Samferdselsdepartementet

Nasjonal transportplan 2022–2033: Enklere og grønnere hverdagsreiser i flere byområder

Del

– Regjeringen vil bidra til et grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Store og små byområder fortsetter å vokse. Nå forsterker og utvider regjeringen satsingen med flere nye byområder og en samlet satsing på om lag 80 milliarder kroner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen la i dag fram en stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2022–2033. I ny NTP følger regjeringen opp de fire inngåtte byvekstavtalene, legger opp til fem nye og kommer også med et nytt tilskudd for fem mindre byområder.

Byvekstavtaler i de ni største byområdene

– Byvekstavtalene er en dugnad mellom staten og byområdene som fungerer godt. Målet er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Vi vil ha mindre kø, støv og støy og reduserte klimagassutslipp. Det betyr triveligere og sunnere byer som er bedre å bo i for både barn og voksne. Vi ønsker at enda flere velger å ta kollektivtransport, sykle og gå. Effektiv arealbruk er viktig for å få det til. Det må være enkelt å velge grønn transport når barn skal på skolen og voksne på jobb, sier samferdselsministeren.

Regjeringen følger derfor opp de fire byvekstavtalene for Oslo-området, Bergens-området, Trondheims-området og Nord-Jæren. Bompengeavtalen fra 2019 blir også fulgt opp.

– Vi legger også til rette for fem nye byvekstavtaler, i Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø, sier samferdselsministeren.

Bidrag til Bybane til Åsane og til Majorstuen stasjon

Regjeringen fortsetter den store satsingen på kollektivtransport i de største byområdene, blant annet med bidrag til store prosjekt i Bergen og Oslo.

I ny transportplan vil regjeringen være med og finansiere Bybanen til Åsane innenfor 50/50-ordningen. Det er også prioritert midler til forlengelse av E39 Fløyfjellstunnelen. Den er en forutsetning for bybaneutbyggingen, men er ikke en del av 50/50-ordningen.

I Oslo foreslår regjeringen et tilskudd på 500 millioner kroner til Ny Majorstuen stasjon. Dette er ikke et nytt 50/50-prosjekt, men regjeringen ønsker likevel å bidra.

– Jeg tror Oslo kommune kan få en betydelig privat medfinansiering av dette viktige prosjektet. Både T-banen og jernbanen betyr mye for miljøvennlig og kapasitetssterk persontransport inn til bysentrum, og er viktig i en grønn byutvikling, sier samferdselsministeren.

Ny tilskuddsordning

– Vi etablerer nå et nytt tilskudd på 600 millioner kroner over fire år for å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange i mindre byområder. Slik kan også mindre byer som ikke er aktuelle for byvekstavtaler, få hjelp til å utvikle gode og grønne løsninger for alle trafikantgrupper, sier samferdselsministeren.

Tilskuddet vil gå til Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). Dette er relativt store regionbyer med innbyggertall som ligger tett opp mot de minste byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler.

Midlene skal gå til mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak. Tilskuddet vil inngå som statlig bidrag i bompengefinansierte bypakker og nullvekst ligger til grunn.

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Høyring: Regjeringa foreslår at òg vektarar skal få halde att passasjerar som ikkje har gyldig billett21.7.2022 14:04:22 CEST | Pressemelding

– I dag kan innleigde vektarar halde att passasjerar som ikkje har gyldig billett kun dersom dei har følge av tilsette i transportselskapet. No ønsker vi at innleigde vektarar skal få den same retten til å halde att som dei tilsette. Det er uansett stort sett berre vektarar som gjennomfører billettkontrollar i dag. Transportselskapa avheng av dei. Derfor er dette eit viktig framlegg til lovendring, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Ny flyplass i Mo i Rana: Klart for oppstart av forberedende anleggsarbeider8.7.2022 15:02:28 CEST | Pressemelding

– Nå er vi for alvor i gang med ny flyplass i Mo i Rana. Signeringen av de tre første kontraktene er på plass, og ESA har godkjent offentlig støtte til ny flyplass. Dette er gode nyheter og betyr at forberedende anleggsarbeid kan starte til høsten. Luftfarten spiller en helt spesiell og viktig rolle i Nord. Det er bra både for folk og næringsliv at Avinor og entreprenørene snart kan markere første spadetak, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Åpner for å tillate tyngre vogntog på flere veier8.7.2022 13:43:27 CEST | Pressemelding

– Vi gjør det nå mulig å åpne opp flere veier for de tyngste kjøretøyene, som tømmervogntog, modulvogntog og 24-metersvogntog. Dette er i tråd med initiativ fra transportnæringen og betyr økt effektivisering både i skogbruket og i transportnæringen. Høyere tillatt totalvekt på vogntogene vil også kunne gi færre tunge kjøretøy på veiene. Det er bra for trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Starter gjennomgang av jernbanens organisering og selskapsstruktur6.7.2022 09:17:06 CEST | Pressemelding

– Regjeringen har store ambisjoner for norsk jernbane, med mål om flere reisende og mer gods på bane. Derfor går vi nå, i tråd med Hurdalsplattformen, i gang med en grundig gjennomgang av organisering og selskapsstruktur i sektoren. Regjeringen har allerede stanset videre konkurranseutsetting av persontransport og drift og vedlikehold på jernbanen, men det er fortsatt mye å ta tak i etter store endringer i jernbanesektoren de siste årene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom