Norges idrettsforbund

Nordiske idrettsorganisasjoner samles om internasjonale saker

Del

- Nordisk møte gjennomføres årlig og er en viktig møteplass i det internasjonale arbeidet. De nordiske landene har likelydende perspektiver og verdier, og ved å jobbe samlet, vil vi styrke kraften vår i det internasjonale påvirkningsarbeidet, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Norske kvinnelige toppledere sentralt plassert under Nordisk idrettsmøte på Island. Foto: Andri Stefansson, Islands olmpiske komité og idrettsforbund
Norske kvinnelige toppledere sentralt plassert under Nordisk idrettsmøte på Island. Foto: Andri Stefansson, Islands olmpiske komité og idrettsforbund

Representanter fra de nordiske olympiske komiteene, paralympiske komiteene og idrettsforbundene var denne helgen samlet på Island for å dele erfaringer, kunnskapsutveksling og styrke samarbeidet om internasjonale saker som de nordiske landene kan enes om. En rekke saker ble diskutert, blant annet felles sanksjoner mot kampfiksing, forholdet til E-sport og e-gaming, utøverrettigheter, økonomiske barrierer for deltakelse og hvordan man kan styrke forutsetningene for paraidrett i de nordiske landene.

- Det er viktig at de nordiske landene står sammen i viktige internasjonale saker. Ved å forenes om felles standpunkter knyttet til viktige saker i idretten, styrker vi vårt felles påvirkningsarbeid og gjør det lettere å utvide nettverket av samarbeidende nasjoner i etterkant, sier Idrettspresident Berit Kjøll.

NIF i førersetet for økonomi som barriere og utøvernes rettigheter
De deltakende organisasjonene på nordisk møte avga en skriftlig rapport som tok for seg de viktigste temaene som har angått organisasjonen siden forrige nordiske møte på Gotland september 2018. Idrettspresident Berit Kjøll orienterte om de viktigste idrettspolitiske sakene norsk idretts samlet seg om på Idrettstinget i mai, herunder om NIFs målrettede arbeid med økonomi som barriere for deltakelse i idrett og en mulig innføring av et fritidskort.

- Vi støtter opp om intensjonene som ligger til grunn for innføring av et fritidskort i Norge, men det er viktig at beløpet er stort nok. I den grad beløpet ikke dekker den totale kostnaden for å delta, må det finnes tilleggsordninger som dekker restbeløpet. Ellers virker fritidskortet mot sin hensikt, nemlig å støtte opp om de som har nok fra før, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Generalsekretær Karen Kvalevåg orienterte om prosessen og utfallet av Kristoffersen-saken, og det ble en bred diskusjon knyttet til utøverfinansiering og IOCs endringer i Rule 40 i det Olympiske charter.

- Idretten må hele tiden søke løsninger som både ivaretar våre beste utøvere og fellesskapet i idretten. Det er helt tydelig at de nordiske idrettsorganisasjonene står samlet i ønsket om å verne og styrke den solidariske landslagsmodellen. Dette er spesielt viktig i en tid hvor den europeiske idrettsmodellen i stadig større grad utfordres av kommersielle krefter og europeisk konkurranselovgivning, sier Karen Kvalevåg. 

Interesse for den integrerte norske idrettsmodellen
NIF er den eneste av de nordiske idrettsorganisasjonene som har integrert det nasjonale idrettsforbundet, den nasjonale Olympiske komiteen og den nasjonale Paralympiske komiteen i én og samme organisasjon. Det var stor interesse i møtet for å lære av erfaringene Norge så langt har høstet, og det ble gjennomført et eget møte mellom NIF, Danmarks idrætsforbund (DIF) og Den danske Paralympiske komité. Bakgrunnen er at DIF, som også er Olympisk komité i Danmark, for første gang skal ha ansvaret for forberedelsene og tilretteleggingen for den danske troppen til Paralympics i Tokyo neste år.

- NIF besitter en unik erfaring i internasjonal sammenheng når det gjelder å integrere idrett for funksjonshemmede i én nasjonal idrettsorganisasjon. Det er en selvfølge at vi deler av de erfaringene vi har samlet siden vedtaket om å skape én integrert idrettsorganisasjon ble fattet i 1997, sier NIFs 1. visepresident, Vibecke Sørensen, som representerte Idrettsstyret i møtene med de nordiske paralympiske idrettsorganisasjonene på Island.

Vil styrke de nordiske møteplassene
Som en oppfølging av møtet på Island har NIF tatt initiativ til å gjennomføre hyppigere bilaterale møter med de nordiske landene, hvor hensikten er å styrke relasjoner, lære av hverandre og hvor man kan informere om hverandres arbeid av felles betydning.

- NIF vil også forsøke å skape tilsvarende møteplasser med deltakelse, både fra våre nordiske naboland og andre nasjoner vi samarbeider godt med når vi møtes i større internasjonale fora som EOC, ANOC og IOC, sier Kjøll.

Torsdag 19. september samler NIF for første gang internasjonale representanter som har styreverv i europeisk eller internasjonale organisasjoner. Målsetningen er å enes om fellesbudskap fra norsk idrett i internasjonale idrettsorganisasjoner.  Seminaret etterfølges av en antidopingkonferanse som skal bidra til å øke kunnskapen om antidopingarbeidet, og være en arena for erfaringsutveksling.

Bilder

Norske kvinnelige toppledere sentralt plassert under Nordisk idrettsmøte på Island. Foto: Andri Stefansson, Islands olmpiske komité og idrettsforbund
Norske kvinnelige toppledere sentralt plassert under Nordisk idrettsmøte på Island. Foto: Andri Stefansson, Islands olmpiske komité og idrettsforbund
Last ned bilde

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg saker fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom