Samferdselsdepartementet

Nasjonal transportplan 2022-2033: Barnas transportplan - med innspill fra de yngste trafikantene

Del

- Alle barn skal kunne ferdes trygt i trafikken, og 400 barn har gitt oss innspill til hvordan de kan få en enklere og tryggere reisehverdag. Nå prioriterer regjeringen å bruke 500 millioner kroner i første seksårsperiode av Nasjonal transportplan til tiltak som bedrer trafikksikkerheten for barn og unge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033 ønsket regjeringen å se verden fra barnas perspektiv, og bad om innspill fra de yngste trafikantene. I samarbeid med Trygg Trafikk ble det gjennomført en skrive- og tegnekonkurranse. Om lag 400barn bidro med sine innspill og ønsker for hvordan transportsystemet burde se ut i fremtiden.

Gjennom konkurransen kom det blant annet fram at barn og unge var opptatt av:

  • Trygg gang- og sykkelvei til skolen.
  • At bilister burde ta mer hensyn i trafikken, ikke bruke mobiltelefon og ikke kjøre for fort.
  • Redusere forurensning og utslipp for å ta vare på klima og miljø.

- Vi følger opp flere av innspillene vi fikk gjennom tegne- og skrivekonkurransen. Blant annet var mange opptatt av trygge skoleveier og nærmiljøer. Derfor etablerer vi en tilskuddsordning for å stimulere til lokalt arbeid. Et sentralt tiltak her er etablering av såkalte "hjertesoner", det vil si mest mulig bilfrie soner rundt skoler, sier Hareide.

Trafikkopplæring for barn vil bidra til å nå nullvisjonen
Barn og unge er både dagens og morgendagens trafikanter. Derfor er det viktig at trygg ferdsel og gode holdninger i trafikken læres tidlig, og varer livet ut. Et viktig tiltak i arbeidet for å nå nullvisjonen er derfor trafikkopplæring for barn.

- Barnehage og skole er viktige arenaer for det enkelte barns læring og utvikling, og en rekke frivillige organisasjoner gjør en uvurderlig innsats for barn og unge i trafikken. Deres innsats vil fortsatt være viktig i planperioden, sier Hareide.

Trafikksikkerhet skal fortsatt prioriteres høyt
Ulykkesstatistikken viser en langsiktig positiv trend, og 2020 ble et historisk år med under 100 drepte i veitrafikken for første gang. Særlig har resultatene for barn og unge hatt en positiv utvikling.

- Heldigvis ser vi at det langsiktige arbeidet med å redusere trafikkulykker har gitt spesielt gode resultater når det gjelder barn og unge. I 2019 var det for første gang ingen barn som ble drept i trafikken. I 2020 omkom imidlertid to barn i trafikken. Det viser at arbeidet fortsatt må ha høy prioritet, sier Hareide.

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Det skal bli enklere å velge miljøvennlige kjøretøy i godstransporten14.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

– Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av miljøvennlige kjøretøy, også i godstransporten. Kjøretøy med alternative drivstoff er ofte betydelig tyngre enn fossildrevne kjøretøy, noe som gir en uheldig konkurranseulempe når det gjelder kjøre- og hviletidsreglene som slår inn ved 3,5 tonn. Derfor vil vi nå gjøre et unntak for kjøretøy med alternative drivstoff med tillatt totalvekt opptil 4,25 tonn i dette regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kristiansand får 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:18:57 CEST | Pressemelding

Kristiansand får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:15:59 CEST | Pressemelding

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tromsø får 87,6 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettprise13.4.2021 12:12:21 CEST | Pressemelding

– Tromsø får nå utbetalt 67 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nedre Glomma får 77 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:10:09 CEST | Pressemelding

– Nedre Glomma får nå utbetalt 56,7 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom