

Photo: Oliver Cole
Photo: Oliver Cole
Last ned bilde

Lenker

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

NOVA er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt ved OsloMet med vekt på forskning om oppvekst, livskvalitet, velferdstjenester og velferdspolitikk samt aldring og livsløp. 

Seksjon for ungdomsforskning er den største av NOVA sine fire forskningsseksjoner. Tematisk spenner forskningen i Seksjonen svært bredt, og dekker de fleste sidene ved oppveksten og livssituasjonen til ungdom i Norge i dag.

Her finner du nettsiden til den aktuelle konferansen

Her finner du en oversikt med sammendrag av samtlige innlegg på konferansen