Kompetanse Norge

Nesten ingen vil ansette noen med hull i CV-en

Del

Bare 15 prosent av virksomhetene sier at de i løpet av det siste året har ansatt noen med langvarig fravær fra arbeidslivet. Det viser en ny undersøkelse fra Kompetanse Norge.

–Det er gledelig at arbeidsgivere i yrker som ikke krever mye formell kompetanse i større grad rekrutterer folk med hull i CV-en, men vi har en lang vei å gå i alle bransjer, sier Anders Fremming Anderssen.
–Det er gledelig at arbeidsgivere i yrker som ikke krever mye formell kompetanse i større grad rekrutterer folk med hull i CV-en, men vi har en lang vei å gå i alle bransjer, sier Anders Fremming Anderssen.

Kompetanse Norges årlige undersøkelse Virksomhetsbarometeret, som undersøker norske virksomheters rekruttering og kompetansebehov, bekrefter at det kan det være svært vanskelig å komme tilbake i jobb for dem som har vært lenge borte fra arbeidsmarkedet.

­­ – Funnene gir grunn til bekymring. Dette skjer i en tid med stor satsing på inkluderende arbeidsliv, men god vilje alene ikke er nok - det må også kunne lønne seg for bedriftene å drive aktivt med inkludering, sier Anders Fremming Anderssen, fungerende direktør i Kompetanse Norge.

Nav har flere tiltak og mye informasjon til arbeidsgivere som ønsker å inkludere, men likevel er det kun en liten andel av norske virksomheter som faktisk gjør dette.

Det offentlige ansetter flest

Det er næringene helse- og sosialtjenester, offentlig administrasjon og forsvar som i løpet av det siste året har ansatt flest med langvarig fravær fra arbeidslivet. Der har 20 prosent av virksomhetene ansatt noen med slike CV-hull. I privat sektor som helhet er tallet 15 prosent. Virksomheter med lavest utdanningsnivå er blant de som ansetter flest med CV-hull, mens færre blir ansatt i yrker med høyere kompetansekrav. 

– Det er gledelig at arbeidsgivere i yrker som ikke krever mye formell kompetanse i større grad rekrutterer folk med hull i CV-en, men vi har en lang vei å gå i alle bransjer, sier Anders Fremming Anderssen.

Det er de største virksomhetene som ansetter flest med langvarig fravær fra arbeidslivet. Blant virksomheter med 21 til 100 ansatte har 22 prosent ansatt noen med langvarig fravær. I virksomheter med 101 til 250 ansatte gjelder dette 28 prosent, og i virksomheter med over 250 ansatte er tallet 32 prosent. Dette kan sannsynligvis forklares med at større virksomheter har mer ressurser til å inkludere arbeidstakere som trenger ekstra oppfølging.
– Det er bra at store bedrifter jobber med dette, men det store potensialet ligger i små og mellomstore bedrifter, som utgjør brorparten av norske virksomheter, sier Anders F. Anderssen.

Kjøpmann med inkluderingserfaring

David Adampour er kjøpmann i Rema 1000 og ansetter bare medarbeidere som har en eller annen form for utfordring og mange som har stått utenfor arbeidslivet. Han mener arbeidsgivere og ledere har et ansvar for å inkludere og at inkludering gir gevinst for alle. 

– I et samfunn er det masse ulike mennesker. Hvis du har ulike mennesker på arbeidsplassen, så har det noe å si for både bedriften og samfunnet, og også for kundegrunnlaget, sier han.
Han mener arbeidsgivere må se mulighetene i stedet for begrensingene hos hvert enkelt menneske og at alle har ressurser.
– Ta et steg tilbake og se forbi kortsiktig effektivitet og inntjening. Se på hva du får tilbake når du satser på mennesker som har hull i CV-en - du får 100 prosent lojale medarbeidere. Jeg tror det har noe å si for hele arbeidsmiljøet, sier Adampour.

Kompetanse er like viktig som helse

Det er ofte en gråsone mellom arbeidsledighet og langvarig sykefravær. Dette ble påpekt i rapporten til Ekspertutvalget for livslang læring, som ble lagt frem i juni.

– Det kan være sammensatte årsaker til at noen står utenfor arbeidslivet, og i mange tilfeller er det en kombinasjon av helseutfordringer og kompetansemangel som ligger bak. Styrking av kompetansen vil kunne åpne dører for mange, sier Fremming Anderssen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

–Det er gledelig at arbeidsgivere i yrker som ikke krever mye formell kompetanse i større grad rekrutterer folk med hull i CV-en, men vi har en lang vei å gå i alle bransjer, sier Anders Fremming Anderssen.
–Det er gledelig at arbeidsgivere i yrker som ikke krever mye formell kompetanse i større grad rekrutterer folk med hull i CV-en, men vi har en lang vei å gå i alle bransjer, sier Anders Fremming Anderssen.
Last ned bilde
© Kompetanse Norge (Vennligst krediter ved bruk.)
© Kompetanse Norge (Vennligst krediter ved bruk.)
Last ned bilde
–Se på hva du får tilbake når du satser på mennesker som har hull i CV-en - du får 100 prosent lojale medarbeidere, sier kjøpmann David Adampour.
–Se på hva du får tilbake når du satser på mennesker som har hull i CV-en - du får 100 prosent lojale medarbeidere, sier kjøpmann David Adampour.
Last ned bilde

Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Karl Johans gate 7
0154 Oslo

23 38 13 00http://www.kompetansenorge.no

Kompetanse Norge – hvem vi er og hva vi gjør

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at voksne i Norge skal ha rett kompetanse, slik at de kan delta i arbeids- og samfunnsliv.

Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Globalisering og ny teknologi påvirker samfunnet, og arbeidslivet krever medarbeidere med mer og stadig ny kompetanse. Flere må få muligheten til å sikre seg ny kompetanse gjennom hele livet.

Det er viktig for mennesker å ha en jobb, og det er viktig for samfunnet at flest mulig jobber. Derfor er kompetanseutvikling et av de viktigste politikkområdene framover.

 

Kompetanse Norge sørger for: 

  • at voksne får tilgang til fleksibel opplæring
  • at norske virksomheter jobber målrettet med kompetanseutvikling

  • at myndigheter og folk flest har god kunnskap om hva slags kompetanse vi trenger i framtida
  • at innvandrere får god norskopplæring og gode prøver (Statsborgerprøven, norskprøven og samfunnskunnskapsprøven.)

  • at både unge og voksne har tilgang til gratis, kvalitetssikret karriereveiledning

 

Følg saker fra Kompetanse Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kompetanse Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kompetanse Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom