Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  (HK-dir)

Nett- og samlingsbaserte studier dominerer fagskoleopptaket 2022

Del

Ved årets samordnede opptak til fagskolene har 7967 søkere fått tilbud om studieplass.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Opptaket 2022 er første året hvor majoriteten av studieplasser og antall søkere er til nett- eller samlingsbaserte studier. 

– Selv om det er en liten nedgang i det totale antallet som har fått tilbud om en fagskoleplass, så er det interessant at å se at hele 60,6 prosent av søkerne har fått tilbud om et nett- eller samlingsbasert studium, sier Sveinung Skule direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Totalt har 12 232 personer søkt om opptak til høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Samordna opptak. Den største andelen tilbud om studieplass er gitt innen utdanningsområdene «Teknologiske fag» (4 196) og «Helsefag» (1 680).

– Vi ser at selv om det de siste årene har vært en endring i retning av mer fleksible utdanninger, er det fortsatt de samme utdanningsområdene som utgjør hovedvekten, sier Skule.

I hovedopptaket har 2 690 kvinnelige og 5 277 mannlige søkere fått tilbud om studieplass. Dette utgjør en kvinneandel på 33,8 % (ned fra 36,0 % i 2021) og en mannsandel på 66,2 % (opp fra 64,0 % i 2021).

 – Der man i opptaket til universitet og høyskoler ser at det er kvinner som utgjør størsteparten av søkerne, er bildet motsatt for fagskoleopptaket. Her utgjør menn den største andelen av søkerne. Sammenlignet med fjorårets opptak er det en nedgang i andelen kvinnelige søkere, sier Skule.

Om Samordna opptak: 

  • I dag koordinerer Samordna opptak opptaket til 27 universiteter og høgskoler og 23 fagskoler.
  • 1. januar 2022 ble Samordna opptak en del av det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Direktoratet er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. 

Bilder

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Last ned bilde

Om Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  (HK-dir)
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Postboks 1093
5809 Bergen

55 30 38 00http://www.hkdir.no

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) vart etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er eit resultat av samanslåinga av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgåver frå NOKUT.

Direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innan høgare utdanning, høgare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. Vi er fagleg rådgjevar for Kunnskapsdepartementet, set i verk politikken og samordnar verkemidla.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskolar. Vi jobbar for å løfte kompetansen i befolkninga, gjere utdanning og opplæring av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom