NORCE

NORCE partner i nytt petroleumssenter for verdiskapning og null utslipp

Del

Nytt petroleumssenter skal finne nye energi-effektive løsninger for maksimal verdiskaping av olje- og gassutvinning, samtidig som mål om nullutslipp skal nås. Senteret tildeles 80 millioner kroner fra Forskningsrådet, og skal de neste 8 årene forske på energisystemer, lavutslipp og digitalisering av sokkelen. NORCE er partner i senteret.

Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE. Foto: Thor Brødreskift
Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE. Foto: Thor Brødreskift

- Jeg vil gratulere forskningsmiljøene i NORCE, vertsinstitusjonen UiS og alle involverte partnere med tildelingen av Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel, sier Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE. 

- Vi ser fram til å bidra med vår forskningskompetanse for å gi ny kunnskap om hvordan norsk sokkel kan utnyttes i overgangen til fornybar energi, sier Wallevik.

Universitetet i Stavanger er vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel (NSC2030) og utgjør sammen med NORCE, Institutt for energiteknikk og Universitetet i Bergen senterets fire forskningspartnere. I tillegg skal senteret samarbeide med to nasjonale (UiT og UiO) og 13 internasjonale akademiske institusjoner, samt Norsk forskerskole i petroleum. Senteret inkluderer sju store energioperatører på norsk sokkel, to større teknologileverandører, samt åtte innovasjonsbedrifter og foreninger som skal sikre høy relevans og samfunnsnytte.

Ledende på undergrunnsforståelse

- NORCE er svært glad for tildelingen av Petrosenter NCS2030. Partnerne i senteret er ledende når det gjelder undergrunnsforståelse og ekspertise, og sammen skal vi bruke vår kompetanse på å utvikle nye og fremtidsrettede løsninger for utnyttelse av petroleumsressursene på norsk sokkel, sier forskningsleder Randi Valestrand i NORCE. 

Forskningen i NCS2030 skal legge til rette for en energieffektiv utnyttelse av undergrunnen på norsk sokkel og skape en bærekraftig verdikjede i undergrunnen. Aktivitetene vil spenne over fire forskningsområder: energisystemer, nullutslippsproduksjon, digitalisering og samfunn.

Viktig arena for samarbeid mellom forskningsmiljø og næringsliv

- Senteret vil bidra til å videreutvikle både Norge som olje- og energinasjon og næringslivets konkurransekraft i fremtiden. Det blir en viktig arena for samarbeid mellom forskningsmiljø og næringsliv. Slik sikrer vi kort vei fra forskningsresultater og smarte løsninger til praktisk bruk i industrien, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Senteret skal gi ny kunnskap om områder i undergrunnen både når det gjelder utvinning av nye ressurser og hvordan sokkelen kan utnyttes i overgangen til fornybar energi og til lagring av CO2 fra bruk av fossile energikilder.

Fakta om det nye senteret

NCS2030 skal:

  • utvikle nye metoder for forbedret og akselerert hydrokarbonproduksjon med minimal energibruk og lavt miljøfotavtrykk.
  • bygge integrerte modeller av undergrunnen for å øke reservebasen og samtidig evaluere potensialet for CO2- og hydrogenlagring.
  • utvikle neste generasjon av digitale verktøy for data-assistert karakterisering av undergrunnen og kvantifisering av usikkerhet for beslutningstakere.
  • utdanne en ny generasjon av forskere og fagpersoner som skal bidra til transformasjonen av norsk sokkel til et mer miljøvennlig energiproduksjonssystem.
  • anbefale storskalatesting på felt i områder med høyt potensial for nullutslippsproduksjon.

NCS2030 vil muliggjøre samarbeid mellom beslutningstakere, feltoperatører, teknologileverandører og akademia. Videre vil senteret være til nytte for allerede etablerte forskningsgrupper og -nettverk. Senterets aktører vil i samarbeid skape nye løsninger gjennom et eget innovasjonsprogram som er en integrert del av senterets aktivitet.

Planlagt oppstart for senteret er våren 2022.

Engelsk navn på senteret: National Center for Sustainable Subsurface Utilization of the Norwegian Continental Shelf (NCS2030)

Forskningssenter for petroleum (PETROSENTER) er en langsiktig og målrettet forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå. Målet er å løse definerte og avgrensede utfordringer for utnyttelse av petroleumsressursene på norsk sokkel. Forskningssentrene skal styrke kapasitet og kompetanse gjennom langsiktig forskning og innovasjon med sikte på verdiskaping og samfunnsnytte.

Nøkkelord

Kontakter

NORCE

Ying Guo, spesialrådgiver, e-post: yigu@norceresearch.no, mob: 416 39 077

Randi Valestrand, forskningsleder, e-post: rava@norceresearch.no, mob: 934 40 899

Kristin Wallevik, administrerende direktør, e-post: kwal@norceresearch.no,mob:480 10 526

Universitetet i Stavanger

Alejandro Escalona, instituttleder, mob: 918 88 854

Tina Puntervold, førsteamanuensis, mob: 997 12 352

Bilder

Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE. Foto: Thor Brødreskift
Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE. Foto: Thor Brødreskift
Last ned bilde
Randi Valestrand, forskningsleder NORCE. Foto: Marius Vervik, UiS
Randi Valestrand, forskningsleder NORCE. Foto: Marius Vervik, UiS
Last ned bilde
Ying Guo, spesialrådgiver  i NORCE. Foto: Marius Vervik, UiS
Ying Guo, spesialrådgiver i NORCE. Foto: Marius Vervik, UiS
Last ned bilde

Om NORCE

NORCE
NORCE
Nygårdsgaten 112
5008 Bergen

56 10 70 00https://www.norceresearch.no/

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Følg pressemeldinger fra NORCE

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NORCE på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NORCE

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom