Samferdselsdepartementet

Nå skal vi rydde opp i drosjenæringen

Del

- Denne regjeringen skal sikre en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og sjåførene har en jobb de kan leve av. Vi skal ha en trygg pasient- og skoletransport, og et godt drosjetilbud i hele landet. Vi skal stanse det frislippet vi nå ser i drosjemarkedet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

- For denne regjeringen er en av de viktigste jobbene å sørge for et seriøst arbeidsliv, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Fredrik Naumann - Felix Features
- For denne regjeringen er en av de viktigste jobbene å sørge for et seriøst arbeidsliv, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Fredrik Naumann - Felix Features

Regjeringen vil nå ta flere grep i arbeidet med å rydde opp i drosjenæringen.

- For ett år siden fikk forrige regjering på plass en drosjereform. Det innebar blant annet et frislipp i antall løyvehavere, fjerning av behovsprøving og fjerning om krav om tilknytning til drosjesentral. Dette har ført til en situasjon hvor det bare i løpet av det siste året er utstedt over 4000 nye drosjeløyver, noe som ser ut til å ha gitt en overkapasitet i byene. Samtidig har vi fått en dårligere oversikt over det totale drosjetilbudet generelt. Vi ser også en økt risiko for svart virksomhet. Dette vil denne regjeringen nå gjøre noe med, sier Nygård.

Regjeringens arbeid med et nytt drosjeregelverk vil både være langsiktig, for å sikre et regelverk som holder seg over tid, og kortsiktige tiltak, for å gjøre nødvendige endringer raskest mulig.

- For denne regjeringen er en av de viktigste jobbene å sørge for et seriøst arbeidsliv. Vi vil stille krav til at løyvehaverne har kompetansen som er nødvendig for å drive seriøst. Derfor vil vi så raskt som mulig se på muligheten for å innføre slike krav, og vi vil om kort tid sende et forslag på høring, sier Nygård.

Andre tiltak som Samferdselsdepartementet ser på, er blant annet krav til bankgaranti for løyvehavere og til taklampe. Det kan bidra til å styrke seriøsiteten i bransjen. Forslagene vil så snart som mulig komme ut på høring.

Regjeringen varsler også at de har startet arbeidet med å vurdere andre tiltak som krever lovendringer for å sikre et godt drosjetilbud for hele landet, og en seriøs næring.

Nøkkelord

Bilder

- For denne regjeringen er en av de viktigste jobbene å sørge for et seriøst arbeidsliv, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Fredrik Naumann - Felix Features
- For denne regjeringen er en av de viktigste jobbene å sørge for et seriøst arbeidsliv, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Fredrik Naumann - Felix Features
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Nå blir det strengere regler for bruk av elsparkesykler23.5.2022 12:15:00 CEST | Pressemelding

– Med den eksplosive økningen i bruk av små elektriske kjøretøy vi har sett de siste tre årene, har vi dessverre også sett et uakseptabelt høyt antall skader. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Derfor gjør vi nå ytterligere innstramminger i regelverket knyttet til bruken av disse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Gjør endringer i førerkortveilederen, men beholder krav om helseattest for bilførere over 80 år20.5.2022 11:45:00 CEST | Pressemelding

– I Norge bor folk spredt, og bilen er et viktig transportmiddel for mange. For regjeringen er det viktig å utforme politikk som tar hensyn til dette, samtidig som vi skal ivareta trafikksikkerheten for alle. Derfor vil regjeringen opprettholde krav om helseattest for eldre bilførere, men vi vil gjøre endringer og presiseringer når det gjelder bruk av kognitive tester og kjørevurderinger, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom