Virke

Nedgang under årets Black Week.

Del

Årets Black Week så en nedgang på et prosentpoeng fra fjoråret.

Jarle Hammerstad, direktør for bransjepolitikk
Jarle Hammerstad, direktør for bransjepolitikk

Fersk korttransaksjonsdata fra BankAxept viser en marginal nedgang under årets black week (21 – 27 november) sammenlignet med fjoråret. Foreløpige tall viser en nedgang i detaljhandelen på ett prosentpoeng. 

Dette er i tråd med Virkes prognose (i samarbeid med Kvarud Analyse), som anslo at vi vil handle for drøyt 16 mrd kroner under årets Black Week. 

 - Vi forventet en liten nedgang på bakgrunn av at en større del av handelsnæringen i år har svart at de ikke ville delta i Black Week-kampanjer. Noen gjør det av hensyn til klima og miljø, noen av økonomiske årsaker, mens andre heller sprer kampanjene ut over større perioder enn Black Week, sier Jarle Hammerstad, direktør for bransjepolitikk i Virke. 

 - Vi legger også vekt på at forbrukerne har svart i at de vil bruke noe mindre penger i julehandelen i år i forhold til i fjor. Tallene fra BankAxept gir en indikasjon på dette, men det gir ikke det fulle bildet på Black Week-handelen. Tallene fra BankAxept inkluderer ikke alle butikker, og heller ikke netthandel. Virke følger handelen i november og desember og kommer med oppdaterte tall fra flere kilder, sier Hammerstad.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Jarle Hammerstad, direktør for bransjepolitikk
Jarle Hammerstad, direktør for bransjepolitikk
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.