Kompetanse Norge

Ni av ti unge ser behov for kompetansepåfyll

Del

91 prosent av de under 30 år mener økt kompetanse vil styrke dem på arbeidsmarkedet fremover, viser en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos på oppdrag fra Kompetanse Norge.

Totalt svarer 78 prosent av de spurte at opplæring, kurs eller videreutdanning kan bidra i meget eller ganske stor grad til at de står sterkere på arbeidsmarkedet fremover. Men det er altså de under 30 som i størst grad ser behovet for mer kompetanse (91 prosent). Andelen er lavere hos dem over 50 år, men fortsatt er det et stort flertall som sier det samme. 69 prosent over 50 år svarer at de mener kompetansepåfyll kan bidra til at de står sterkere på arbeidsmarkedet.

– Vi vet fra tidligere kriser at det er de unge som rammes hardest. Vi kan ikke forvente at alle økonomiske virkninger av koronakrisen er kjent allerede nå. Desto viktigere er det å satse på tiltak som gir de som er i faresonen mulighet til å få mer kompetanse. Nå går vi over fra en fase preget av akutte kompetansetiltak til å sikre mer strategisk arbeid med kompetansepåfyll, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.

Mange trenger bedre digitale ferdigheter

Undersøkelsen viser at hver fjerde nordmann ser større behov for å øke sin kompetanse som følge av koronakrisen. Det er særlig bedre digitale ferdigheter det er behov for.

39 prosent av dem som har svart at de opplever større behov for å øke sin kompetanse på grunn av koronakrisen, ønsker bedre digitale ferdigheter.

— Den digitale utviklingen har endret premissene for hva vi oppfatter som grunnleggende kompetanse. Dette ble særlig synlig under koronakrisen da svært mange raskt måtte omstille seg til en mer digital hverdag. At nesten 40 prosent av de som har fått større kompetansebehov forteller om økt behov for digital kompetanse forteller oss at vi trenger flere fleksible og korte tilbud som kan kombineres med jobb og som kan tas over tid, sier Skule.

Flest i Oslo

Undersøkelsen viser at det er en høyere andel personer som mener at kompetanse i stor grad kan bidra at de står sterkere på arbeidsmarkedet blant personer som bor i Oslo (84 %).

— Dette samsvarer med de nyeste arbeidsledighetstallene som viser at Oslo er det fylket med høyest arbeidsledighet og at mange er permitterte eller helt ledige som følge av koronakrisen. Derfor er tiltak som stimulerer til at folk tar kompetansepåfyll for å stå sterkere på arbeidsmarkedet svært viktig framover, sier Skule.

Tall fra undersøkelsen:

  • 8 av 10 tror opplæring og kurs kan bidra til at de vil stå sterkere på arbeidsmarkedet fremover.
  • Det er en gjennomsnittlig høyere andel som mener dette blant kvinner (81 %) og personer under 30 år (91 %). Andelen er signifikant lavere blant personer over 50 år (69 %)
  • Det er også en høyere andel personer som mener at kompetanse i stor grad kan bidra til at de står sterkere på arbeidsmarkedet blant personer som bor i Oslo (84 %) og personer med 3 personer eller 4 personer i husstanden eller mer (hhv. 91 % og 83 %)

Om undersøkelsen:

  • Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos for Kompetanse Norge.
  • Målgruppen for undersøkelsen er et representativt utvalg av den norske befolkning over 15 år.
  • Datagrunnlaget består av totalt 1007 telefonintervjuer.
  • Resultatene er vektet på kjønn, alder og landsdel i henhold til offentlig statistikk for befolkningssammensetningen.

Kontakter

Synnøve Aasland
Seniorrådgiver kommunikasjon
synnove.aasland@kompetansenorge.no
+47 95 16 53 26

Nesanet Hailemariam
Seniorrådgiver kommunikasjon
nesanet.hailemariam@kompetansenorge.no

Bilder

Last ned bilde
Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge
Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge
Last ned bilde

Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Karl Johans gate 7
0154 Oslo

23 38 13 00http://www.kompetansenorge.no

Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk er underlagt Kunnskapsdepartementet, Vårt nasjonale oppdrag er å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Vi skal løfte og synliggjøre kompetansepolitikkens betydning for Norges utvikling. For å få til dette, samarbeider vi med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten, og alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner.

Følg saker fra Kompetanse Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kompetanse Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kompetanse Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom