Enova

Noe skurrer i kraftdebatten – noe fundamentalt

Del
Hvor stort blir egentlig kraftbehovet fremover dersom kostnaden for ny, fornybar kraft skal ligge til grunn for de nye industriprosjektene?
-Det er etterspørselen og betalingsviljen blant ulike forbrukere som gir en for samfunnet lønnsom utnyttelse av kraftressursene, skriver Øyvind Leistad, direktør for samfunnsøkonomi i Enova.
-Det er etterspørselen og betalingsviljen blant ulike forbrukere som gir en for samfunnet lønnsom utnyttelse av kraftressursene, skriver Øyvind Leistad, direktør for samfunnsøkonomi i Enova.

Mange aktører nærmest kappes om å spå hvor mye ny kraftproduksjon vi vil trenge i de neste tiårene, inkludert Energikommisjonen, som kom med sin utredning nylig. Og omtrent like mange, flertallet i Energikommisjonen inkludert, synes samtidig å ha glemt at det er etterspørselen og betalingsviljen blant ulike forbrukere som gir oss en lønnsom utnyttelse av kraftressursene.

Hvis ikke betalingsviljen og dermed prisen det er mulig å oppnå i markedet, legges til grunn for utbygging av både produksjon og nett, er det mye som kan gå galt. Det vil si alt fra at en i utgangspunktet feilvurderer behovet til at det i neste omgang iverksettes tiltak som blir kostbare for samfunnet og i verste fall forringer verdiene av kraftressursene eller går på tvers av andre minst like viktige hensyn.

Det er særlig to forhold det vises til, som vil øke kraftbruken, og som dermed brukes som begrunnelse for at det må bygges ut mye ny produksjon og nett:

  • Det trengs fornybar kraft for å få ned klimagassutslippene.
  • Etablering av ny og kraftavhengig industri.

Mange, og nå sist Energikommisjonen, viser til NVEs og Statnetts kraftmarkedsanalyser når de skal begrunne hvor mye kraftbruken vil øke og dermed hvor mye ny produksjon som trengs. NVE er mest nøktern i sine analyser og har regnet seg frem til at kraftforbruket vil øke med knappe 15 prosent frem til 2030 og drøye 26 prosent frem til 2040.

I den andre enden finner vi Statnett, som i sitt siste basisscenario har regnet seg frem til en økning på 27 prosent allerede i 2030 og hele 50 prosent i 2040. Denne analysen kom riktignok etter at Energikommisjonen hadde avsluttet sitt arbeid, men det endrer neppe på flertallets anbefalinger.

Det flere av dem som viser til Statnetts eller lignende kraftmarkedsanalyser, tilsynelatende ikke har fått med seg eller unnlater å opplyse om, er forutsetningen om at en vesentlig del av den forventede veksten i kraftbruken kommer som følge av at det kommer mye ny kraft på markedet.

Slik Statnett selv sier det: «Den viktigste faktoren for hvor mye forbruket vokser i Norge frem til 2050, er tilgangen på store nok volumer ny fornybar produksjon til lave nok kostnader.»

Det vil si stikk motsatt av det mange gir uttrykk for; fordi kraftbehovet øker, trenger vi også mye ny produksjon.

At det vil gå med en god del fornybar kraft for å kutte i klimagassutslippene innen transport og petroleumsvirksomheten, er det ikke tvil om. Men dette utgjør en mindre del av den samlede forventede kraftbruken, og sektorene vil sannsynligvis være blant dem med høyeste betalingsvillighet.

Det betyr at så lenge det finnes kraft å få kjøpt, vil transportsektoren og petroleumsnæringen alltid få dekket sitt kraftbehov, og det til størst nytte for samfunnet i og med at de har den høyeste betalingsvilligheten.

Det er mer tvilsomt om all den nye, kraftavhengige industrien som det planlegges for, vil bli realisert.

Det vi vet er at dagens kraftkrevende industri er avhengig av subsidier, det vil si at bedriftene ikke betaler elavgift, som andre, og mottar milliarder i støtte som kompensasjon for at CO2-kvoteprisen i Europa påvirker kraftprisen.

Samtidig ser vi at mye av den nye industrien som planlegges, er avhengig av subsidier for å etablere seg, noe som tyder på at kraftprisen også må være lav for at bedriftene skal overleve.

Spørsmålet vi da sitter igjen med er: Hvor sannsynlig er det at vi vil få så mye ny og billig kraftproduksjon at prisen blir så lav at den i seg selv gjør det lønnsomt å etablere masse ny kraftavhengig industri?

Selv om det er mulig å tenke seg til et sannsynlig svar på spørsmålet, vil både det og mange av øvelsene Energikommisjonen har vært igjennom, være overflødige. Det handler om å finne tilbake til den grunnleggende forutsetningen om at det er etterspørselen og betalingsviljen blant ulike forbrukere som gir en for samfunnet lønnsom utnyttelse av kraftressursene.

Gjør vi det, kan mye gå bra, hvor enn håpløst det kan virke.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne kronikken ble først publisert hos Debatt-DN 17.februar 2023.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

-Det er etterspørselen og betalingsviljen blant ulike forbrukere som gir en for samfunnet lønnsom utnyttelse av kraftressursene, skriver Øyvind Leistad, direktør for samfunnsøkonomi i Enova.
-Det er etterspørselen og betalingsviljen blant ulike forbrukere som gir en for samfunnet lønnsom utnyttelse av kraftressursene, skriver Øyvind Leistad, direktør for samfunnsøkonomi i Enova.
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Enova investerer årlig rundt 4-5 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede virkemidler og tett samarbeid med markedet er Enova en drivkraft for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enova er eid av Klima- og miljødepartementet. Vi har 80 medarbeidere og er lokalisert i Trondheim i nye lokaler på Brattørkaia.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

90% av havnene med mest utslipp har fått landstrøm med Enovastøtte - nå tar markedet over22.5.2023 06:15:00 CEST | Pressemelding

Enova legger ned dagens støtteordning til landstrømanlegg fra midten av desember 2023 og siste søknadsfrist er 6.desember i år. Årsaken er at tilstrekkelig mange profesjonelle aktører i dag tilbyr landstrøm og at det ikke lenger er nødvendig med investeringsstøtte. Siden programmet startet opp i 2016 har Enova støttet 193 anlegg med 867 millioner kroner. Det vil fortsatt være mulig å søke støtte til å installere landstrømsystem i fartøy.

Three Enova-supported ships will reduce emissions by 90%11.5.2023 18:39:56 CEST | Pressemelding

Skarv Shipping Solutions AS receives NOK 130 million in support from Enova for the acquisition of three cargo ships that will run emission-free along the Norwegian coast. The vessels will potentially have a 90 per cent reduction in emissions compared to similar traditional ships. The company will achieve this through the use of technology such as batteries, ammonia engines, rotor sails and energy-saving hull design.

Enova dreier støtten i retning av nullutslippsfartøy5.5.2023 06:30:00 CEST | Pressemelding

Enova har siden 2020 støttet ulike batteriløsninger gjennom programmet Batteri i fartøy med 1700 millioner kroner. Hybride løsninger er tilgjengelige i alle fartøyssegmenter og mange markedsaktører velger nå batteriløsninger. Enova ønsker nå å sette større ambisjoner og vil jobbe med å utvikle nye virkemidler. I den forbindelse avvikler Enova støtteprogrammet Batteri i fartøy med umiddelbar virkning.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom