Samferdselsdepartementet

Nasjonal transportplan 2022–2033: Enklere og grønnere hverdagsreiser i flere byområder

Del

– Regjeringen vil bidra til et grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Store og små byområder fortsetter å vokse. Nå forsterker og utvider regjeringen satsingen med flere nye byområder og en samlet satsing på om lag 80 milliarder kroner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen la i dag fram en stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2022–2033. I ny NTP følger regjeringen opp de fire inngåtte byvekstavtalene, legger opp til fem nye og kommer også med et nytt tilskudd for fem mindre byområder.

Byvekstavtaler i de ni største byområdene

– Byvekstavtalene er en dugnad mellom staten og byområdene som fungerer godt. Målet er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Vi vil ha mindre kø, støv og støy og reduserte klimagassutslipp. Det betyr triveligere og sunnere byer som er bedre å bo i for både barn og voksne. Vi ønsker at enda flere velger å ta kollektivtransport, sykle og gå. Effektiv arealbruk er viktig for å få det til. Det må være enkelt å velge grønn transport når barn skal på skolen og voksne på jobb, sier samferdselsministeren.

Regjeringen følger derfor opp de fire byvekstavtalene for Oslo-området, Bergens-området, Trondheims-området og Nord-Jæren. Bompengeavtalen fra 2019 blir også fulgt opp.

– Vi legger også til rette for fem nye byvekstavtaler, i Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø, sier samferdselsministeren.

Bidrag til Bybane til Åsane og til Majorstuen stasjon

Regjeringen fortsetter den store satsingen på kollektivtransport i de største byområdene, blant annet med bidrag til store prosjekt i Bergen og Oslo.

I ny transportplan vil regjeringen være med og finansiere Bybanen til Åsane innenfor 50/50-ordningen. Det er også prioritert midler til forlengelse av E39 Fløyfjellstunnelen. Den er en forutsetning for bybaneutbyggingen, men er ikke en del av 50/50-ordningen.

I Oslo foreslår regjeringen et tilskudd på 500 millioner kroner til Ny Majorstuen stasjon. Dette er ikke et nytt 50/50-prosjekt, men regjeringen ønsker likevel å bidra.

– Jeg tror Oslo kommune kan få en betydelig privat medfinansiering av dette viktige prosjektet. Både T-banen og jernbanen betyr mye for miljøvennlig og kapasitetssterk persontransport inn til bysentrum, og er viktig i en grønn byutvikling, sier samferdselsministeren.

Ny tilskuddsordning

– Vi etablerer nå et nytt tilskudd på 600 millioner kroner over fire år for å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange i mindre byområder. Slik kan også mindre byer som ikke er aktuelle for byvekstavtaler, få hjelp til å utvikle gode og grønne løsninger for alle trafikantgrupper, sier samferdselsministeren.

Tilskuddet vil gå til Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). Dette er relativt store regionbyer med innbyggertall som ligger tett opp mot de minste byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler.

Midlene skal gå til mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak. Tilskuddet vil inngå som statlig bidrag i bompengefinansierte bypakker og nullvekst ligger til grunn.

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Det skal bli enklere å velge miljøvennlige kjøretøy i godstransporten14.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

– Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av miljøvennlige kjøretøy, også i godstransporten. Kjøretøy med alternative drivstoff er ofte betydelig tyngre enn fossildrevne kjøretøy, noe som gir en uheldig konkurranseulempe når det gjelder kjøre- og hviletidsreglene som slår inn ved 3,5 tonn. Derfor vil vi nå gjøre et unntak for kjøretøy med alternative drivstoff med tillatt totalvekt opptil 4,25 tonn i dette regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kristiansand får 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:18:57 CEST | Pressemelding

Kristiansand får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:15:59 CEST | Pressemelding

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tromsø får 87,6 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettprise13.4.2021 12:12:21 CEST | Pressemelding

– Tromsø får nå utbetalt 67 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nedre Glomma får 77 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:10:09 CEST | Pressemelding

– Nedre Glomma får nå utbetalt 56,7 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen ber om Stortingets samtykke til å ratifisere konvensjonen som gjør IALA til en mellomstatlig organisasjon9.4.2021 12:01:20 CEST | Pressemelding

Det er fremforhandlet en ny konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA). Det betyr at IALA blir et eget folkerettssubjekt i form av en mellomstatlig organisasjon. Da vil organisasjonen være underlagt folkeretten, som gjelder mellom stater, og ikke ett lands lover. Stortinget må samtykke til å ratifisere denne konvensjonen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom