Norges idrettsforbund

NIF støtter ny utestengelse av RUSADA

Del

Norges idrettsforbund støtter WADAs beslutning om fire års utestengelse av det russiske antidopingbyrået RUSADA. Samtidig er Norges idrettsforbund tilfreds med at hele CRCs innstilling til sanksjoner mot russerne ble enstemmig vedtatt.

- Den statsstyrte dopingen og manipuleringen av datamaterialet fra Moskva-laboratoriet er et svik mot alle som kjemper for en ren idrett, og det er naturlig at dette får alvorlige konsekvenser for de som står bak jukset, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

- Norges idrettsforbund støttet ikke WADAs beslutning i oktober i fjor om å lempe på kravene og gjeninnsette RUSADA. NIF mente at det opprinnelige veikartet burde ligge fast, og at RUSADA ikke burde ha blitt gjeninnsatt. I dag ser vi at NIFs kritiske standpunkt var berettiget.

Den statsstyrte dopingen i Russland viser at statene må ansvarliggjøres i en helt annen grad enn de gjør i dag. Stater er ikke bundet av WADAs regelverk, men av UNESCO-konvensjonen. NIF støtter derfor IOCs anmodning om at WADA oversender saken til UNESCO for oppfølging sett opp mot de konvensjonsforpliktelsene den russiske staten har påtatt seg.

Autentiske data fra Moskva-laboratoriet synes ikke mulig å fremskaffe

CRC har i sin anbefaling til WADAs styre uttalt at det ikke synes å være mulig å få tilgang til autentiske rådata fra Moskva-laboratoriet, som følge av at disse er tapt eller manipulert.

- Dette er en helt uholdbar situasjon. Spesielt for de uskyldige og rene russiske utøverne som vil ha et mistenkelighetens slør hengende over seg. I tillegg vil man aldri få fasiten på omfanget av den statsstyrte russiske dopingen, så lenge russiske myndigheter ikke selv erkjenner omfanget, sier Kjøll.

NIF forventer likebehandling av de russiske utøverne

NIF forventer at det blir utarbeidet tydelige kriterier som russiske utøvere må oppfylle for å kunne delta i internasjonale konkurranser, slik at alle russiske utøvere blir behandlet likt på tvers av idretter. Her må det være forutsigbarhet slik at utøvere, idrettsorganisasjoner og omverden vet hva som skal til for å kunne delta. 

NIF vil ha mer åpenhet i WADA

Dersom RUSADA ikke aksepterer WADAs beslutning, må WADA reise sak for CAS, som vil treffe endelig avgjørelse i saken.

Selv om RUSADA aksepterer WADAs beslutning, kan saken likevel ende i CAS ettersom andre idrettsorganisasjoner kan anke WADAs beslutning.

- Dersom saken blir behandlet av CAS, forventer vi at alle parter bidrar til at forhandlingene går for åpne dører, sier Kjøll. Åpne høringer vil bidra til økt innsikt i saken og det beslutningsgrunnlaget CAS har for sin avgjørelse.

Kontakter

Bilder

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg saker fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom