Samferdselsdepartementet

Nasjonal transportplan 2022–2033: Effektiv bruk av ny teknologi skal bidra til enklere reisehverdager og det grønne skiftet

Del

- Ikke siden forbrenningsmotoren utkonkurrerte hesten har transportsektoren vær mer preget av endringer enn nå. I ny Nasjonal transportplan har vi høye ambisjoner for teknologi og innovative løsninger, og legger blant annet opp til å bruke 120 millioner kroner i året til forskning. Det er en dobling fra 2021, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Teknologiutviklingen har bidratt til å gjøre transporthverdagen til folk bedre, enklere og tryggere. Gjennom forskning og innovasjon vil regjeringen legge til rette for at fremtidens teknologi blir virkelighet.

– Selvkjørende og utslippsfrie biler, intelligente transportsystemer og hydrogenferjer er eksempler på teknologi som kan gi nye muligheter for en mer effektiv, sikker og miljøvennlig transport, sier Hareide.

For første seksårsperiode prioriteres 720 millioner kroner til ordninger som legger til rette for forskning og innovasjon, 450 millioner kroner til utviklingen av fossilfrie anleggsplasser og 10,5 milliarder kroner til innføringen av et moderne signalsystem for jernbanen. I tillegg legges det opp til ambisiøse teknologisatsinger hos transportetatene og selskapene. De skal ta i bruk nye teknologiske løsninger for å løse utfordringer til det beste for både reisende og godset som skal fram.

Forskning og innovasjon

Regjeringen vil følge opp strategiprosessen Transport21 og trappe opp satsingen på sektorovergripende forskning og innovasjon. Det settes av en ramme på 120 millioner kroner årlig til dette formålet. Det er en dobling i forhold til den NTP-relaterte forskningsbevilgningen i 2021.

– Norge kan bli en teknologivinner hvis vi jobber målrettet for løse transportpolitiske utfordringer ved å se mulighetene som ligger i ny teknologi og innovasjon. Det ligger også muligheter for at det kan bidra til at det skapes nye arbeidsplasser og verdiskaping ved å være offensive i det teknologiske skiftet, sier Hareide.

Ordningen Pilot-T ble lansert ved forrige transportplan og er en av flere ordninger som følges opp i ny Nasjonal transportplan. Ordningen har levert pilotprosjekter innenfor et bredt felt.

Regelverk skal ikke hemme teknologiutvikling

Regjeringen vil sikre at regelverk er oppdatert slik at ikke det blir en barriere for innovasjon.

– Vi ønsker et regelverk som lar Norge være tidlig ute med trygg utprøving og bruk av teknologi som bidrar til mobilitet og som kan gjøre hverdagen til folk bedre. Selvkjørende busser og droner som leverer varer er eksempler på at vi går spennende tider i møte, sier Hareide.

Mindre forsinkelser for toget

Regjeringen følger opp innføringen av ERTMS, et felleseuropeisk, digitalt signal- og sikringssystem som skal installeres på hele jernbanenettet i Norge fram til midten av 2030-tallet.

– Mange av oss har opplevd å stå på perrongen og vente på et tog som har blitt forsinket som følge av signalfeil. Vi har ambisjoner om å redusere antall forsinkelser og gi bedre og raskere informasjon til reisende, sier Hareide.

Det er prioritert 10,5 milliarder til innføringen av det digitale signalsystemet ERTMS i første seksårsperiode. For planperioden skal om lag 20 milliarder kroner prioriteres til ERTMS.

I tillegg legges det opp til at:

  • Godstransporten effektiviseres gjennom automatisering, særlig gjelder dette for godsterminalene.
  • Ny batteriteknologien åpner for å bytte ut gamle dieseltog, der hvor jernbanen ikke er elektrifisert.
  • Mulighetene for å samle inn og dele store mengder reisedata utforskes i perioden, med en ambisjon om bedre og tettere tverrsektorielt samarbeid og deling av data

Utviklingen av pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser

Regjeringen ønsker å legge til rette for at utbyggingen av infrastruktur blir mest mulig fossilfri innen 2025. I dag kan klimavennlige anleggsmaskiner koste om lag tre ganger så mye som en dieseldreven maskin. Regjeringen følger derfor opp tiltak i handlingsplanen for fossilfrie anleggsplasser.

– Det skjer mye spennende innenfor for anleggsbransjen. Nå vil regjeringen, med transportvirksomhetene i spissen, få fart på omstillingen ved å gjøre anleggsarbeidet i transportsektoren mest mulig fossilfritt. Derfor prioriterer vi 75 millioner kroner per år til å sette i gang pilotprosjekter, sier Hareide.

Til sammen blir det 450 millioner for første seksårsperiode. Pilotprosjektene skal blant annet bidra til å stimulere teknologiutvikling og teste ut hvordan man kan legge til rette for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren.

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Det skal bli enklere å velge miljøvennlige kjøretøy i godstransporten14.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

– Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av miljøvennlige kjøretøy, også i godstransporten. Kjøretøy med alternative drivstoff er ofte betydelig tyngre enn fossildrevne kjøretøy, noe som gir en uheldig konkurranseulempe når det gjelder kjøre- og hviletidsreglene som slår inn ved 3,5 tonn. Derfor vil vi nå gjøre et unntak for kjøretøy med alternative drivstoff med tillatt totalvekt opptil 4,25 tonn i dette regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kristiansand får 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:18:57 CEST | Pressemelding

Kristiansand får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:15:59 CEST | Pressemelding

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tromsø får 87,6 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettprise13.4.2021 12:12:21 CEST | Pressemelding

– Tromsø får nå utbetalt 67 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom