Samferdselsdepartementet

Nå skal det bli lettere å drive med motorsport

Del

– Motorsporten er i utvikling, og en tilpasning av regelverket til dagens behov er lenge blitt etterspurt. Derfor legger vi nå til rette for at flere aktører skal kunne drive med motorsport på lukket bane, og vi åpner for at det skal kunne kjøres i høyere fart enn lovens fartsgrenser ved trening til konkurranse og såkalte "banedager". Samtidig må sporten fortsatt foregå i trygge rammer. Derfor vil vi stille krav om sikkerhetsregler som arrangører skal følge, og om at kurstilbydere har den kunnskapen og erfaringen som må til for at deltakernes sikkerhet ivaretas, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide under et besøk til organisasjonen Drive for life i juni 2020. Foto: Frøydis Tornøe / Samferdselsdepartementet
Samferdselsminister Knut Arild Hareide under et besøk til organisasjonen Drive for life i juni 2020. Foto: Frøydis Tornøe / Samferdselsdepartementet

Regjeringen la i dag fram forslag om endringer i vegtrafikkloven for Stortinget.

Bakgrunnen er at det de senere årene har kommet ønsker om endringer for å bedre tilpasse regelverket til dagens behov. Blant annet har det vært et ønske om at det åpnes for at flere aktører kan drive med motorsport på lukket bane. Det er i dag kun to forbund med tilknyttede klubber som kan organisere og tilby motorsport i Norge.

– En slik begrensning gjør det vanskelig for mange som vil drive med motorsport, men som ikke finner sin plass i disse to forbundene, å gjøre det brenner for. Derfor vil vi åpne for at klubber tilknyttet andre motorsportforbund også skal kunne organisere trenings- og konkurransekjøring på avsperret område, sier Hareide.

Videre har det vært et ønske om å åpne for at trening til konkurransekjøring og organisert kjøring på lukket bane eller annet avsperret område kan skje i høyere hastighet enn de alminnelige fartsgrensene. I dag er det kun lov å kjøre med høyere fart under konkurranser.

– Nå vil vi åpne opp slik at det også blir lovlig under blant annet førerutviklingskurs og ba­ne­dager, der for­må­­let primært er fornøyelse og ønske om å teste seg selv og kjøretøyet. Samtidig er vi opptatt av å ivareta sikkerheten. Derfor vil vi blant annet stille krav om at forbundene vedtar et sikkerhetsreglement, og krav om at tilbydere av kurs- og opplæringskjøring har tilfredsstillende kunnskap og erfaring, sier Hareide.

Bilder

Samferdselsminister Knut Arild Hareide under et besøk til organisasjonen Drive for life i juni 2020. Foto: Frøydis Tornøe / Samferdselsdepartementet
Samferdselsminister Knut Arild Hareide under et besøk til organisasjonen Drive for life i juni 2020. Foto: Frøydis Tornøe / Samferdselsdepartementet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Generalforsamling: Nye styremedlemmer i Spordrift AS26.4.2021 12:01:41 CEST | Pressemelding

- Med valg av to nye styremedlemmer er styret i Spordrift komplett. Et kompetent og engasjert styre kan sammen ta fatt på oppgavene som venter dem. En av de viktigste oppgavene kommer til å være den gradvise konkurranseutsettingen av Spordrifts virksomhet knyttet til drift og vedlikehold av infrastrukturen på jernbanen. Målet med dette grepet er bedre drift og vedlikehold, samtidig som vi får mer jernbane for felleskapets midler, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom