NRK

Navet i NRK

Del
Foto: Anne Liv Ekroll
Foto: Anne Liv Ekroll

Gjennom våre distriktskontorer speiler NRK nordmenns hverdag året rundt. Det skal vi klare - også i et endret medielandskap. 

Hver dag, året rundt, tråler distriktskontor-ansatte Norge på kryss og tvers etter de gode historiene. Resultatet ser og hører du på NRKs radiokanaler, tv-kanaler og nettsider. Distriktskontorene og en desentralisert organisasjon har i alle år vært en forutsetning for NRKs virksomhet.

13 distriktskontorer er navene i virksomheten landet rundt. Alle kontorene har et felles oppdrag som består av å lage innhold for hele landet i tillegg til egne sendinger. Med basis i norsk språk og kultur speiler NRK norsk virkelighet og tilbyr et bredt innholdstilbud. 

Gjennom årene har denne delen av virksomheten vår forandret seg parallelt med teknologiutvikling og satsing på nye plattformer og formidlingsformer. For å tilpasse produksjonen vår til publikums nye medievaner og frigjøre mer ressurser til innhold, satte ledelsen i distriktsdivisjonen i august i fjor i gang en prosess med sikte på å standardisere bemanningen innenfor det regionale oppdraget.

Som en følge av Stortingets vedtak om lisens de to siste årene må NRK redusere bemanningen med om lag 300 i 2014 og 2015. Dette er ikke mulig uten at det får konsekvenser for bemanningen i hele NRK. Derfor ble deler av det såkalte standardiseringsprosjektet i distriktsdivisjonen gjort om til et nedbanningsprosjekt. Omstillinger og nedbemanning er krevende og vanskelig for de som berøres. Samtidig er det nødvendig for å utvikle NRK til en mer fleksibel organisasjon som er i stand til å endre seg raskt. Her må også distriktsdivisjonen – som er NRKs bemanningsmessige største divisjon – bidra. 

På bakgrunn av det omfattende kartleggingsarbeidet som har vært gjort i distriktsdivisjonen, har ledelsen i NRK tatt en beslutning som fører til at sju av 15 distriktsredaksjoner må redusere tallet på redaksjonelle medarbeidere. De to kontorene som får den største reduksjonen er Trøndelag og Hedmark/Oppland med henholdsvis 9,6 og 11,4 årsverk. Totalt skal distriktsdivisjonen ned 40 årsverk, halvparten av dette er administrative årsverk. 

For enkelte oppleves det urimelig at disse kontorene må redusere mye når de var gjennom en en rasjonaliseringsprosess i 2002. Fra å ha vært fylkesvise distriktskontor ble de slått sammen, og de besluttet å lage felles sendinger til de sammenslåtte regionene.Gevinsten ved å slå sammen flatene var flere journalister som kunne arbeide med innhold til sendingene. 

Det kan derfor framstå urimelig at disse kontorene må redusere mye også denne gang.     

Så er det sånn at på 12 år har samfunnet, teknologien og mediemarkedet endret seg betydelig. I dag går endringene raskere enn noen gang – hele medie-Norge er i stor omstilling. Også NRK må vurdere hvordan vi skal tilpasse oss nye tider. Det som var en riktig vurdering i 2002 er ikke nødvendigvis riktig beslutning i 2015. Konkurransen er tøffere enn noen gang tidligere, og NRK må møte konkurransen med kvalitet og nyskaping. 

Da er det viktig å huske at disse kontorene har vært de to største distriktskontorene i NRK, og de kommer fortsatt til å være de klart største med henholdsvis 42,4 og 45.5 redaksjonelle årsverk. Jeg er overbevist om at det med denne bemanningen fortsatt skal lages gode distriktssendinger til befolkningen i Trøndelag og Hedmark/Oppland - også etter at vi har gjennomført de økonomiske innsparingene. NRK Trøndelag er NRKs største kontor utenfor Marienlyst med en betydelig riksproduksjon i særlig P1 og P1+ samt nasjonal sjangeransvar for livssyn og vitenskap. Dette vil være viktige satsinger for NRK også i framtida.

Det er forståelig at mange spør seg hvordan omstillingene vil påvirke NRKs evne til å oppfylle vårt allmennkringkasteroppdrag. For NRK er det et mål at nedbemanningen i minst mulig grad skal ramme innholdet til publikum. 

Vårt mål er å få til denne nedbemanningen og effektiviseringen gjennom åpne og gode prosesser. Jeg vil også understreke at NRK etter denne prosessen vil ha en minst like stor andel av våre samlede ressurser utenfor Oslo.  Distriktskontorene og NRK Sápmi har i underkant av 1100 medarbeidere - eller nesten 30 % av de NRKs ansatte.  

Jeg er veldig stolt over innovasjonskraften som finnes ved distriktskontorene. Det lages fantastiske produksjoner basert på gode ideer. Det siste er Salmeboka minutt for minutt, en prisbelønnet produksjon som viser at evnen til  ideutvikling står sterkt. Lokal tilstedeværelse har i alle år vært svært viktig for NRKs unike posisjon i norsk samfunnsliv. Det skal vi klare også i fremtiden, gjennom å tilpasse oss medievaner som er i kontinuerlig utvikling og de økonomiske rammene vi får.

At distriktsdivisjonen må nedbemanne om lag 40 av rundt tusen årsverk, vil ikke bremse oss i å speile hele landet og bringe det ut til folk.

Nøkkelord

Kontakter

Grethe Gynnild Johnsen, direktør distriktsdivsjonen NRK, tlf 91692421

Bilder

Foto: Anne Liv Ekroll
Foto: Anne Liv Ekroll
Last ned bilde
Last ned bilde

Om NRK

NRK
NRK
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
0340 Oslo

23 04 70 00http://www.nrk.no

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. NRK er Norges offentlig eide allmennkringkaster med et bredt radio-, TV-, nett- og podkasttilbud, og ni av ti nordmenn bruker minst ett NRK-tilbud daglig. NRK har cirka 3300 ansatte fordelt på om lag 50 kontorer rundt om i landet.

Følg pressemeldinger fra NRK

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NRK på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NRK

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom