Samferdselsdepartementet

Nord-Norges største samferdselsprosjekt får snart entreprenør

Del

- E10 Hålogalandsveien er ett av de største samferdselsprosjektene i Nord-Norge noen gang, og det største i dag. Den nye veien er viktig for å utvikle regionen. Både folk og næringslivet vil få en mye bedre hverdag når den kommer på plass. Nå skal Statens vegvesen jobbe for å finne en entreprenør, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Prosjektet er et av Statens vegvesens fire pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser. Det blir veldig spennende å følge utbyggingen av Hålogalandsveien som et av disse pilotprosjektene, sier Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Prosjektet er et av Statens vegvesens fire pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser. Det blir veldig spennende å følge utbyggingen av Hålogalandsveien som et av disse pilotprosjektene, sier Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Vedtaket om å bygge ut veien ble vedtatt i Stortinget tirsdag 11. mai. Det er startskuddet for Statens vegvesens jakt på entreprenør. De kommer derfor til å lyse ut kontrakten for bygging og drift av prosjektet i løpet av mai.

Statens vegvesen legger opp til at byggingen kan starte i 2023. Da kan veien være klar i 2029.

Klimavennlig bygging

Prosjektet er et av Statens vegvesens fire pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser.

- Vi la fram en handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser i januar. Den er et viktig skritt for Norge på veien mot målet om å bli et lavutslippssamfunn. Det blir veldig spennende å følge utbyggingen av Hålogalandsveien som et av disse pilotprosjektene, sier Hareide.

Mer om prosjektet:

  • Det offisielle navnet er E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt. Omtales som E10 Hålogalandsveien.
  • 82 kilometer vei skal bygges ut: 35 km ny vei i eksisterende trase, 20 km vei i ny trase og 27 km i tunneler
  • Ny vei er 30 kilometer kortere enn dagens
  • Nesten 40 minutters reisetidsreduksjon
  • Byggingen av veien vil koste om lag 9,3 milliarder kroner
  • Skal bygges ut som et OPS-prosjektet. Det betyr at entreprenøren bygger veien og deretter drifter og vedlikeholder i 25 år. Totalt settes det av 18,3 milliarder kroner for hele perioden.

Nøkkelord

Bilder

- Prosjektet er et av Statens vegvesens fire pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser. Det blir veldig spennende å følge utbyggingen av Hålogalandsveien som et av disse pilotprosjektene, sier Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Prosjektet er et av Statens vegvesens fire pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser. Det blir veldig spennende å følge utbyggingen av Hålogalandsveien som et av disse pilotprosjektene, sier Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Nasjonal turistvei Jæren forlenges til Flekkefjord23.6.2021 15:11:34 CEST | Pressemelding

Samferdselsdepartementet har besluttet at nasjonal turistvei Jæren skal forlenges til Flekkefjord, gjennom Eigersund og Sokndal kommuner. – Det har vært arbeidet lenge i denne regionen med å få til en slik forlengelse av turistveistrekningen. De spilte inn et veldig spennende forslag til forlengelse som vi var enig i. Dette vil være et solid samarbeid mellom lokale, regionale og nasjonale aktører, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nå kan du få gebyr for parkering og kjøring med elsparkesykkel i skiltede forbudssoner23.6.2021 11:45:00 CEST | Pressemelding

– Elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy er et populært og fleksibelt supplement til det øvrige mobilitetstilbudet, særlig i de største byene. Samtidig gir det betydelige utfordringer i form av ulykker og konflikter med andre trafikanter, og fremkommelighetsutfordringer for andre trafikanter. Nå vil vi gi ytterligere mulighet til å håndheve regelverket effektivt, ved at kommunene kan gi gebyr for parkering i parkeringsforbudssoner og politiet kan ilegge forenklet forelegg i soner med bruksforbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Avinor AS21.6.2021 12:23:51 CEST | Pressemelding

- Avinor er hardt rammet av koronapandemien, og det er et behov for effektivisering og omstilling, slik at selskapet snarest mulig kommer tilbake til lønnsom drift. I denne prosessen er det viktig at styret bidrar til at Avinor kan levere mest mulig effektivt på sitt samfunnsoppdrag. Med valget av Rolf G. Roverud som nytt styremedlem i Avinor får styret tilført et medlem med bred omstillingskompetanse, industriell erfaring og god kjennskap til samferdselssektoren, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nye styremedlemmer i Bane NOR21.6.2021 10:29:14 CEST | Pressemelding

- Det er fire og et halvt år siden Bane NOR ble opprettet og Jernbaneverket lagt ned. Det er både krevende og lærerikt å omstille virksomheter fra etat til foretak. Vi går nå inn i en ny fase, der Bane NOR skal få mer ansvar og større handlingsrom, og jeg har store forventninger til endringene vi nå gjør i foretakets rammevilkår. Styret i Bane NOR har i dag fått tre nye aksjonærvalgte medlemmer, som vil gi verdifulle bidrag inn det kommende styrearbeidet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom