NORCE

NORCE skal lede nytt petroleumssenter om undergrunnen

Del

Norges forskningsråd bevilger 80 millioner kroner til NORCE-ledet petroleumssenter. De 8 neste årene skal forskerne utvikle ny kunnskap om hvordan undergrunnen kan benyttes i det grønne skiftet.

Sarah Gasda, forskningsleder i NORCE og leder for CSSR.
Sarah Gasda, forskningsleder i NORCE og leder for CSSR.

- Jeg vil gratulere miljøene i både Bergen og Stavanger med denne viktige tildelingen. Forskning og teknologiutvikling er sentralt for å sikre verdiskaping, for å utvikle industrien i bærekraftig retning og for bidra til at kompetanse fra petroleumsnæringen kan brukes i nye næringer. Det blir spennende å følge resultatene fra begge sentrene i årene som kommer, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

NORCE fikk i dag tildelt Forskningssenter for petroleum (Petrosenter). NORCE skal lede Petrosenteret Centre for Sustainable Subsurface Resources (CSSR), med UiB som hovedpartner.

- Jeg vil gratulere forskningsmiljøene i NORCE og alle partnerne våre med tildelingen av Forskningssenter for petroleum, sier Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE.

Bygger på tiår med kompetanse

NORCE skal bygge på flere tiår med petroleumskompetanse, for å møte morgendagens utfordringer – når petroleumsreservoaret skal drives av fornybar energi. Hensikten med forskningssenteret er grunnleggende forståelse og forbedrede digitale metoder for reservoardrift. Kunnskapen skal bidra til effektiv forvaltning og forskningsbaserte beslutninger, når petroleumsreservoaret i fremtiden skal drives av fornybar energi.

- Med denne tildelingen skal NORCE bidra med utviklingen av ny kunnskap om hvordan reservoarene kan benyttes i det grønne skiftet, for å sikre fremtidens energiløsninger. Norge er verdensledende på kompetanse innen blant annet reservoarteknologi, simulering og digitalisering og det er denne kompetansen vi nå skal benytte i omstillingen av norsk sokkel mot det grønne skiftet, sier Wallevik.

Morgendagens reservoar

Den grønne omstillingen på norsk sokkel er full av utfordringer og muligheter. Morgendagens reservoarer vil bli drevet av elektrisk energi. Reservoardriften vil endres på grunnleggende måter når vi går fra en stabil drift med gassturbiner til en dynamisk drift med fornybar energi.Reservoaret kan også bli en del av energimiksen. Overskuddsenergi kan lagres i undergrunnen i formen av hydrogen for å balansere store variasjoner i energiproduksjon som er typisk for fornybar energi.

- Vi vet mye om undergrunnen, men ikke i fremtidens kontekst. Vi har forskningstema som få har begynt å tenke på, men som er viktig i overgangen til grønn og fornybar energi. Vi må tenke langsiktig! I dette senteret har vi nå mulighet til bred og kreativ testing av undergrunnen i trygge omgivelser, før industrien skal ta metodene i bruk, sier Sarah Gasda, leder for petroleumssenteret og forskningsleder i NORCE.

Nøkkelord

Kontakter

Sarah Gasda, forskningsleder NORCE, e-post: sgas@norceresearch.no, tlf: 905 08 106

Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE, e-post: kwal@norceresearch.no, tlf: 480 10 526

Bilder

Sarah Gasda, forskningsleder i NORCE og leder for CSSR.
Sarah Gasda, forskningsleder i NORCE og leder for CSSR.
Last ned bilde
Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE. Foto: Thor Brødreskift
Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE. Foto: Thor Brødreskift
Last ned bilde

Om NORCE

NORCE
NORCE
Nygårdsgaten 112
5008 Bergen

56 10 70 00https://www.norceresearch.no/

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Følg pressemeldinger fra NORCE

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NORCE på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NORCE

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom