Samferdselsdepartementet

No kjem E18 Dørdal–Tvedestrand

Del

- Ein ny E18 frå Dørdal til Tvedestrand vil bety mykje for så vel trafikktryggleiken som for regional utvikling. Med trafikksikker firefelts veg forsterkar og vidareutviklar vi E18 som ei hovudferdselsåre mellom Østlandet og Sør-Vestlandet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringa har i dag lagt fram eit forslag til Stortinget om utbygging og finansiering av E18 Dørdal–Tvedestrand. Det er Nye Veier AS som har ansvaret for prosjektet.

Strekninga er 54 km lang, og vegen blir i utgangspunktet planlagt som firefelt med fartsgrense 110 km/t. Prosjektet skal koste 11,35 milliardar kroner. 3,9 milliardar av dette er frå bompengar.

- Det er viktig å få samanhengande firefelts veg på hele strekningen Oslo–Kristiansand. Dette vil gi vesentleg betre trafikktryggleik og kortare reisetid. Det er viktig både for vanlege folk og næringslivet som nyttar vegen. E18 er òg ein viktig del av samanbindinga til utlandet via ferjehamnene langs strekningen, seier samferdselsministeren.

Etter at eit interkommunalt samarbeid resulterte i kommunedelplan for strekninga, arbeidar no kommunane Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand med reguleringsplanen.

Strekninga skal etter planen ha første delopning i 2025. Det er planlagt ferdigstilling for heile strekningen innan utgangen av 2028.

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Bompengeinnkrevingen for Ryfast starter opp 1. februar21.1.2021 15:17:28 CETPressemelding

- Ryfast-prosjektet var Norges største veiprosjekt og har sørget for at trafikken gjennom Stavanger går bedre. Det er også fastlandsforbindelsen til Ryfylke. En av forutsetningene, i likhet med alle andre bompengeprosjekter, var at det skulle være bompenger fra starten av. Statens vegvesen har jobbet iherdig sammen med den nye entreprenøren for å få ferdigstilt alt som må på plass. Det er viktig for prosjektet at innbetalingen starter nå, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsministeren skal kåre den beste trafikksikkerhetskommunen i 202118.1.2021 11:00:00 CETPressemelding

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid, og vi har alle et ansvar for å gjøre trafikksikkerheten på veiene bedre og for å hindre den neste ulykken. Kommunene har en viktig rolle i dette arbeidet, og jeg ønsker å berømme kommuner som utmerker seg positivt, og løfte dem frem som gode forbilder til inspirasjon for andre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom