Medietilsynet

No kan media søke om 21 millionar kroner i innovasjonsstøtte

Del

Medietilsynet skal fordele 20,9 millionar kroner i innovasjonsstøtte i 2022 og opnar no for søknader. Små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium blir prioriterte når støtta skal fordelast. – Vi ser at innovasjonsstøtta gjer det mogleg å skape noko nytt, særleg for små, lokale medium. Mange av prosjekta hadde truleg ikkje blitt realiserte utan denne støtta, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Innovasjonsstøtta gjer det mogleg for media å skape noko nytt, mange av prosjekta som tidlegare har mottatt støtte hadde truleg ikkje blitt realiserte utan. Foto Medietilsynet
Innovasjonsstøtta gjer det mogleg for media å skape noko nytt, mange av prosjekta som tidlegare har mottatt støtte hadde truleg ikkje blitt realiserte utan. Foto Medietilsynet

Ordninga skal fremme mediemangfald og ein opplyst offentleg samtale gjennom å stimulere til redaksjonell, innhaldsretta innovasjon og utvikling hos nyheits- og aktualitetsmedium.

– I tillegg til å prioritere små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium skal omkring halvparten av støtta gå til aviser som blir særleg ramma av endringane med færre postomdelingsdagar, seier Velsand.

Media kan søke støtte til felles prosjekt

Også søknader om støtte til innovasjons- og utviklingstiltak som rettar seg mot innvandrarar og språklege minoritetar, skal prioriterast i tildelinga for 2022. Det same gjeld prosjekt som er retta mot tenester for personar med funksjonsnedsettingar.

Støtta kan ikkje vere høgare enn 40 prosent av prosjektkostnadene, men prosjekt som rettar seg mot små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium, kan få støtte som svarer til inntil 50 prosent av prosjektkostnadene. Fleire kan gå saman om å søke om tilskott til fellesprosjekt.

Fristen for å søke innovasjons- og utviklingsstøtte for 2022 er 15. desember 2021.

Søk via Medietilsynets søknadsportal Min side her

Her kan du lese meir om støtteordninga

Fakta om innovasjons- og utviklingsstøtte til nyheits- og aktualitetsmedium

  • Ordninga skal fremme mediemangfald og ein opplyst offentleg samtale gjennom å stimulere til redaksjonell, innhaldsretta innovasjon og utvikling i nyheits- og aktualitetsmedium.
  • Støtteordninga tredde i kraft 1. juli 2019, og er særleg retta mot små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium.
  • I forslaget til statsbudsjett for 2022 er det sett av 20,9 millionar kroner til ordninga. Fristen for å søke støtte for 2022 er 15. desember 2021. Pengane blir fordelte i éin tildelingsrunde.
  • Aviser som har utfordringar med distribusjonen på grunn av færre postomdelingsdagar, kan få støtte til digitalisering og omstilling gjennom ordninga.
  • Prosjekt i små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium blir prioriterte. Det same gjer prosjekt som rettar seg mot innvandrarar, språklege minoritetar, og som er retta mot tenester for personar med funksjonsnedsetjingar.

For spørsmål om innovasjonsstøtteordninga ta kontakt med Heidi Schau-Hvatum.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Innovasjonsstøtta gjer det mogleg for media å skape noko nytt, mange av prosjekta som tidlegare har mottatt støtte hadde truleg ikkje blitt realiserte utan. Foto Medietilsynet
Innovasjonsstøtta gjer det mogleg for media å skape noko nytt, mange av prosjekta som tidlegare har mottatt støtte hadde truleg ikkje blitt realiserte utan. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Medietilsynet har vurdert nye søkarar: Avisene Varden, Karmøynytt, Stord24, Nidaros og Subjekt er nye støttemottakarar11.11.2021 11:05:43 CET | Pressemelding

Fem av åtte nye aviser som søkte om produksjonstilskott i år, kjem inn i ordninga. Det er klart etter at Medietilsynet har vurdert dei nye søkarane i år. – Dei tre avisene som får avslag, oppfyller etter vår vurdering ikkje kriteria for å få støtte, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Årets støtte på totalt 370 millionar kroner blir fordelt om kort tid.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom