Medietilsynet

No kan du søke Medietilsynet for å bygge ut anlegg for DAB-sendingar på Helgeland

Del

Medietilsynet har fått søknad om anleggskonsesjon for digital lokalradio på Helgeland (region 30 i Lokalradioblokka). Interessentar som ønsker å sende inn konkurrerande søknad, må gjere det innan 23. juni 2022.

Søkarar som ønsker å bygge ut anleggskonsesjonen for region 22 Fjordane må søke innan 23. juni. Foto Medietilsynet
Søkarar som ønsker å bygge ut anleggskonsesjonen for region 22 Fjordane må søke innan 23. juni. Foto Medietilsynet

Dersom det kjem inn fleire søknader, kan tildelinga bli avgjord ved auksjon. Dersom Medietilsynet ikkje får konkurrerande søknader innan fristen, kan anleggskonsesjonen for region 30 Helgeland i Lokalradioblokka bli tildelt søkaren. Konsesjonen varer til 31. desember 2031.

Slik søker du anleggskonsesjon

Søknaden om anleggskonsesjon skal vere skriftleg. Om du bruker e-post, må du skanne vedlegga og legge dei ved som PDF-filer. Søknaden må innehalde informasjon om:

  • namnet, adressa og organisasjonsnummeret til søkaren
  • kontaktperson (namn, telefonnummer og e-post)
  • eigenerklæring som viser relevant teknisk kompetanse til å opprette og drifte sendaranlegg
  • firmaattest

Søknaden må vere underskriven av den eller dei som har fullmakt til å binde selskapet i samsvar med firmaattesten. Søknadsfrist er 23. juni 2022.

Merk søknaden med «Anleggskonsesjon – Lokalradioblokka», og send han til post@medietilsynet.no, eller til Medietilsynet, Att: Lokalradioblokka, Nygata 4, 1607 Fredrikstad., eller til Medietilsynet, Att: Lokalradioblokka, Nygata 4, 1607 Fredrikstad.

Hugs å søke om frekvensløyve

For å kunne bruke konsesjonen til å distribuere kringkasting er det, i tillegg til anleggskonsesjon, eit krav om frekvensløyve. Send søknaden til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom). Sjå informasjon og rettleiing på Nkom sine sider.

Sjå også sak om denne utlysinga på Nkom sine sider

Dersom søknader inneheld forretningsløyndommar, skal desse opplysningane haldast utanfor offentleg innsyn, jf. reglane i offentleglova og forvaltningslova. Også identiteten til føretak som søker, vil etter ei nærare vurdering kunne haldast utanfor offentleg innsyn. Dersom ein søkar meiner det er grunnlag for å halde opplysningar utanfor offentleg innsyn, må søkaren gjere Medietilsynet merksam på dette.

Les meir om korleis du startar og driftar radio i Noreg på Medietilsynets nettsider

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Søkarar som ønsker å bygge ut anleggskonsesjonen for region 22 Fjordane må søke innan 23. juni. Foto Medietilsynet
Søkarar som ønsker å bygge ut anleggskonsesjonen for region 22 Fjordane må søke innan 23. juni. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom