Riksrevisjonen

Nå skal Riksrevisjonen igjen kontrollere Stortinget

Del

Etter at presidentskapet snudde i saken, gjenopptar Riksrevisjonen kontrollen av om Stortingets administrasjon etterlever lover og regler.

Riksrevisor Per-Kristian Foss vil nå gjenoppta kontrollen med Stortinget. Foto: Ilja Hendel / Riksrevisjonen.
Riksrevisor Per-Kristian Foss vil nå gjenoppta kontrollen med Stortinget. Foto: Ilja Hendel / Riksrevisjonen.

– Det er gledelig at Stortingets presidentskap nå har snudd og igjen åpner døren for at Riksrevisjonen kan kontrollere om Stortingets administrasjon etterlever lover og regler. Det er en viktig del av vårt arbeid med offentlige regnskaper og avgjørende for tilliten til Stortinget – vår viktigste demokratiske institusjon, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

De siste dagene har det vært mange medieoppslag om Riksrevisjonens rolle i pendlerboligsaken på Stortinget. Spørsmålet er: Kan vi gå inn i denne saken?

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen har selv uttalt i media at Riksrevisjonen kan kontrollere om Stortingets administrasjon etterlever lover og regler, på revisjonsspråket kalt etterlevelsesrevisjon.

Dette arbeidet har vært i bero siden presidentskapet, ved daværende stortingspresident Olemic Thommesen, på prinsipielt grunnlag stoppet en påbegynt revisjon om sikkerheten på Stortinget i 2017.

Ber Stortingets presidentskap om formell bekreftelse

Torsdag kveld sendte vi et brev til Stortingets presidentskap og informerte om at vi igjen vil kontrollere om Stortingets administrasjon etterlever lover og regler. Vi kommer til å gjenoppta arbeidet slik vi hele tiden har ment at det er rom for i vårt mandat. Vi ba samtidig presidentskapet om en formell bekreftelse på uttalelsene deres i media de siste dagene.

Hvilke saker skal vi se på?

Det er for tidlig å si hvilke saker vi eventuelt kommer til å se på. Mange har spurt om vi skal undersøke pendlerboligsaken. Nå har vi Stortingets aksept for å gjøre denne typen kontroller, men våre undersøkelser skal alltid basere seg på en revisjonsfaglig vurdering av risiko og vesentlighet. Det er disse vurderingene vi nå går i gang med.

I første omgang vil vi kartlegge rutiner, prosedyrer og kontrolltiltak i Stortingets administrasjon. Vi kommer også til å se på hvilke kontroller de selv har satt i gang. Basert på dette skal vi avgjøre om det er aktuelt for oss å gjennomføre etterlevelsesrevisjoner på områdene som har vært i søkelyset den siste tiden.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Riksrevisor Per-Kristian Foss vil nå gjenoppta kontrollen med Stortinget. Foto: Ilja Hendel / Riksrevisjonen.
Riksrevisor Per-Kristian Foss vil nå gjenoppta kontrollen med Stortinget. Foto: Ilja Hendel / Riksrevisjonen.
Last ned bilde

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Storgata 16
0184 Oslo

22 24 10 00http://www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Følg pressemeldinger fra Riksrevisjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksrevisjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksrevisjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom