NIVA

NIVA-forsker skal delta i utredning for FNs naturpanel

Del

Leonard Sandin får ansvar for en del av et underkapittel i den såkalte Nexus-rapporten, som handler om koblinger mellom naturmangfold, vann, mat og helse.

Kunnskap om biologisk mangfold er grunnleggende for å håndtere og forstå sammenhengene mellom klima, vann, mat og helse. (Illustrasjonsbilde: NIVA)
Kunnskap om biologisk mangfold er grunnleggende for å håndtere og forstå sammenhengene mellom klima, vann, mat og helse. (Illustrasjonsbilde: NIVA)

FNs naturpanel (IPBES) er et globalt vitenskapspanel som vurderer og sammenfatter kunnskapsstatus om biologisk mangfold, naturtilstand og utvikling til jordas økosystemer og nytten av naturens økosystemtjenester. IPBES har også i sitt mandat å gi vitenskapsbaserte råd med forslag til løsninger og strategier til beslutningstakere for å nå FNs bærekraftsmål om naturmiljø, og kapasitetsbygging i utviklingsland.

Rapportene fra FNs klimapanel lages av forskere, og oppdraget er å sammenstille et oppdatert og forvaltningsrelevant kunnskapsgrunnlag. Nå er det klart at Leonard Sandin, forskningsleder i NIVAs seksjon for naturbaserte løsninger og akvatisk økologi, blir én av de såkalte lead authors i et underkapittel i den viktige Nexus-rapporten.

– Dette er veldig viktig, fordi kunnskap om biologisk mangfold er grunnleggende for å håndtere og forstå sammenhengene mellom klima, vann, mat og helse. Jeg er veldig beæret og glad for å få være blant de rundt 150 forfatterne fra hele verden som skal jobbe fram dette svært viktige dokumentet. Det vil få stor betydning for nåværende og fremtidig politikk, sier Sandin.

Som en del av Nexus-rapporten vil Sandin blant annet vurdere naturbaserte løsninger som en policy eller et svaralternativ for å oppnå en bærekraftig fremtid.

– Dette viser tydelig viktigheten av naturbaserte løsninger som en fremtidig løsning med fokus på både klimaproblemer og biologisk mangfold. Med dette vil NIVA på ulike måter vise den kompetansen og erfaringen vi har på feltet, blant annet aktualisert gjennom vår nye seksjon for naturbaserte løsninger, sier Sandin.

Miljødirektoratet, som er nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet, står bak nominasjonen av Sandin.

Kontakter

Bilder

Kunnskap om biologisk mangfold er grunnleggende for å håndtere og forstå sammenhengene mellom klima, vann, mat og helse. (Illustrasjonsbilde: NIVA)
Kunnskap om biologisk mangfold er grunnleggende for å håndtere og forstå sammenhengene mellom klima, vann, mat og helse. (Illustrasjonsbilde: NIVA)
Last ned bilde
NIVA-forsker Leonard Sandin skal delta i utredning for FNs naturpanel.
NIVA-forsker Leonard Sandin skal delta i utredning for FNs naturpanel.
Last ned bilde

Om NIVA

NIVA
NIVA
Økernveien 94
0579 Oslo

22 18 51 00https://www.niva.no/

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Følg pressemeldinger fra NIVA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NIVA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NIVA

God økologisk tilstand i Mjøsa – til tross for oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger) på badeplassene18.5.2022 14:19:35 CEST | Pressemelding

En ny rapport viser at Mjøsa har god økologisk tilstand, men at det fortsatt er noe høyere algemengder enn ønskelig. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har overvåket Mjøsa i 50 år og understreker at det fortsatt er viktig med fokus på gode tiltak for å redusere tilførsler av næringsstoffer og dermed opprettholde god økologisk tilstand i Norges største innsjø.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom