Arbeidstilsynet

Nå kommer Arbeidstilsynet på smittetilsyn i fiskeindustrien

Del

Av Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

TILSYN I FISKEINDUSTRIEN: – Det er viktig at arbeidsgivere og oppdragsgivere som tilbyr innkvartering sørger for at innreisekarantenen overholdes, at innkvarteringen er forsvarlig og at arbeidet planlegges slik at ikke for mange arbeidstakere er til stede samtidig, skriver direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i denne kronikken.
TILSYN I FISKEINDUSTRIEN: – Det er viktig at arbeidsgivere og oppdragsgivere som tilbyr innkvartering sørger for at innreisekarantenen overholdes, at innkvarteringen er forsvarlig og at arbeidet planlegges slik at ikke for mange arbeidstakere er til stede samtidig, skriver direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i denne kronikken.

I midten av november fikk Arbeidstilsynet i oppdrag å kontrollere at arbeidsgiver ivaretar smittevern. Tidligere var det kommunene som håndterte tips knyttet til korona, nå rutes disse til oss. Tipsene danner grunnlag for hvor vi prioriterer tilsyn med smittevern.

Forrige uke hadde vi tilsyn med vel 30 virksomheter i fiskeindustrien. Denne uken har vi planlagt uanmeldte og meldte tilsyn i en rekke bransjer, og vi kommer til å ha høy tilsynsaktivitet utover hele vinteren. Så hvilke erfaringer har vi gjort oss?

Vi opplever at virksomhetene vi er i kontakt med i fiskeindustrien har mange spørsmål og bekymringer til oppstarten av vintertorskefisket, spesielt knyttet til innkvartering og karantene. Flere tusen arbeidere reiser til Nord-Norge i forbindelse med vinterfisket. Det gir en rekke praktiske utfordringer. Da er det viktig at arbeidsgiverne og oppdragsgivere som tilbyr innkvartering sørger for at innreisekarantenen overholdes, at innkvarteringen er forsvarlig og at arbeidet planlegges slik at ikke for mange arbeidstakere er til stede samtidig.

Den siste måneden har vi hatt mange tilsyn i overnatting og servering der vi blant annet har sett på smittevernbestemmelser. I fire av ti tilsyn er det avdekt minst ett brudd på ivaretakelse av smittevern. I fiskeindustrien erfarer vi at tilsyn kan være mer krevende, blant annet på grunn av innkvartering og karantene. Likevel vil vi si at det generelle inntrykket av bransjen er at de ønsker å følge regelverket og at de er vant til å jobbe med hygiene. Det er vi glade for å se, fordi et smitteutbrudd får store konsekvenser ikke bare for de enkelte arbeidstakerne og virksomhetene, men også for lokalsamfunnene som er helt avhengige av vinterfisket.

Arbeidstilsynet sender nå ut informasjon om hvilke tiltak virksomhetene må gjøre for å følge smittevernreglene i covid-19-forskriften og hvordan de ellers kan sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. Informasjonen går ut til alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i fiskeindustrien og direkte til arbeidsgiverne i fiskeindustrien i Nord-Norge. Ved å kontakte virksomhetene før fisket er i gang, håper vi det blir iverksatt gode rutiner for å redusere smitterisikoen på hver enkelt arbeidsplass.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe om smittevern i arbeidslivet!

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

TILSYN I FISKEINDUSTRIEN: – Det er viktig at arbeidsgivere og oppdragsgivere som tilbyr innkvartering sørger for at innreisekarantenen overholdes, at innkvarteringen er forsvarlig og at arbeidet planlegges slik at ikke for mange arbeidstakere er til stede samtidig, skriver direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i denne kronikken.
TILSYN I FISKEINDUSTRIEN: – Det er viktig at arbeidsgivere og oppdragsgivere som tilbyr innkvartering sørger for at innreisekarantenen overholdes, at innkvarteringen er forsvarlig og at arbeidet planlegges slik at ikke for mange arbeidstakere er til stede samtidig, skriver direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i denne kronikken.
Last ned bilde

Om Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet
Prinsens Gate 1
7013 Trondheim

73 19 97 00http://www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Følg saker fra Arbeidstilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arbeidstilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Arbeidstilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom