Netcompany

Netcompany valgt som IT-partner i utviklingen av koronasertifikat

Del

En endelig versjon av det norske koronasertifikatet skal lanseres i slutten av juni, og nå har FHI utpekt IT-selskapet Netcompany som myndighetenes samarbeidspartner i utviklingen av løsningen.

- Vi er veldig glade for å ha blitt utpekt som myndighetenes samarbeidspartner i arbeidet med å utvikle et norsk koronasertifikat. Netcompany utvikler tilsvarende løsninger i både Danmark og Storbritannia, og det gir oss et godt utgangspunkt for å bistå i utviklingen av en løsning i Norge. Vi er sikre på at vi raskt og trygt vil bidra til få på plass et norsk koronasertifikat som kan bli viktig i gjenåpningen av det norske samfunnet, sier Geir Arne Olsen, daglig leder i Netcompany.

Det er Helsedirektoratet som leder prosjektet med å lage det norske koronasertifikatet, sammen med FHI, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse.

- Oppdraget starter med det samme. Vi ser frem til å bidra med vår kompetanse og våre forslag til løsninger, også basert på våre erfaringer fra Danmark og Storbritannia, sier Olsen.

I sin begrunnelse for tildelingen av oppdraget til Netcompany, skriver FHI:

«Netcompany Norway AS har levert et gjennomgående godt tilbud med solide beskrivelser og refleksjoner knyttet til alle de oppstilte kravene.  Under tildelingskriteriet kvalitet ble Netcompany Norway AS rangert som nummer en på alle delkriteriene og dermed også som nummer en på hovedkriteriet kvalitet. Netcompany Norway AS ble også rangert som nummer en på tildelingskriteriet pris og har følgelig det beste forholdet mellom kvalitet og pris og innstilles dermed som vinner av konkurransen.»

IT-selskapet bak Smittestopp-appen

Netcompany står også bak dagens norske Smittestopp-app, i tillegg til at IT-selskapet den siste tiden har fått tildelt flere oppdrag for ulike deler av norsk offentlig sektor.

- Løsninger som digitaliserer offentlig sektor er helt i kjernen av det vi jobber med. I stedet for å bygge tungrodde og begrensede løsninger, benytter vi oss av byggeklosser og erfaringer vi allerede har. Det er et utgangspunkt vi tar med oss også inn i dette oppdraget, for å finne løsninger sammen med myndighetene på vei frem til en rask lansering av et norsk koronasertifikat, sier Olsen. 

Netcompany leverer innovative samfunnsløsninger

Netcompany har den siste tiden vunnet flere sentrale oppdrag for offentlig sektor i Norge, inkludert utviklingen av den nye versjonen av Smittestopp-app-en. Netcompany vant i løpet av fjoråret også en ny kontrakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å utvikle en digital plattform for å håndtere tildeling og utbetaling av søknader om integreringstilskudd til norske kommuner. Videre inngikk Netcompany avtaler med KS og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Asker og Lørenskog for leveranse av en felles løsning for digitalt barnevern.

Høsten 2020 ble Netcompany valgt som Statens legemiddelverks digitaliseringspartner iutviklingen av en ny digital plattform, der man utvikler neste generasjons systemstøtte forLegemiddelverkets kjernevirksomhet.

Olsen peker på at erfaringene, kunnskapen og metodeverket fra selskapets mange leveranser både i Norge og verden for øvrig gir Netcompany en sterk markedsposisjon.

Kontakter

Geir Arne Olsen
Norgessjef

Bilder

Om Netcompany

Netcompany
Netcompany
Henrik Ibsens gate 20
0255 Oslo

+47 24 13 17 50https://www.netcompany.com/no
Netcompany
Henrik Ibsens gate 20
0255 Oslo

+47 24 13 17 50https://www.netcompany.com/no

Netcompany er et internasjonalt selskap med nærmere 3000 ansatte og hovedkontor i
København. Vi er etablert i seks land med kontorer i Oslo, Aarhus, Aalborg, London, Derby,
Leeds og Delft, samt utviklingskontorer i Warszawa og Ho Chi Minh. Vår oppgave er å levere ende-til-ende IT-løsninger innen alt fra utvikling, vedlikehold og drift til ulike bransjer i privat og offentlig sektor. Netcompany har 250 medarbeidere i Norge.

Følg pressemeldinger fra Netcompany

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Netcompany på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Netcompany

Netcompany skal utvikle digitale tjenester for Oslo kommune2.2.2022 10:29:00 CET | Pressemelding

Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) og Netcompany har inngått en eksklusiv rammeavtale for kjøp av utvikling og forvaltning av digitale tjenester for Oslo kommune. Formålet med avtalen er å sikre at Oslo kommune har tilgang til riktig kompetanse og kapasitet for å kunne utvikle, forvalte og videreutvikle digitale tjenester på dagens sentrale plattform med høy kvalitet for innbyggere, ansatte og næringsliv. Den skal videre støtte opp under den teknologiske utviklingen og fremtidige hov for tjenestene i kommunen.