Samferdselsdepartementet

No er det klart for bygging av Stad skipstunnel

Del

– Bygginga av Stad skipstunnel vil fjerne ein viktig barriere for skipstrafikken i eit av dei mest vêrutsette og krevjande farvatna langs norskekysten. No stadfestar vi bygginga av prosjektet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Målet med prosjektet er å betre framkoma og tryggleiken for sjøtransport som skal passere Stadlandet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Illustrasjon: Kystverket
– Målet med prosjektet er å betre framkoma og tryggleiken for sjøtransport som skal passere Stadlandet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Illustrasjon: Kystverket

Regjeringa la i dag fram forslag om å byggje Stad skipstunnel for Stortinget.

Bakgrunnen for prosjektet er dei spesielle seglingsforholda rundt Stad. Kombinasjonen av mykje vind, havstraumar og undersjøisk topografi i området skaper store, uføreseielege bølger og krevjande seglingsforhold.

Under dårlege vêrforhold bruker fartøy fleire gongar så lang tid på å passere Stad som under gode vêrforhold. Ikkje sjeldan må fartøy vente med å passere Stad. Ulykkesrisikoen er òg høgare enn på andre kyststrekningar, i tillegg til at stor sjøgang ofte gir skadar på utstyr og last.

Betre framkome og tryggleik

– Målet med prosjektet er å betre framkoma og tryggleiken for sjøtransport som skal passere Stadlandet. Det betyr at skipstrafikken ikkje skal ha forseinkingar av betyding på grunn av forholda ved Stad, og at ulykkesrisikoen ikkje skal vere høgare enn gjennomsnittet for kysten, seier Hareide.  

Stad skipstunnel vil bli 1,7 kilometer og vere dimensjonert for skip på storleik med hurtigruteskipet MS Midnatsol og ein (stor) ringnottrålar. Det vil seie ei seglingsbreie på 21,5 meter, seglingshøgde på 33 meter og eit seglingsdjup på 8 meter.

– Dette vil bli den første skipstunnelen i verda av ein slik storleik. Stad skipstunnel er derfor eit pionerprosjekt der Norge går føre, seier samferdselsministeren.  

Nøkkelord

Bilder

– Målet med prosjektet er å betre framkoma og tryggleiken for sjøtransport som skal passere Stadlandet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Illustrasjon: Kystverket
– Målet med prosjektet er å betre framkoma og tryggleiken for sjøtransport som skal passere Stadlandet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Illustrasjon: Kystverket
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Det skal bli enklere å velge miljøvennlige kjøretøy i godstransporten14.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

– Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av miljøvennlige kjøretøy, også i godstransporten. Kjøretøy med alternative drivstoff er ofte betydelig tyngre enn fossildrevne kjøretøy, noe som gir en uheldig konkurranseulempe når det gjelder kjøre- og hviletidsreglene som slår inn ved 3,5 tonn. Derfor vil vi nå gjøre et unntak for kjøretøy med alternative drivstoff med tillatt totalvekt opptil 4,25 tonn i dette regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kristiansand får 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:18:57 CEST | Pressemelding

Kristiansand får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:15:59 CEST | Pressemelding

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tromsø får 87,6 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettprise13.4.2021 12:12:21 CEST | Pressemelding

– Tromsø får nå utbetalt 67 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom