SINTEF

Nasjonalt senter for hydrogen åpnet

Del

5. oktober hadde HYDROGENi offisielt kick off i Oslo. HYDROGENi er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) dedikert til forskning og innovasjon innen hydrogen og ammoniakk. Målet er å bidra til å bygge en bærekraftig verdikjede for hydrogen.

Fra venstre Anne Borg, NTNU, Nils Røkke, HYDROGENi/SINTEF, Rune Volla, Forskningsrådet, Olje- og energiministerTerje Aasland, Fionn Iversen, HyValue/NORCE og Pinar Heggernes, UiB. Foto: SINTEF
Fra venstre Anne Borg, NTNU, Nils Røkke, HYDROGENi/SINTEF, Rune Volla, Forskningsrådet, Olje- og energiministerTerje Aasland, Fionn Iversen, HyValue/NORCE og Pinar Heggernes, UiB. Foto: SINTEF

– Interessen i disse sentrene er uten sidestykke. HYDROGENi er av nasjonal viktighet, og dette gjenspeiles i vårt forskningssamarbeid med NTNU, IFE, Universitetet i Oslo, Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Tromsø, sa konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv i sin hilsen på arrangementet.

HYDROGENi er et av de største FME-sentrene, med et budsjett på omtrent 530 millioner norske kroner og over 50 partnere fra industri og akademia. Senteret ledes av SINTEF Energi og har en varighet på åtte år.

Partnerskap med internasjonalt ledende universiteter og forskningssentre skal sikre at HYDROGENi holder en høy akademisk standard, mens en sterk forpliktelse fra industrien skal støtte opp under gjennomføringen av senterets ambisjoner. HYDROGENi kommer til å etablere det største akademiske forskningsprogrammet noensinne i et FME ved å utdanne 35 PhD/postdoc-studenter og over 100 bachelor- og masterkandidater.

Hydrogen i det grønne skiftet

For at hydrogen skal bli en viktig driver i det grønne skiftet, må det utvikles kunnskap og teknologiske løsninger. Det er nettopp disse utfordringene SINTEF og 50 norske og europeiske partnere i HYDROGENi skal samarbeide om å løse. Spesielt vil HYDROGENi jobbe med etablering av en bærekraftig hydrogenøkonomi i Norge.

– Hydrogen vil være svært viktig i energitransisjonen mot netto null utslipp, så vel som for å nå 2030-målene. Derfor skal HYDROGENi å akselerere utviklingen og realisere nye ideer, sa leder av HYDROGENi og bærekraftsdirektør i SINTEF Nils Røkke under åpningen.

Som en del av samme arrangement, hadde også et annet forskningssenter for hydrogen kick off: FME HyValue, som ledes av forskningsinstituttet NORCE.

– Det er ikke tilfeldig at vi markerer begge disse sentrene her i dag, sa olje og energiminister Terje Aasland. – Sentrene skal være komplementære og samarbeide seg imellom, de skal på mange måter samle trådene for det viktige FoU-arbeidet på hydrogen.

Internasjonal satsing nødvendig for å realisere hydrogen

Hydrogen er ikke bare et viktig tema i Norge, men også et tema av global interesse – noe som gjenspeiles i HYDROGENis internasjonale konsortium.

Administrerende direktør i EU Clean Hydrogen Partnership, Bart Biebuyck, gratulerer de to hydrogenforskningssenterne i en videohilsen. Biebuyck snakket også om status for hydrogen i Europa i dag, og hvordan de to senterne kan samarbeide:

– Vi må komme videre, og det er bare gjennom å dele data og erfaringer at vi kan komme videre raskere, og jeg tror det er en av de viktigste måtene vi kan samarbeide på, uttalte han.

Dette støttet også generalsekretær i den Europeiske energiforskningsalliansen (EERA), Adel el Gammal, opp under:

– Jeg ønsker virkelig at vi arbeider sammen, slik at HYDROGENi og HyValue kan bli modeller for videre «centres of excellence» på hydrogen for å oppnå målene i energitransisjonen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra venstre Anne Borg, NTNU, Nils Røkke, HYDROGENi/SINTEF, Rune Volla, Forskningsrådet, Olje- og energiministerTerje Aasland, Fionn Iversen, HyValue/NORCE og Pinar Heggernes, UiB. Foto: SINTEF
Fra venstre Anne Borg, NTNU, Nils Røkke, HYDROGENi/SINTEF, Rune Volla, Forskningsrådet, Olje- og energiministerTerje Aasland, Fionn Iversen, HyValue/NORCE og Pinar Heggernes, UiB. Foto: SINTEF
Last ned bilde

Lenker

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2200 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom