Virke

Næringslivet i nord mer opptatt av vekst enn bompenger

Del

Bompenger har preget valgkampen, men en ny undersøkelse viser at næringslivet i Nord-Norge ikke vurderer bompenger som en av de tre viktigste sakene i valgkampen. Virke mener valgkampinnspurten må handle mer om hvordan vi kan skape verdier, enn om pengebruk.

I en undersøkelse utført av Opinion på oppdrag fra Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon, oppgir nord-norske næringslivsledere at areal og regulering er deres viktigste sak ved lokalvalget.

− Hvordan vi kan skape verdier har fått ufortjent lite oppmerksomhet i lokalvalget, selv om faktum er at mange viktige avgjørelser for næringslivet gjøres lokalt, og at dette opptar virksomhetene i landet vårt. Derfor oppfordrer vi politikerne i Nord-Norge til å bruke valgkampinnspurten på hvordan deres lokale næringsliv, og dermed nærmiljø, kan utvikles, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Hele 57 prosent av næringslivslederne i Nord-Norge oppgir areal og regulering som en av sine viktigste saker, 32 prosent oppgir eiendomsskatt og 27 prosent vurderer kommunale avgifter som viktigst. Riktignok kommer bompenger på fjerdeplass med 26 prosent, og i Tromsø sier hele 55 prosent at bompenger er en viktig sak for dem. Horneland Kristensen anerkjenner bompengenes rolle, men ønsker å dreie debatten.

− Skal vi bevare velferdsstaten må produktivitetsveksten opp, da er arealplanlegging viktig. Bompenger er en stor avgift og henger for mange virksomheter sammen med hvilken fremkommelighet de får igjen, men det er viktig at debatten i valgkampen blir løftet fra hva vi skal bruke penger på til hvordan vi kan skape verdier i lokalsamfunn over hele landet. Om vi klarer å løfte veksttakten i handels- og tjenestenæringen til 90-talsnivå så vil det gi oss 7 200 milliarder kroner mer å rutte med fram til 2040.

Kommunene glemmer næringslivet

Undersøkelsen viser også at bare 3 av 10 næringslivsledere i Nord-Norge mener kommunene deres er gode på å involvere næringslivet til dialog når viktige beslutninger skal tas. Virke mener mange lokalsamfunn går glipp av store verdier fordi næringslivet ikke involveres mer.

− Næringslivet er lokalsamfunnenes gull. Når kommunene overser de som skaper arbeidsplasser og verdier vil de ofte mislykkes med å utvikle bedre og sterkere nærmiljø, sier Horneland Kristensen.

Oslo dårligere enn Nord-Norge

Andelen nord-norske næringslivsledere som mener det er ubyråkratisk å drive næringsvirksomhet i sin kommune (31 prosent) er lavere enn de som synes det er byråkratisk (40 prosent). Resultatene er noe bedre på tilrettelegging for næringslivet. Her mener 38 prosent at tilretteleggingen er god. På dette spørsmålet er det bare Oslo med 30 prosent som scorer dårligere enn Nord-Norge.

− Det er tydelige regionale forskjeller. Dette viser at lokalpolitikerne og administrasjonen kan gjøre en forskjell for virksomhetene i sin kommune. Derfor oppfordrer vi alle til å involvere seg i lokalvalget, og å stemme på partier og kandidater som vil utvikle lokalt næringsliv, avslutter Virke-sjefen.

Resultat

 • Spørsmål: Hvis du tenker på din virksomhets behov, hvilke 3 av disse sakene eller saksområdene er viktigst ved høstens kommunevalg?
  • Norge totalt: Areal og regulering (41 prosent), bompenger (33 prosent) og gründerpolitikk (29 prosent) er på topp tre. 
  • Nord-Norge: Areal og regulering (57 prosent), eiendomsskatt (32 prosent) og kommunale avgifter (27 prosent) er på topp tre.
  • Sørlandet inkl. Telemark: Areal og regulering (46 prosent), gründerpolitikk (34 prosent) og bompenger (33 prosent) er på topp tre.
  • Vestlandet: Areal og regulering (41 prosent), bompenger (37 prosent) og eiendomsskatt (31 prosent) er på topp tre.
  • Østlandet: Areal og regulering (44 prosent), gründerpolitikk (32 prosent) og bompenger (29 prosent) er på topp tre.
  • Trøndelag: Areal og regulering (39 prosent), gründerpolitikk (33 prosent) og parkering (28 prosent) er på topp tre.
  • Oslo: Bompenger (49 prosent), parkering (44 prosent) og kollektivtrafikk (32 prosent) er på topp tre.
 • Påstand: Min kommune inviterer det lokale næringslivet til dialog før viktige beslutninger fattes
  • Norge totalt: 33 prosent enig, mot 41 prosent uenig.
  • Nord-Norge: 29 prosent enig, mot 51 prosent uenig.
  • Sørlandet inkl. Telemark: 29 prosent enig, mot 35 prosent uenig.
  • Vestlandet: 35 prosent enig, mot 39 prosent uenig.
  • Østlandet: 39 prosent enig, mot 37 prosent uenig.
  • Trøndelag: 38 prosent enig, mot 42 prosent uenig.
  • Oslo: 18 prosent enig, mot 53 prosent uenig.
 • Påstand: Min kommune legger godt til rette for lokalt næringsliv
  • Norge totalt: 44 prosent enig, mot 25 prosent uenig.
  • Nord-Norge: 38 prosent enig, 34 mot prosent uenig.
  • Sørlandet inkl. Telemark: 54 prosent enig, mot 23 prosent uenig.
  • Vestlandet: 50 prosent enig, mot 21 prosent uenig.
  • Østlandet: 45 prosent enig, 22 prosent uenig.
  • Trøndelag: 46 prosent enig, mot 25 prosent uenig.
  • Oslo: 30 prosent enig, mot 39 prosent uenig.
 • Påstand: Det er ubyråkratisk å drive virksomhet i min kommunene
  • Norge totalt: 36 prosent enig, mot 34 prosent uenig.
  • Nord-Norge: 31 prosent enig, mot 40 prosent uenig.
  • Sørlandet inkl. Telemark: 49 prosent enig, mot 25 prosent uenig.
  • Vestlandet: 40 prosent enig, mot 34 prosent uenig.
  • Østlandet: 33 prosent enig, mot 34 prosent uenig.
  • Trøndelag: 47 prosent enig, mot 24 prosent uenig.
  • Oslo: 31 prosent enig, 40 mot prosent uenig. 

Om undersøkelsen

I forkant av kommune- og fylkestingsvalget 9. september har Virke undersøkt hvordan norsk næringsliv opplever å drive næringsvirksomhet i sin kommune. Undersøkelsen er utført av Opinion på oppdrag fra Virke. 1504 næringslivsledere er intervjuet i perioden 27. mai til 28. juni.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringene i Norge, og representerer nesten 22 000 virksomheter. Vi jobber for bedre rammevilkår for våre medlemmer, og et Norge som verdsetter og satser på de som driver virksomhet.

Følg saker fra Virke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Virke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Virke

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom