Samferdselsdepartementet

Nasjonal transportplan 2022-2033: Antall drepte i veitrafikken skal halveres innen 2030

Del

– Det er 20 år siden nullvisjonen ble vedtatt i Norge. I Nasjonal transportplan 2022-2033 skal vi komme enda nærmere denne visjonen. Regjeringen legger nå til grunn en ambisjon om at innen 2030 skal det maksimalt være 350 drepte og hardt skadde, hvorav maksimalt 50 drepte, og ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nullvisjonen, visjonen om ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken, har vært et hovedmål for transportpolitikken i 20 år. I Nasjonal transportplan videreføres ambisjonen om reduksjon i antall drepte og hardt skadde i trafikken, men for første gang setter nå regjeringen en egen ambisjon for reduksjon i antall omkomne.

– Med ambisjonene i Nasjonal transportplan 2022-2033 kommer regjeringen nærmere å gjøre visjonen til virkelighet. For første gang legger regjeringen en egen tidfestet ambisjon for reduksjon i antall drepte til grunn for vårt arbeid med trafikksikkerhet. Innen 2030 skal det maksimalt være 350 drepte og hardt skadde i trafikken, hvorav maksimalt 50 drepte. Det innebærer en om lag halvering av antall drepte sammenlignet med 2020. I tillegg innfører regjeringen for første gang en tidfestet, langsiktig ambisjon om at ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050, sier Hareide.

Historiske tall i 2020

2020 markerte en milepæl for trafikksikkerheten i Norge. For første gang i moderne tid ble under 100 drept i et kalenderår. Siden 2013 er antall drepte i trafikken halvert, fra 187 til 93 i 2020.  Norge har hatt færrest trafikkdrepte i Europa flere år på rad.

– At vi nå har lagt bak oss et år hvor det omkom under 100 personer i veitrafikken i Norge er historisk, og vitner om at det i dag er sikrere på norske veier enn noensinne. Samtidig vet vi at for alle de som har omkommet så sitter det pårørende igjen som har opplevd et stort og smertelig tap. I tillegg blir altfor mange hardt og livsvarig skadet. Vi kan ikke, og skal ikke, akseptere at så mange mister eller får ødelagt livet i trafikken hvert år, sier Hareide.

Fortsatt satsing på gode veier og målrettede tiltak

Med ambisjonene i Nasjonal transportplan 2022-2033 kommer regjeringen nærmere å gjøre visjonen til virkelighet. Ambisjonsnivået er høyt, og vil kreve et fortsatt løft i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet. Ytterligere reduksjon i antall drepte og hardt skadde blir stadig mer utfordrende jo lavere ulykkestallene er.

– Det å oppnå færre drepte og hardt skadde når det kjøres stadig mer - og av flere - skjer ikke av seg selv. Det må vi jobbe for hver eneste dag. Ny Nasjonal transportplan skal bidra til effektiv og trygg mobilitet. For trafikksikkerheten innebærer det blant annet en fortsatt satsing på målrettede trafikksikkerhetstiltak, holdningsskapende arbeid, utbedringsstrekninger, nye investeringer på vei, trafikant- og kjøretøytiltak og drift og vedlikehold. Alt dette skal til sammen bidra til økt trafikksikkerhet. Folk skal oppleve at det er trygt å kjøre på norske veier, sier Hareide.

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Det skal bli enklere å velge miljøvennlige kjøretøy i godstransporten14.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

– Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av miljøvennlige kjøretøy, også i godstransporten. Kjøretøy med alternative drivstoff er ofte betydelig tyngre enn fossildrevne kjøretøy, noe som gir en uheldig konkurranseulempe når det gjelder kjøre- og hviletidsreglene som slår inn ved 3,5 tonn. Derfor vil vi nå gjøre et unntak for kjøretøy med alternative drivstoff med tillatt totalvekt opptil 4,25 tonn i dette regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kristiansand får 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:18:57 CEST | Pressemelding

Kristiansand får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:15:59 CEST | Pressemelding

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tromsø får 87,6 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettprise13.4.2021 12:12:21 CEST | Pressemelding

– Tromsø får nå utbetalt 67 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom