Innovasjon Norge

Næringslivsdelegasjon til India

Del
Vi inviterer norsk presse til å delta på næringslivsdelegasjon til India, ledet av næringsminister Jan Christian Vestre. Delegasjonen er 8.-10. februar i New Delhi og Mumbai.

Temaer for delegasjonen er ren energi, maritim næring og sirkulærøkonomi. Blant speakers og aktive deltagere i delegasjonen finner vi Statkraft, DNV, Scatec, batteriprodusentene Beyonder, Rederiforbundet, Cambi m.fl.

India er anslått å bli verdens mest folkerike land i løpet av 2023, og det vil være stort behov for løsninger som norske bedrifter kan tilby innenfor energi til lands og til havs og sirkulærøkonomi.

Enormt marked

Næringsminister Jan Christian Vestre besøker New Delhi og Mumbai for å styrke næringssamarbeidet og fremme grønt norsk næringsliv i India.

– India er et av verdens største fremvoksende markeder og har som mål å kutte alle klimautslipp innen 2070. I et enormt marked som det indiske, må norsk næringsliv jobbe for å sikre seg markedsandeler og være med å bidra til Indias grønne omstilling. Dette gjelder særlig på områder hvor norske bedrifter har komparative fortrinn, slik som havnæringene, ren energi og sirkulær økonomi, sier Jan Christian Vestre.

Besøket skjer samtidig som den finske utviklings- og utenrikshandels­ministeren Ville Skinnari besøker India, og deler av programmet vil bli gjennomført sammen med finsk side.

– De nordiske landene er verdensledende på grønne og bærekraftige løsninger og kan sammen utfylle hverandre i det indiske markedet. Indias statsminister Modi har uttrykt ønske om felles nordiske løsninger til Indias grønne omstilling. Sammen med Finland kan Norge bidra til å fremheve nordiske løsninger og verdier og bidra til å styrke utviklingen av et nordisk hjemmemarked for konkurransekraftige og grønne industrielle løsninger, sier Vestre.

Store muligheter

Tradisjonelt har norsk næringsliv vært involvert olje og gass og maritim industri i India, men det er stadig økende muligheter og interesse innen områder som fornybar energi (sol, vind og vannkraft), hydrogen, batterier og energilagringssystemer og sirkulærøkonomi. Norske aktører posisjonerer seg for å møte den forventende veksten. 

Den indiske regjeringen har annonsert en betydelig satsing på hydrogen, og lanserte i år sin National Hydrogen Mission som skal stimulere til etablering av et hydrogen-økosystem i India. Både Scatec og Statkraft har spennende prosjekter i India innenfor dette området.

India har også ambisjoner innen havvind og i 2023 forventes de første tildelingene.

Maritime aktører som Kongsberg Maritime, DNV og Wilh. Wilhelmsen er veletablerte og betydningsfulle selskaper i India. Det er en økende etterspørsel i India etter maritime løsninger og fremdriftssystemer basert på batteri, LNG, hydrogen og ammoniakk. Digitale løsninger for maritim industri er også etterspurt. Dette tilrettelegger for økt eksport og internasjonalisering av teknologier og løsninger, og relevante norske aktører er aktive i det indiske markedet. Kongsberg Maritime har de siste årene vunnet betydelige kontrakter.

Det er videre etterspørsel etter norsk teknologi og ekspertise innen sirkulærøkonomi, og sentrale selskaper som Tomra og Cambi har konkrete planer for etablering av betydelige operasjoner innen hhv. plastresirkulering og avløpsrensing.

Se mer info om program og deltagende bedrifter her: Norway - India Business Summit 7-10 February 2023

Presse som ønsker å dekke besøket bør snarest ta kontakt med fungerende kommunikasjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet, Camilla Pettersen, cpe@nfd.dep.no / 95 10 50 64.

Kontakter

Presse som ønsker å dekke besøket bør snarest ta kontakt med fungerende kommunikasjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet, Camilla Pettersen, cpe@nfd.dep.no / 95 10 50 64.

Bilder

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0104 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom