Samferdselsdepartementet

Nå kommer Hålogalandsveien

Del

- Hålogalandsveien er ett av de største samferdselsprosjektene i Nord-Norge noen gang. Det viser at vi satser på å utvikle regionen. Når den nye E10 står ferdig, vil veien være 30 kilometer kortere og reisetiden kuttet med nesten 40 minutter. Det vil være en stor forbedring for folk og næringsliv i hele regionen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Vi tror at et OPS-prosjekt kan utløse innovasjon med nye tekniske løsninger. Det kan gi oss mer vei for fellesskapets penger, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Vi tror at et OPS-prosjekt kan utløse innovasjon med nye tekniske løsninger. Det kan gi oss mer vei for fellesskapets penger, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til Stortinget om å vedta utbygging og finansiering av prosjektet E10/rv. 85 mellom Tjeldsund bru i Tjeldsund kommune og Langvassbukt i Sortland kommune. Veien blir også kalt Hålogalandsveien.

Prosjektet er beregnet å koste 9 250 millioner kroner, og det vil komme bompenger på strekningen. Regjeringen ønsker å sette av totalt 18,3 milliarder kroner til hele OPS-perioden, som er 25 år. Dette inkluderer utgifter til drift og vedlikehold av veien. Prosjektet kan ha oppstart en gang i 2023.

- Hålogalandsveien er veldig viktig for å knytte sammen Lofoten og Vesterålen med E6 og resten av Norge. I dag er det stedvis en smal vei med flere bratte stigninger, som gjør det utfordrende og noen ganger farlig å kjøre strekningen. Mange bedrifter som er avhengig av veien ligger i Lofoten og Vesterålen. Spesielt om sommeren er det også mange turister i området. Totalt sett er det derfor på tide å gjøre noe med denne veien nå, sier samferdselsministeren.

Et samarbeid mellom det offentlige og private

Regjeringen ønsker at prosjektet skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid, såkalt OPS-prosjekt. OPS innebærer at én privat kontraktspart (OPS-selskapet) får ansvar for å gjennomføre utbyggingen, inkludert prosjektering, drift og vedlike­hold. Selskapet får betalt en milepælssum når anlegget åpner, deretter en sum årlig, basert på kontrakten med staten, fra den dagen veien åpner. OPS-kontraktsperioden vil være 25 år.

Dette er det tredje og siste OPS-prosjektet som vil gjennomføres.

- Vi tror at et OPS-prosjekt kan utløse innovasjon med nye tekniske løsninger. Det kan gi oss mer vei for fellesskapets penger. Vi har også vurdert å dele opp kontrakten i mindre delkontrakter. Vi har likevel valgt å beholde én stor kontrakt. Da vil veien stå klar fortere, og vi forventer at det vil koste mindre. Jeg er kjent med at norske entreprenører har vist interesse for å være med i konkurransen om å bygge veien, sier Hareide.

82 kilometer ny vei

Prosjektet omfatter bygging av totalt 82 kilometer tofelts vei. 35 av disse kilometerne vil være ny vei i dagens trase. Det vil bli 27 kilometer i tunneler og 20 kilometer vei i ny trase.

Prosjektet omfat­ter i tillegg en kort strekning av rv. 83 fra E10 i ret­ning Harstad. Utbedring av eksisterende E10 fra Kåringen til Kanstadbotn inngår også i prosjektet. Denne strekningen vil bli omklassi­fisert til fylkesveg etter at ny E10 er åpnet for tra­fikk.

I tillegg kommer kollektivtrafikktiltak, rasteplasser, en døgnhvile­plass, utfartsparkeringer, gang- og sykkelveier, tilkoplinger til eksisterende vei, nye kryssløsninger og sanering av private avkjørsler.

Nøkkelord

Bilder

- Vi tror at et OPS-prosjekt kan utløse innovasjon med nye tekniske løsninger. Det kan gi oss mer vei for fellesskapets penger, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Vi tror at et OPS-prosjekt kan utløse innovasjon med nye tekniske løsninger. Det kan gi oss mer vei for fellesskapets penger, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Det skal bli enklere å velge miljøvennlige kjøretøy i godstransporten14.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

– Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av miljøvennlige kjøretøy, også i godstransporten. Kjøretøy med alternative drivstoff er ofte betydelig tyngre enn fossildrevne kjøretøy, noe som gir en uheldig konkurranseulempe når det gjelder kjøre- og hviletidsreglene som slår inn ved 3,5 tonn. Derfor vil vi nå gjøre et unntak for kjøretøy med alternative drivstoff med tillatt totalvekt opptil 4,25 tonn i dette regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kristiansand får 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:18:57 CEST | Pressemelding

Kristiansand får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:15:59 CEST | Pressemelding

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tromsø får 87,6 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettprise13.4.2021 12:12:21 CEST | Pressemelding

– Tromsø får nå utbetalt 67 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nedre Glomma får 77 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:10:09 CEST | Pressemelding

– Nedre Glomma får nå utbetalt 56,7 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen ber om Stortingets samtykke til å ratifisere konvensjonen som gjør IALA til en mellomstatlig organisasjon9.4.2021 12:01:20 CEST | Pressemelding

Det er fremforhandlet en ny konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA). Det betyr at IALA blir et eget folkerettssubjekt i form av en mellomstatlig organisasjon. Da vil organisasjonen være underlagt folkeretten, som gjelder mellom stater, og ikke ett lands lover. Stortinget må samtykke til å ratifisere denne konvensjonen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom