Samferdselsdepartementet

Nå skal handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren følges opp

Del

– Det haster å få bedre arbeidsvilkår i transportsektoren. Derfor har vi nå gitt Statens vegvesen en rekke oppdrag om oppfølging av handlingsplanen mot sosial dumping i denne sektoren. Vi har blant annet bedt dem begynne arbeidet med å innføre nye regler for varebiler mellom 2,5 og 3,5 tonn, og se på regelverket knyttet til sjåførenes arbeidstid. De får også en rekke oppdrag knyttet til kontroll og håndheving, samt legge til rette for kompetansekrav for drosjeløyvehavere, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren ble lagt frem i slutten av oktober. Planen inneholder 39 tiltak, som sammen skal bidra til å fremme seriøsitet i transportbransjen, like konkurransevilkår mellom næringsaktørene og sørge for at de som jobber i transportsektoren har trygge arbeidsplasser og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier.

Nye regler for transport med varebiler, om sjåførers arbeidstid og kontroll- og håndheving

– Jeg mener at denne planen, sammen med det arbeidet som gjøres i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, vil bidra til å nå disse målene. Men jobben vår er ikke avsluttet selv om planen er lagt frem. Vi er allerede i gang med å jobbe med en rekke av planens tiltak, og enkelte er vi også i mål med. Statens vegvesen har en viktig rolle i gjennomføringen av planen, og nå gir vi dem i oppdrag å følge opp enda flere av tiltakene, sier Nygård.

Statens vegvesen skal blant annet starte regelverksarbeidet for å innføre nye regler for varebiler mellom 2,5 og 3,5 tonn. De skal videre revidere forskrift om arbeidstid for sjåfører, og i den forbindelse vurdere transportbestillers ansvar for sjåførenes arbeidstid.

Videre får de en rekke oppdrag knyttet til kontroll og håndheving. De skal blant annet jobbe med nye regler for å innføre en hjemmel til å håndheve Arbeidstilsynets vedtak om stans og jobbe for økt digitalisering av kontrollvirksomheten.

Statens vegvesen blir også bedt om å forberede seg på og legge til rette for at kravet om fagkompetanse for drosjeløyvehavere skal kunne tre i kraft, forutsatt at Stortinget vedtar disse lovendringer om dette.

Les supplerende tildelingsbrev til Statens vegvesen her.

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Nå kan du søke midler til trafikksikkerhetstiltak20.1.2023 10:10:55 CET | Pressemelding

– Året vi har lagt bak oss har vært et mørkt år for trafikksikkerheten, og en tydelig påminnelse om at vi må fortsette å holde trykket oppe i trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikkerhet er et felles ansvar, og hver og en av oss kan bidra mye til at veiene våre blir tryggere. Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker regjeringen å bidra til å støtte initiativ og engasjement for økt trafikksikkerhet, i en felles innsats for nullvisjonen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Redegjørelse om Follobanen: Fortsatt ubesvarte spørsmål – hensynet til de reisende må ivaretas17.1.2023 11:13:39 CET | Pressemelding

– Det er fortsatt ubesvarte spørsmål knyttet til stengingen av Follobanen. Bane NOR må fortsatt ha fokus på å finne årsaker og utbedre feil. Samtidig er det viktig å ivara hensynet til de reisende. Dersom banen mot formodning må holdes stengt lenger enn varslet, er det viktig at de reisende snarest og på en tydelig måte får vite hva slags togtilbud de får fra 1. februar, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom