Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet gjenåpner for å kunne søke på enkelte typer særtillatelser i lakseoppdrett

Del

Nærings- og fiskeridepartementet innførte 8. mars 2021 en midlertidig stans frem til 1.juli 2021 i muligheten til å søke om nye særtillatelser. Nå åpnes det opp igjen for å kunne søke på tillatelser til forskning, slaktemerd, stamfisk og undervisning. Stansen videreføres for nye tillatelser til fiskepark og visning.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Vi ser et behov for å gjennomføre ytterligere arbeid med gjennomgang av hele særtillatelsessystemet, noe vi vil komme tilbake til i havbruksstrategien som legges frem i neste uke, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Stansen som gjelder nye søknader om tillatelse til fiskepark og visningstillatelser vil videreføres inntil vi har foretatt en gjennomgang av særtillatelsene, sier Ingebrigtsen.

Det vil likevel være mulig å søke om forlengelse av eksisterende visningstillatelser for inntil fem nye år.

Søknader om særtillatelser skal som før rettes mot Fiskeridirektoratet.

Fakta om særtillatelser

  • Særtillatelser er søknadsbaserte tillatelser til særlige formål som forskning, utvikling, visning, stamfisk, undervisning, slaktemerd og fiskepark. Tillatelsene tildeles av Fiskeridirektoratet etter en konkret, faglig vurdering.
  • I motsetning til kommersielle akvakulturtillatelser, er særtillatelsene vederlagsfrie, og ikke antallsbegrenset.
  • Det er i dag 284 ulike særtillatelser som samlet har en matfiskkapasitet på 192 719 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB). Dette utgjør i overkant av 20 prosent av næringens totale MTB i sjø. Likevel inngår ikke særtillatelsene i trafikklyssystemet, dvs. at man for eksempel ikke får nedtrekk i røde områder og tildeling skjer uavhengig av miljøstatus for området der tillatelsen skal drives.

Bilder

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom