Regnskap Norge

Nå må arbeidsgivere registrere pensjonen riktig, hvis ikke kan ansatte rammes hardt

Del

Fra 1. januar 2021 ble arbeidsgivere pliktig å oppgi i a-meldingen hvilken pensjonsinnretning de har avtale med.

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.

Pensjonsinnretning er den pensjonsleverandøren eller pensjonskassen det er inngått avtale om sparing med.  Dersom arbeidsgiver ikke rapporterer inn på riktig måte hvilken pensjonsinnretning virksomheten har, kan det få alvorlige konsekvenser for de ansatte. Dette er en ny rutine i år, som vi er opptatt av at alle arbeidsgivere må huske før vi nærmer oss slutten på regnskapsåret, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Å ikke rapportere korrekt vil nå få direkte betydning for den enkeltes pensjon. Feilrapporterte eller manglende opplysninger kan bety at pensjonen beregnes på feil grunnlag, at pensjonen til den ansatte blir feil og at faktura til arbeidsgiver blir uriktig.

Pensjonsbransjen gis i løpet av 2021 tilgang til data rapportert av arbeidsgiver i a-meldingen. Informasjon oppgitt i a-meldingen vil bli brukt til å dele opplysninger om inntekt og arbeidsforhold fra Skatteetaten og NAV til pensjonsinnretningen virksomheten har avtale med.

– Opplysningene som nå skal registreres, vil bli brukt til ajourhold av pensjonssparing i henhold til lovverket. Dette innebærer at dagens dobbeltrapportering vil bortfalle for arbeidsgivere og samtidig gi bedre kvalitet på opplysningene, forteller Regnskap Norge-direktøren:  Det som nå er viktig er at alle arbeidsgivere setter seg inn i pensjonsordningen som virksomheten har, de pliktene som følger med, samt legger til rette for at de ansatte også har god kunnskap.

– Mange store virksomheter har personalansvarlige som kan bidra til å håndtere dette. For en rekke små- og mellomstore bedrifter er nok denne rutineendringen ikke bare ny, men også krevende å følge i en travel hverdag. For dem er vårt råd å få bistand fra egen regnskapsfører eller revisor. De vet hvordan dette skal håndteres.

Fakta:

OTP er en forkortelse for obligatorisk tjenestepensjon, og er en pensjonsordning for dine ansatte. De fleste arbeidsgivere i privat sektor plikter å opprette en pensjonsordning for sine ansatte og betale en prosentdel av de ansattes lønn til pensjonssparing.

Private arbeidsgivere som er pålagt å opprette pensjonsordning er foretak som har:

  • minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  • minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  • personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Ulike pensjonsordninger

Virksomheter som skal opprette pensjonsordning kan velge mellom innskudds-, foretaks- eller tjenestepensjon.

Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen. I en innskuddsbasert pensjonsordning blir årlig sparing fastsatt som en prosentandel av lønn (minimum 2 prosent). Pensjonsutbetalingene vil avhenge av innbetalingene og avkastningen av disse.

Foretakspensjon

I en foretakspensjonsordning (også kalt ytelsesordning) skal den ansatte sikres et avtalt pensjonsnivå, når man også tar hensyn til pensjon fra folketrygden. Premien vil variere fra år til år, og stiger med lønnsutviklingen.

Tjenestepensjon

Tjenestepensjon er en kombinasjon av innskudds- og foretakspensjon. Arbeidsgiver skal i opptjeningsperioden bygge opp medlemmenes pensjonsbeholdning ved årlige innskudd i prosent av lønn. Pensjonsbeholdningen sikrer en fastsatt utbetaling fra pensjonsalder.

Hva må rapporteres hvor og når?

Arbeidsgiver må oppgi opplysninger om pensjonsinnretning (pensjonsleverandør) i A-meldingen fra og med den måneden tjenestepensjonsavtalen trer i kraft, og til og med den måneden tjenestepensjonsavtalen opphører.

Mer informasjon om rapportering finnes i veileder for Veileder til a-meldingen.

Bilder

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Regnskapsbransjen fortsetter å vokse15.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

Ferske tall fra Finanstilsynet viser at regnskapsbransjen fortsetter å vokse. Nå er det over 12 000 registrerte autoriserte regnskapsførere i Norge: – Tallene forteller om en stadig mer kompleks hverdag for små- og mellomstore bedrifter. Det handler ikke lenger om å føre bilag, men å forstå krevende regler knyttet til skatt, moms, personalledelse og ikke minst forretningsutvikling, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Regnskap Norge krever endring i skattereglene for frynsegoder11.10.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

I dag har arbeidsgiver ansvar for å innrapportere alle skattepliktige fordeler ansatte mottar som følge av arbeidsforholdet; eksempelvis frynsegoder i form av gaver, private reiser eller medlemskap på treningssenter som den ansatte får fra en forretningsforbindelse og som arbeidsgiver ikke har kontroll på. – Prinsipielt mener vi at innberetningsplikten bør ligge på den som faktisk gir ytelsen og ikke arbeidsgiver. Vi setter også spørsmålstegn ved legitimiteten av å pålegge arbeidsgiveravgiftsansvaret til en part som ikke selv har kontroll over kostnaden, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Regnskap Norge: – Velkommen til nytt forenklingsutvalg. Potensialet for besparelser er milliarder8.10.2021 17:08:03 CEST | Pressemelding

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal se på mulighetene for å forenkle regelverk og rapporteringsplikter for å spare næringslivet tid og penger. – Regnskap Norge ønsker utvalget velkommen. Vi mener det er realistiske muligheter til å gjennomføre forenklinger som reduserer administrative byrder og kostnader for næringslivet på opp mot flere milliarder kroner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom