NORCE

NORCE styrker seg på biosikkerhet – forskningssenteret GenØk blir NORCE

Del

GenØk – Senter for biosikkerhet blir en del av det nasjonale forskningsinstituttet NORCE. Virksomhetsoverdragelsen skjer fredag 10. desember.

Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE. Foto: Thor Brødreskift/NORCE.
Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE. Foto: Thor Brødreskift/NORCE.

Senteret som nå blir en del av NORCE er et nasjonalt senter for biosikkerhet, og utfører forskning på miljø-, helse- og samfunnsmessige konsekvenser ved bruk av genteknologi og genmodifisering. Senterets fokus er på trygg bruk av bioteknologi.

Administrerende direktør i NORCE, Kristin Wallevik, sier kompetansen til GenØk er viktig for NORCE:

- GenØk har en generell kompetanse på ansvarlig og bærekraftig utvikling av nye teknologier, som er viktig med tanke på utvikling av nye teknologier både innen bioteknologi og genteknologi. Vi er svært fornøyde med å få denne kompetansen inn i selskapet, sier Wallevik.

Industriell bioteknologi er en sentral del av det grønne skiftet både med tanke på framtidens mat- og fôrproduksjon, hvordan matavfall kan benyttes i sirkulærøkonomien og også når det kommer til teknologier for fangst og industriell bruk av CO2..

- Når en utvikler nye teknologier stilles en overfor miljømessige, juridiske og etiske dilemmaer. Alle disse aspektene har GenØk fokus på. Det er en viktig grunn til at NORCE ønsket å styrke seg med denne kompetansen, forteller Wallevik.

Direktør ved GenØk, Anne Ingeborg Myhr, ser fordelene ved å være en del av et større fagmiljø:

- GenØk er svært glad for at Miljødirektoratet på vegne av Klima- og miljødepartementet fant at forskningsinstituttet NORCE er svært godt egnet for videre utvikling av fagmiljøet som et kunnskapssenter på genteknologi. GenØk ser også at det er flere fordeler av både administrativ og faglig karakter ved å være en del av NORCE.

Fagmiljøet ved GenØk utfører forskning som bidrar til kunnskap om miljø, helse og samfunn, og har et tverrfaglig og helhetlig perspektiv innen genteknologifeltet. 

- Ved å bli en del av NORCE vil fagmiljøet etablere flere synergier inn i nåværende prosjekter. I og med at NORCE er opptatt av bærekraftig verdiskapning ser vi store muligheter for fremtidig spennende samarbeid i nye prosjekter, forklarer Myhr.

NORCE styrker sin posisjon i Tromsø

Med virksomhetsoverdragelsen av GenØk styrker NORCE seg som forskningsinstitutt i Tromsø og går fra 44 til 58 ansatte. GenØk vil etter overdragelsen beholde status som nasjonalt kompetansesenter i biosikkerhet og være etablert som en ny faggruppe med navn «Genteknologi, miljø og samfunn» i divisjonen for Klima og miljø.

- For oss som nasjonalt forskningsinstitutt styrker vi nå vår posisjon i Tromsø. Vi ønsker å være en naturlig regional samarbeidspartner som bidrar med vår forskningskompetanse i det grønne skiftet både overfor privat og offentlig sektor, sier Wallevik.

Instituttet er lokalisert i SIVA innovasjonssenter i Tromsø.

Nøkkelord

Kontakter

Kristin Wallevik, administrerende direktør NORCE
Mob: 480 10 526

Anne Ingeborg Myhr, direktør GenØk
Mob: 95 42 90 15

Bilder

Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE. Foto: Thor Brødreskift/NORCE.
Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE. Foto: Thor Brødreskift/NORCE.
Last ned bilde
Anne Ingeborg Myhr, direktør GenØk. Foto: David Gonzales.
Anne Ingeborg Myhr, direktør GenØk. Foto: David Gonzales.
Last ned bilde

Om NORCE

NORCE
NORCE
Nygårdsgaten 112
5008 Bergen

56 10 70 00https://www.norceresearch.no/

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Følg pressemeldinger fra NORCE

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NORCE på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NORCE

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom